Op weg naar 'zero-emissie-mobiliteit'

Wereldwijd neemt het besef toe dat er nu gehandeld moet worden om de opwarming van de aarde, door uitstoot van CO2 en andere schadelijke gassen, te stoppen. Dit bewustzijn heeft zich internationaal  vertaald in onder andere het klimaatakkoord van Parijs (2015) en de VN Sustainable Development Goals. Op nationaal niveau is het SER Energieakkoord gesloten waarin is bepaald dat in 2035 alle nieuw verkochte personenauto’s in staat moeten zijn om emissievrij te rijden.   

Gedreven door deze ambities ontwerpen en produceren autofabrikanten steeds meer zero-emissie voertuigen, stimuleren overheden de aanschaf en gaan binnensteden op slot voor (vervuilende) auto’s. Elektrische fietsen en elektrische scooters maken een opmars en ook in het goederenvervoer en openbaar vervoer vindt een omslag plaats naar elektrisch vervoer. 

Wat vindt de ANWB?

De ANWB steunt de transitie naar duurzame mobiliteit. De ANWB heeft onder andere het energieakkoord voor duurzame groei ondertekend, de duurzame mobiliteitsprijs ontwikkeld, is deelnemer aan het Formule E-Team en heeft de Grootste Groene Proefrit georganiseerd. We zetten ons daarbij ook in voor alternatieven voor automobiliteit met veel aandacht voor de fiets en in het bijzonder de elektrische fiets als alternatief voor de zogenaamde ‘last-mile’.

Wat doet de ANWB?

Als mobiliteitsdienstverlener van de toekomst wil de ANWB actief bijdragen aan de transitie naar zero-emissie mobiliteit.  Onze kracht zit in het informeren en mobiliseren van veel mensen. Die kracht willen we benutten om onze leden mee te nemen in de transitiefase en te stimuleren om meer duurzame vormen van mobiliteit te benutten. Naast maatregelen in de eigen bedrijfsvoering doen we dit door:

  • Onze leden te voorzien van de beste informatie & advies over (de transitie naar) zero-emissie mobiliteit.
  • In de belangenbehartiging een actieve bijdrage te leveren aan de transitie naar zero-emissie mobiliteit, waarbij steeds het handelingsperspectief van onze leden in de transitiefase centraal staat.
  • De overstap naar zero-emissie-mobiliteit te faciliteren en bij te dragen aan het handelingsperspectief en keuzevrijheid van onze leden door het aanbieden van een aantrekkelijk aanbod van producten en diensten.
     

ANWB-belangenbehartiger

Marco van Eenennaam

Ronald de Jong

Marco van Eenennaam Ronald de Jong