Elektrisch rijden

De ontwikkeling van batterij elektrisch aangedreven auto’s (BEV) gaat momenteel in hoog tempo. De elektrische auto is momenteel het meest kansrijke alternatief om de benzine/ diesel auto te vervangen.

Thuis elektrisch opladen met laadpunt

Autofabrikanten ontwerpen en produceren steeds meer elektrische auto’s en overheden ontwikkelen beleid en stimuleren de aanschaf en het gebruik hiervan. Zo is in het SER energieakkoord afgesproken dat in 2035 alle nieuw verkochte auto’s zero emissie moeten zijn. In het nieuwe regeerakkoord is deze grens naar voren geschoven en is afgesproken dat dit reeds in 2030 zal zijn.

In Nederland rijden inmiddels bijna 114.000 auto’s met een stekker rond en de verwachting is dat dit de komende jaren in hoog tempo zal doorgroeien naar 1 miljoen exemplaren in 2025.

Wat vindt de ANWB?

De ANWB steunt de transitie naar zero-emissie mobiliteit en ziet in de elektrische auto een belangrijke bouwsteen om deze ambitie te realiseren. Een elektrische auto is een comfortabel, schoon en zuinig alternatief voor de huidige brandstof auto. De elektrische auto stoot minder CO2 uit (met duurzaam opgewekte stroom geen) en produceert lokaal aanzienlijk minder schadelijke stoffen (fijnstof).  

Tegelijkertijd zien we dat consument een groot aantal belemmeringen ervaart om nu al over te stappen op een elektrische auto. Een aantal voorbeelden zijn: de hoge aanschafprijs, de beperkte actieradius, de beperkte beschikbaarheid van laadinfrastructuur en de beschikbaarheid van geschikte modellen. De ANWB heeft er vertrouwen in dat de komende jaren een groot aantal belemmeringen weggenomen zullen worden. Aangezien de overheid daar volgens ons een sleutelpositie in heeft, vormt dit de kern van onze lobby: wegnemen van praktische belemmeringen. De ANWB streeft naar elektrische mobiliteit die betaalbaar en aantrekkelijk is voor iedereen.  Concreet levert dat een aantal standpunten op:

 • ANWB vindt dat een elektrische auto financieel haalbaar moet zijn voor álle automobilisten. Daarvoor zijn tijdelijke stimuleringsmaatregelen nodig, waar zowel zakelijke als particuliere rijders gebruik van kunnen maken
 • ANWB pleit voor een dekkend interoperabel (snel) laadnetwerk in Nederland en Europa. Dat betekent concreet: laadpalen in gemeenten en op het werk en voldoende snellaadpunten onderweg.
 • ANWB pleit voor maximale prijstransparantie 'aan de paal'. Het moet voor de elektrische rijder altijd duidelijk zijn wat hij / zij moet betalen voor stroom.

Wat doet de ANWB?

Als mobiliteitsdienstverlener van de toekomst ziet de ANWB de elektrische auto als een noodzakelijk onderdeel in de transitie naar zero-emissie mobiliteit. Onze kracht zit in het informeren en mobiliseren van veel mensen. Die kracht benutten we door het geven van informatie en advies, te lobbyen om huidige drempels weg te nemen en nieuwe, relevante producten en diensten te ontwikkelen. De ANWB wil, samen met de leden, de elektrische auto betaalbaar en bereikbaar maken voor iedereen. Een greep uit de activiteiten die wij momenteel ondernemen:

 • Onze leden voorzien van de beste informatie & advies over beschikbare elektrische auto’s, rijtesten, kostencalculaties en vindbaarheid van laadpunten;
  Elektrisch rijden
 • De belangen van onze leden behartigen bij overheid en branche en daarmee een constructieve bijdrage leveren aan de transitie naar elektrisch rijden:

  - ANWB neemt zitting in het Formule E team en in de adviesraad van Nationaal Kenniscentrum Laadinfrastructuur

  - ANWB onderneemt acties richting ministeries en kamer om het belang van de leden zichtbaar te maken in de transitiefase. Het rapport “maak elektrisch rijden groot”, waarin de ANWB pleit voor een aanschafsubsidie voor particulieren, is hier een voorbeeld van.

  - ANWB brengt jaarlijks de Elektrisch RIjden Monitor uit. Bekijk hier de resultaten van de monitor 2017.
 • De ANWB heeft een eigen snellaadnetwerk en met de ANWB oplaadservice (laadpalen en laadpassen) levert de ANWB relevante producten en diensten aan leden voor het laden van elektrische voertuigen. 
 • De wegenwacht is als enige pechhulpverlener opgeleid en gecertificeerd om aan elektrische voertuigen en laadpalen te mogen werken. De ANWB voorziet een groot deel van het Nederlandse laadnetwerk van 1e en 2e lijns hulpverlening zodat dit laadnetwerk 24/7 operationeel is. 

ANWB-belangenbehartiger

Marco van Eenennaam

Marco van Eenennaam

Praat mee!

Praat mee over o.a. rijhulpsystemen, zelfrijdende voertuigen en de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer op slimonderweg.nl.