Elektrisch rijden

De ontwikkeling van batterij elektrisch aangedreven auto’s (BEV) gaat momenteel in hoog tempo. De elektrische auto lijkt de komende decennia het meest kansrijke alternatief om de benzine/diesel auto te vervangen.

Thuis elektrisch opladen met laadpunt

Autofabrikanten ontwerpen en produceren steeds meer elektrische auto’s en overheden ontwikkelen beleid en stimuleren de aanschaf en het gebruik hiervan. In het SER (Sociaal Economische Raad) energieakkoord is afgesproken dat in 2035 alle nieuw verkochte auto’s zero emissie moeten zijn. In het regeerakkoord is deze grens naar voren geschoven en is afgesproken dat dit al in 2030 is. Dit is nog eens bekrachtigd in het klimaatakkoord. Tevens zijn er maatregelen aangekondigd die er mede voor moeten zorgen dat dit doel gerealiseerd wordt.

In Nederland rijden 110.000 volledig elektrische auto’s rond (meting begin 2020) en dit aantal stijgt in rap tempo. Het aantal plug in elektrische auto’s is de laatste jaren stabiel op ongeveer 100.000 stuks. De komende jaren zal met name het aantal volledig elektrische auto’s in hoog tempo doorgroeien. De nieuwe generatie betaalbare elektrische auto’s met een grote actieradius draagt hier sterk aan bij. Ook zal de komende jaren een serieus aanbod elektrische occasions ontstaan. Rond 2025 verwachten we dat er ongeveer één miljoen exemplaren in Nederland rond rijden.

Wat vindt de ANWB?

De ANWB steunt de transitie naar zero-emissie mobiliteit en ziet in de elektrische auto de belangrijkste bouwsteen om deze ambitie te realiseren. Een elektrische auto is een comfortabel, schoon en zuinig alternatief voor de huidige brandstof auto. De elektrische auto stoot minder CO2 uit (met duurzaam opgewekte stroom geen) en produceert lokaal aanzienlijk minder schadelijke stoffen (fijnstof). Bekijk hier de milieuprestaties van de elektrische auto

Tegelijkertijd zien we dat de consument een groot aantal belemmeringen ervaart om over te stappen op een elektrische auto. De belangrijkste zijn de aanschafprijs, de actieradius, de beschikbaarheid van laadinfrastructuur en de beschikbaarheid van modellen. De ANWB heeft er vertrouwen in dat de komende jaren een groot aantal van deze belemmeringen weggenomen zal worden. Aangezien de overheid daar volgens ons een sleutelpositie in heeft, vormt dit de kern van onze lobby: wegnemen van praktische belemmeringen. De ANWB streeft naar elektrische mobiliteit die betaalbaar en aantrekkelijk is voor iedereen. Concreet levert dat een aantal standpunten op:

 • De ANWB vindt dat een elektrische auto financieel haalbaar moet zijn voor álle automobilisten. Daarvoor zijn tijdelijke stimuleringsmaatregelen nodig, waar zowel zakelijke als particuliere rijders gebruik van kunnen maken.
 • Wat betreft de aanschafsubsidie voor nieuwe elektrische auto’s pleiten wij voor een hoger budget voor 2021. Inmiddels is het jaarbudget voor 2021 nagenoeg op terwijl het jaar nog moet beginnen. Particuliere autokopers hebben hierdoor nauwelijks meer de mogelijkheid om komend jaar gebruik te maken van de subsidie voor nieuwe elektrische personenauto’s. Wij maken ons grote zorgen dat hierdoor de prille uitrol van elektrisch rijden in de consumentenmarkt komend jaar alweer stagneert. Dit is extra zorgelijk omdat een volwassen tweedehandsmarkt over een aantal jaar afhankelijk is van voldoende aanbod. Alleen bij voldoende instroom van nieuwe elektrische auto’s in de aankomende jaren zal er een volwassen tweedehandsmarkt kunnen ontstaan vanaf 2025.

 • De ANWB pleit voor een dekkend interoperabel (snel) laadnetwerk in Nederland en Europa. Dat betekent concreet: laadpalen in gemeenten en op het werk en voldoende snellaadpunten onderweg.
 • De ANWB pleit voor maximale prijstransparantie 'aan de paal'. Het moet voor de elektrische rijder altijd duidelijk zijn wat hij/zij moet betalen voor stroom.
 • De ANWB pleit voor maximale transparantie over de milieuprestaties van de elektrische auto. De overheid moet zich inspannen voor verantwoorde winning van benodigde aardmaterialen en regels m.b.t. verantwoorde en volledige recycling van batterijen.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 01-12-2020)

Wat doet de ANWB?

Als mobiliteitsdienstverlener van de toekomst ziet de ANWB de elektrische auto als een belangrijk onderdeel in de transitie naar zero-emissie mobiliteit. Onze kracht zit in het informeren en mobiliseren van veel mensen. Die kracht benutten we door het geven van informatie en advies, te lobbyen om huidige drempels weg te nemen en nieuwe, relevante producten en diensten te ontwikkelen. De ANWB wil, samen met de leden, de elektrische auto betaalbaar en bereikbaar maken voor iedereen. Een greep uit de activiteiten die wij momenteel ondernemen:

 • Onze leden voorzien van de beste informatie & advies over beschikbare elektrische auto’s, rijtesten, kostencalculaties en vindbaarheid van laadpunten;
  Elektrisch rijden
 • De belangen van onze leden behartigen bij overheid en branche en daarmee een constructieve bijdrage leveren aan de transitie naar elektrisch rijden.

  - ANWB neemt zitting in het Formule E team en in de adviesraad van Nationaal Kenniscentrum Laadinfrastructuur.

  - De ANWB onderneemt acties richting ministeries en kamer om het belang van de leden zichtbaar te maken in de transitiefase. De ANWB heeft onder andere in het klimaatakkoord de aanschafsubsidie voor particulieren bepleit.

  - De ANWB brengt jaarlijks de Elektrisch Rijden Monitor uit. Bekijk hier de resultaten van de monitor 2020.
 • De ANWB heeft een eigen snellaadnetwerk en met de ANWB oplaadservice (laadpalen en laadpassen) levert de ANWB relevante producten en diensten aan leden voor het laden van elektrische voertuigen. 
 • De wegenwacht is als enige pechhulpverlener opgeleid en gecertificeerd om aan elektrische voertuigen en laadpalen te mogen werken. De ANWB voorziet een groot deel van het Nederlandse laadnetwerk van 1e en 2e lijns hulpverlening zodat dit laadnetwerk 24/7 operationeel is. 

ANWB-belangenbehartiger

Marco van Eenennaam

Marco van Eenennaam

Praat mee!

Praat mee over o.a. rijhulpsystemen, zelfrijdende voertuigen en de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer op slimonderweg.nl.