Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Green NCAP testprogramma

De ANWB ondersteunt Green NCAP en wil de consument daarmee duidelijkheid verschaffen over het werkelijke verbruik en de uitstoot van voertuigen. Begin 2019 is Green NCAP gelanceerd, een nieuw testprogramma waarmee de duurzaamheid van auto’s wordt beoordeeld. Jarenlang bleek er een aanzienlijke kloof te bestaan tussen de waarden zoals opgegeven door de fabrikant en de prestaties van het voertuig in de praktijk. De verwachting is dat Green NCAP autofabrikanten zal aansporen auto’s zo zuinig en schoon als mogelijk te maken. Zeker nu het testprogramma op termijn ook de hele productieketen en levensduur van het voertuig bij de beoordeling zal betrekken.

De voertuigen worden onderzocht op de uitstoot van schadelijke stoffen, CO2 en op het brandstofverbruik. De fabrieksopgave wordt daarbij onder verschillende rijomstandigheden gemeten, zowel in het laboratorium als op de weg. Hierbij wordt de gemeten uitstoot niet alleen vergeleken met de fabrieksopgave, maar ook beoordeeld met een rapportcijfer van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed). Hiertoe worden uitgebreidere testmethoden gehanteerd die verder gaan dan de wettelijke eisen die nu op basis van de zogenoemde verbruikscijfers aan de fabrikanten worden gesteld. Green NCAP is een samenwerkingsverband van Europese overheden, automobielclubs, consumentenorganisaties en universiteiten en wordt ondersteund door Euro NCAP. Het programma wil autofabrikanten aanzetten om zuiniger auto’s te bouwen die minder vervuilend zijn.  

Green NCAP publiceert de testresultaten van onderzochte voertuigen drie keer per jaar. Inmiddels zijn al 69 voertuigen getest. Bekijk de meeste recente testpublicatie en verdere testinformatie op GreenNCAP.com.