Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijstrookondersteuningssysteem

Standpunt ANWB


Wat vindt de ANWB?

De ANWB is voorstander van gebruik van slimme hulpsystemen in voertuigen (ADAS), zoals rijstrookondersteuning, omdat deze de verkeersveiligheid ten goede kunnen komen. Tegelijkertijd is de ANWB wel van mening dat er nog een en ander aan de technieken en de voorlichting erover kan verbeteren. De ANWB vindt het belangrijk dat ADAS uniform werken en dat gebruikers op de hoogte zijn van alle mogelijkheden en beperkingen van deze systemen. Vooralsnog blijven het hulpsystemen en moet de automobilist zelf ook blijven opletten op zijn omgeving en zo nodig ingrijpen.

Rijstrookondersteuning is een verzamelnaam van diverse systemen die automobilisten helpen om met hun voertuig binnen de rijstrook te blijven of omliggende voertuigen te herkennen. Zo waarschuwt Lane Departure Warning (LDW) de automobilist indien deze ongemerkt of zonder gebruik van de richtingaanwijzer van rijstrook wisselt. 
Lane Keep Assist (LKA) geeft stuurcorrecties indien het voertuig zonder gebruik van de richtingaanwijzer uit de rijstrook dreigt te bewegen. Het is belangrijk om als automobilist ook altijd zelf op te blijven letten, want bij onduidelijke belijning of in scherpe bochten kan het systeem het laten afweten. Dodehoekwaarschuwing geeft een lichtsignaal als een voertuig zich in de dode hoek bevindt. Indien er toch van rijstrook wordt gewisseld dan zal het systeem ook een geluidswaarschuwing kunnen geven. Hierbij moet ook aangemerkt worden dat het een hulpsysteem blijft en automobilisten ook zelf moeten blijven opletten. Kleinere objecten, zoals motorrijders, kunnen door het systeem over het hoofd worden gezien. 

Randvoorwaarden

Rijstrookondersteuning kan de bestuurder behulpzaam zijn bij de rijtaak en een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Daarvoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan:

  • Verbetering van het systeem is nodig. Juist omdat veel automobilisten het systeem blindelings zullen vertrouwen moet het onder alle omstandigheden werken. Bovendien moet het duidelijk zijn wanneer het systeem niet in werking is. Daarnaast vraagt de gebruiker een meer gebruiksvriendelijke en uniforme werking van de systemen. 
  • Wegbeheerders kunnen een goede werking van het systeem bevorderen door de wegbelijning te verbeteren, zoals zichtbaarheid, ook onder natte omstandigheden en bij nacht en schemer. Wegmarkeringen op 60 km/u wegen kunnen een voertuig naar het midden van de weg drukken en doorgetrokken lijnen bij toe- en afritten langs spitsstroken kunnen het systeem ook in verwarring brengen.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 24-07-2023)

Zie ook