Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Elektrisch rijden

De ontwikkeling van batterij elektrisch aangedreven auto’s (BEV) gaat in hoog tempo. De elektrische auto lijkt de komende decennia het meest kansrijke alternatief om de benzine/diesel personenauto te vervangen op weg naar zero emissie mobiliteit.

Autofabrikanten ontwerpen en produceren steeds meer en betere elektrische auto’s en overheden ontwikkelen beleid en stimuleren de aanschaf en het gebruik hiervan. In het regeerakkoord is afgesproken dat vanaf 2030 alle nieuw verkochte auto’s alleen nog maar zero emissie auto’s mogen zijn. Dit is nog eens bekrachtigd in het klimaatakkoord. Tevens zijn er maatregelen ingesteld die er mede voor moeten zorgen dat dit doel gerealiseerd wordt. Vanuit Europa wordt momenteel gewerkt aan het Fit for 55 programma, waarin de Europese Unie de klimaatdoelstelling verhoogd. Het pakket bevat onder andere de aanscherping van de uitstootnormen van personenauto’s. Hierdoor zal elektrisch rijden nog aantrekkelijker worden.

In Nederland rijden inmiddels ruim 328.000 volledig elektrische auto’s rond (meting eind 2022) en dit aantal stijgt. De nieuwe generatie betaalbare elektrische auto’s met een grote actieradius draagt hier sterk aan bij. Inmiddels is elektrisch rijden ook voor een deel van de particuliere markt in prijs vergelijkbaar met een benzine variant. Naar verwachting zal er over 4 jaar voor het eerst sprake zijn van een serieus aanbod elektrische occasions. Hierdoor zal er ook handelingsperspectief ontstaan voor de occasionrijder. Rond 2025 rijden naar verwachting zo’n één miljoen elektrische auto’s in Nederland rond. Kijk voor meer feiten en cijfers op de pagina van de Elektrisch Rijden Monitor.

 

Wat vindt de ANWB?

De ANWB steunt de transitie naar zero-emissie mobiliteit en ziet in de elektrische auto de belangrijkste bouwsteen om deze ambitie te realiseren. Een elektrische auto is een comfortabel, schoon en zuinig alternatief voor de huidige brandstof auto. De elektrische auto stoot minder CO2 uit (met duurzaam opgewekte stroom bijna geen) en produceert lokaal aanzienlijk minder schadelijke stoffen (fijnstof). Bekijk hier de milieuprestaties van de elektrische auto.

Tegelijkertijd zien we dat de consument nog steeds een groot aantal belemmeringen ervaart om over te stappen op een elektrische auto. De belangrijkste zijn de aanschafprijs, de actieradius, de beschikbaarheid van laadinfrastructuur en de beschikbaarheid van modellen. De ANWB heeft er vertrouwen in dat de komende jaren een groot aantal van deze belemmeringen weggenomen zal worden maar daar is wel tijd voor nodig. Met name voor de grootste groep Nederlanders (occasionrijders) is er de komende jaren nog maar weinig perspectief. Aangezien de overheid een sleutelpositie heeft, vormt dit de kern van onze lobby: wegnemen van praktische belemmeringen en zorgen dat iedereen mee kan komen in deze transitie. De ANWB streeft naar elektrische mobiliteit die betaalbaar en aantrekkelijk is voor iedereen. Concreet levert dat een aantal standpunten op:

 • De ANWB vindt dat een elektrische auto financieel haalbaar moet zijn voor álle automobilisten. De hoge aanschafprijs is momenteel nog steeds de belangrijkste belemmering. Om toch nieuwkopers te verleiden een elektrische auto aan te schaffen zijn (tijdelijke) stimuleringsmaatregelen nodig, waar naast zakelijke rijders ook particulieren gebruik van kunnen maken.
  • De aanschafsubsidie voor nieuwe elektrische auto’s is belangrijk voor de instroom van betaalbare elektrische auto’s in het wagenpark. Deze auto’s zijn hard nodig voor een volwassen tweedehandsmarkt over een aantal jaar. Alleen bij voldoende instroom van nieuwe betaalbare elektrische auto’s in de aankomende jaren zal er een volwassen tweedehandsmarkt kunnen ontstaan. Daarom bepleiten wij voor het behoud en waar mogelijk uitbreiding van de aanschafsubsidie voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s.
  • De aanschafsubsidie voor tweedehands elektrische auto’s is belangrijk om de huidige generatie elektrische auto’s in Nederland te behouden en door te laten stromen naar Nederlandse occasionkopers. Aangezien de tweedehandsmarkt pas vanaf 2024 meer aanbod zal krijgen  pleiten wij voor een verlenging van deze regeling na die jaren.
  • Elektrische auto’s zijn t/m 2024 vrijgesteld van wegenbelasting (MRB). Dit is niet houdbaar op de lange termijn. Ook een elektrische auto maakt gebruik van de weg en zal bij moeten dragen aan kosten van wegonderhoud. Wel pleiten wij voor een kortingstarief t.o.v. een ICE auto in de periode na 2025.
 • De ANWB pleit voor een dekkend interoperabel (snel) laadnetwerk in Nederland en Europa.
  • Automobilisten die voor het laden van hun elektrische auto afhankelijk zijn van de openbare ruimte moeten door hun gemeente gefaciliteerd worden in een laadpunt in de openbare ruimte
  • Er moet een internationaal interoperabel snellaadnetwerk zijn waarbij alle standaarden van snelladen aangeboden wordt. Als norm verwacht de ANWB dat op snelwegen de afstand tussen snellaadstations niet meer dan 60 km mag bedragen.
  • Er moet maximale prijstransparantie 'aan de paal' zijn. Het moet voor de elektrische rijder altijd duidelijk zijn wat hij/zij moet betalen voor stroom.
 • De ANWB pleit voor maximale transparantie over de milieuprestaties van de elektrische auto. De overheid moet zich inspannen voor verantwoorde winning van benodigde aardmaterialen en regels m.b.t. verantwoorde en volledige recycling van batterijen.
 • Tot slot maken wij ons zorgen om de capaciteit van het elektriciteitsnet in de gehele energietransitie. Wanneer huizen elektrisch verwarmd worden en mobiliteit afhankelijk is van elektriciteit zal het stroomgebruik minimaal verdrievoudigen t.o.v. nu. Afhankelijk van zon en wind zal de productie enorme pieken en dalen gaan kennen. Om dit op te vangen is een uitbreiding van het elektriciteitsnet noodzakelijk. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn enorm en moeten eerlijk verdeeld worden. Tegelijkertijd kan de investering beperkt worden door elektrische auto’s slim te laden en ontladen; Smart charging. De ANWB verwacht van de overheid een coördinerende rol hierin.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 04-08-2023)

Wat doet de ANWB?

Als mobiliteitsdienstverlener van de toekomst ziet de ANWB de elektrische auto als een belangrijk onderdeel in de transitie naar zero-emissie mobiliteit. Hier leveren wij met onze producten en diensten ook een bijdragen aan. Wat wij doen lees je hier.

ANWB-belangenbehartiger

Marco van Eenennaam