Jouw privacy

Bij de ANWB werken we iedere dag hard om jou zorgeloos en met plezier op weg te sturen. We doen dit op de momenten dat het even tegenzit, en ook op de momenten dat er juist iets leuks in het verschiet ligt. Zo hebben we verschillende producten en diensten die hierbij helpen, bieden we informatie, beantwoorden we je vragen en helpen we je wanneer je dit het hardst nodig hebt. Om deze diensten goed aan te kunnen bieden, hebben we in veel gevallen je persoonsgegevens nodig. Dit wordt ook wel ‘het verwerken van persoonsgegevens’ genoemd. Daar gaan we uiteraard heel zorgvuldig mee om. Het gaat immers om jouw privacy.

We begrijpen dat je misschien wilt weten waarom we persoonsgegevens van jou verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten je hebt als we jouw persoonsgegevens verwerken. Deze informatie kun je allemaal terugvinden in dit privacy statement en in ons cookiestatement. 

Hieronder vind je eerst algemene informatie over verwerkingen van persoonsgegevens bij de ANWB. Via de icoontjes daaronder kun je meer uitleg vinden over verzameling en gebruik van persoonsgegevens per categorie of product. Heb je vragen over ons privacy- of cookiestatement? Of over het gebruik van je persoonsgegevens door de ANWB? Neem dan contact op met het Leden Service Center. Je kunt ook contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming die zich binnen ANWB bezighoudt met toezicht op de toepassing en naleving van privacywetgeving, via:

ANWB B.V.
T.a.v  Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 93200
2509 BA Den Haag

Verwerking van persoonsgegevens bij de ANWB

ANWB B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die verband houden met jouw ANWB-lidmaatschap, ANWB producten en diensten, jouw bezoek van de ANWB website en gebruik van ANWB apps. ANWB B.V. is statutair gevestigd aan de Wassenaarseweg 220 (2596 EC) in Den Haag. Neem je een product of dienst af van bijvoorbeeld Unigarant, ANWB Retail of ANWB Reizen? Dan zijn deze dochterondernemingen ook zelfstandig of samen met ANWB B.V. verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in dat kader. In enkele gevallen treden zij op als verwerker.

Soms verwerken ANWB B.V. of de dochterondernemingen ook persoonsgegevens van jou in opdracht van externe partijen, zoals verzekeraars. Deze partijen zijn dan verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en ANWB of de dochteronderneming is verwerker. We verwerken jouw gegevens dan alleen volgens de instructies van de verantwoordelijke partij.

In dit privacy statement kun je meer vinden over de verwerking van persoonsgegevens door ANWB B.V. en alle dochterbedrijven. ANWB B.V. en haar dochterondernemingen voeren op hoofdlijnen hetzelfde privacy beleid. Zo weet je altijd waar je aan toe bent. 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen als we daarvoor een geldige grondslag hebben. Een geldige grondslag is bijvoorbeeld wanneer wij jouw gegevens nodig hebben om een overeenkomst te sluiten en deze uit te voeren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het vastleggen van jouw gegevens wanneer jij een Wegenwachtpakket afsluit. En het doorsturen van bepaalde gegevens aan de Wegenwacht om jou te kunnen helpen als je met pech langs de kant van de weg staat.

Het is ook mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we persoonsgegevens, die we van jou hebben ontvangen bij de aanschaf van een product of dienst, gebruiken voor direct marketing. Hierbij kun je denken aan een e-mail die je van ons ontvangt, met aanbiedingen waarvan wij denken dat die relevant voor jou zijn. Ook is het mogelijk dat we jouw persoonsgegevens analyseren om onze producten, diensten en service te verbeteren of om een profiel van jou op te bouwen, zodat we je een persoonlijker aanbod kunnen doen.

Verder zullen wij sommige persoonsgegevens van jou verwerken omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn. Hierbij kun je denken aan het verwerken van factuurgegevens voor de Belastingdienst. En ook is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van jou verwerken om goed te kunnen helpen ingeval van een vitaal belang van jou of van een ander. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een medische noodsituatie.

In sommige situaties zullen wij jou eerst om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer wij bepaalde cookies willen plaatsen op jouw computer om je surfgedrag te kunnen volgen. Je bent nooit verplicht om toestemming te geven en kunt gegeven toestemming ook altijd weer intrekken.

Tussen ANWB B.V. en haar dochterbedrijven worden de persoonsgegevens van jou uitgewisseld die nodig zijn om je optimaal van dienst te kunnen zijn. Ons Leden Service Center heeft bijvoorbeeld inzicht nodig in de verzekeringen die je hebt afgesloten om je vragen daarover goed te kunnen beantwoorden. Winkelmedewerkers moeten kunnen zien welke ANWB producten en diensten je al hebt, wanneer je in de winkel een Wegenwachtpakket wilt afsluiten. En als je een adreswijziging aan ons doorgeeft zorgen wij ervoor dat alle bedrijfsonderdelen waarvan jij een product of dienst hebt afgenomen daarvan op de hoogte zijn. 

Regelmatig schakelen we ook hulp in van externe leveranciers. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan softwareleveranciers of onderzoeks- en adviesbureaus. Het is mogelijk dat deze leveranciers van ons de opdracht krijgen om bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken. Deze leveranciers zijn ‘verwerkers’ van persoonsgegevens en mogen de gegevens die zij van ons ontvangen alleen gebruiken in het kader van de opdracht. Met onze leveranciers sluiten wij een verwerkersovereenkomst. 

Ook gaan wij regelmatig samenwerkingen aan met externe partijen (partners) om jou bepaalde producten en diensten te kunnen aanbieden. Als jij ons hebt laten weten dat je zo’n product of dienst wilt afnemen, delen we indien nodig jouw persoonsgegevens met de betreffende partner. Onze partner kan je het product of de dienst dan leveren. Verandert er iets in jouw contactgegevens wat relevant is voor de partner om de overeenkomst met jou te kunnen blijven uitvoeren? Dan zullen we de betreffende partner daar ook over informeren. Externe partners waarmee wij samenwerken voor het aanbieden van producten en diensten, zijn in de meeste gevallen zelfstandig verwerkingverantwoordelijk. Wij sluiten met deze partners daarom geen verwerkersovereenkomst, maar maken met hen vaak wel afspraken over de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij zullen je persoonsgegevens nooit aan andere partijen doorverkopen. 

Verder zijn er ook externe partijen waarmee wij incidenteel persoonsgegevens delen. Dit zijn partijen die ons helpen om bijvoorbeeld hulpverlening aan jou op locatie of een reis mogelijk te maken. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ziekenhuizen, garagebedrijven of hotels in Nederland of in het buitenland.

In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan autoriteiten en opsporingsinstanties omdat we daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Bijvoorbeeld als de politie gegevens bij ons vordert in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Wij gebruiken soms ook gegevens van derde partijen. Dit kunnen gegevens zijn over kenmerken en interesses van bepaalde doelgroepen waartoe jij behoort. Of gegevens die ons helpen om de toevoegde waarde van een product dat of dienst die je van ons afneemt, te verbeteren. De data leveranciers waarvan wij gebruik maken zijn Whooz, de RDW en Haynes Pro.

Whooz

De ANWB verwerkt segmentatiegegevens van Whooz om de behoeften van klanten te analyseren en om deze inzichten te vertalen naar een betere dienstverlening. Dit zijn gegevens op postcode en postcode en huisnummer/toevoeging-niveau. Deze gegevens bevatten geen direct identificerende gegevens zoals voorletters, achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadressen of IP-adressen. Indien je meer informatie wilt over de Whooz gegevens, dan kun je deze vinden op de website van Whooz.

RDW

Indien uw kenteken bij de ANWB bekent is koppelen we deze informatie in sommige gevallen aan de kentekengerelateerde informatie van de RDW. U kunt daarbij denken een het merk, model en technische gegevens van uw auto. We doen dit om onze dienstverlening te verbeteren en ons aanbod op uw situatie aan te laten sluiten.

Haynes Pro

Neem je het product Smart Driver van ons af, dan voegen wij aan de gegevens die via de connector van je auto verzameld worden, technische kenmerken, specifiek voor het merk, model en type van jouw auto toe. Deze gegevens zijn afkomstig uit de database van het RDW en ontvangen wij van leverancier Haynes Pro. We gebruiken de gegevens om je meer informatie te kunnen geven over de staat van je auto.

De meeste persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zijn de landen van de Europese Unie aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Soms werken wij ook met partijen die jouw persoonsgegevens opslaan buiten de EER. Bijvoorbeeld wanneer je een reis hebt geboekt naar een land buiten Europa of de ANWB inschakelt voor pech- of personenhulp buiten Europa. Als wij gegevens buiten de EER brengen, dan nemen wij passende maatregelen om te waarborgen dat je gegevens goed worden beschermd. We sluiten bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst op basis van de standaardbepalingen met betrekking tot gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.
 

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde internetservers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor onze verwerkingsdoelen. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van je Wegenwacht Service, je lidmaatschap of andere ANWB-diensten. Daarnaast hebben wij ook te maken met wettelijke bewaartermijnen. Zo verplicht de fiscale wetgeving ons om financiële gegevens 7 jaar te bewaren. Zijn jouw gegevens nodig voor het instellen of het uitoefenen van een rechtsvordering dan biedt de wet ons de mogelijkheid jouw persoonsgegevens hiervoor te bewaren.

Door jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar te combineren kunnen wij een profiel van jou aanleggen. Gegevens die wij gebruiken voor jouw profiel zijn bijvoorbeeld je persoonsgegevens in de beveiligde omgeving van Mijn ANWB, aankoopgeschiedenis in onze winkels, (pech)hulpverzoeken of gemaakte boekingen voor reizen. Ook kunnen wij gegevens opnemen in een profiel van jou over je surfgedrag op onze website en in onze apps, je klikgedrag in onze e-mails, je contacten met onze klantenservice of je feedback over onze producten, diensten en service.

De gegevens in jouw profiel kunnen we onder meer gebruiken om voorspellingen te doen over jouw interesses of gedrag. In sommige gevallen worden er op basis van die voorspellingen of andere informatie uit jouw profiel, geautomatiseerde besluiten genomen over jou. Dit doen we uitsluitend om je zo goed mogelijk service te verlenen en om je informatie en aanbiedingen te laten zien die voor jou interessant zijn. De gevolgen van deze besluiten zijn voor jou altijd beperkt. We zullen bijvoorbeeld nooit op basis van een geautomatiseerd besluit jouw lidmaatschap stopzetten. Maar we kunnen je wel een passende nieuwsbrief sturen of gepersonaliseerde aanbiedingen doen tijdens je bezoek op onze website, websites van derden of als je telefonisch contact met ons opneemt. Stel je geen prijs op gepersonaliseerde aanbiedingen? Lees meer over wat je dan moet doen onder ANWB Digitaal.

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, heb je verschillende privacy-rechten. Je hebt recht op inzage in de gegevens die we van jou verwerken, recht op correctie, verwijdering of overdracht van je gegevens en recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens door ANWB. En ten slotte kun je een klacht indienen over de manier waarop we jouw gegevens gebruiken of op je privacy gerelateerde vragen reageren.

In de beveiligde omgeving van Mijn ANWB vind je een overzicht van je gegevens, je facturen en informatie over je lidmaatschap en producten en diensten die je bij ons hebt gekocht of afgesloten. Verder kun je hier zelf wijzigingen doorgeven met betrekking tot de gegevens die wij van jou verwerken. Heb je een aanvullend verzoek met betrekking tot jouw gegevens, dan kun je dat ook via jouw Mijn ANWB account indienen. Heb je nog geen account? Maak er dan één aan. Op die manier kunnen we jouw identiteit verifiëren en kan iemand anders niet zomaar een verzoek met betrekking tot jouw gegevens bij ons indienen.

Binnen één maand reageren we op je verzoek. Hebben we meer tijdig nodig? Dan laten we dit weten en vertellen we waarom meer tijd nodig is. Het is mogelijk dat wij niet (volledig) aan jouw verzoek kunnen voldoen. Wij kunnen bijvoorbeeld niet al jouw gegevens verwijderen als we deze nog nodig hebben om een overeenkomst uit te voeren. Of omdat we wettelijk verplicht zijn je persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Kunnen we niet meewerken aan je verzoek of hebben we meer informatie nodig om aan je verzoek te kunnen voldoen, dan nemen we ook contact met je op.

Inloggen

Heb je al een ANWB account dan kun je direct inloggen op:

Heb je nog geen ANWB account dan kun je die hier aanmaken:

Klacht

Bij klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons Leden Service Center. Natuurlijk willen wij jouw klacht zo goed mogelijk oplossen. Ben je toch niet tevreden over de klachtafhandeling? Dan kun je je klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacy statement 

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen zullen wij je daarover informeren via bijvoorbeeld de Kampioen of onze website. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op deze pagina. In het privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

De laatste wijziging was op 22 maart 2023