Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Visie personenmobiliteit over de weg

Mobiliteit geeft ons vrijheid. Als we mobiel zijn, kunnen we meedoen in de samenleving. We kunnen vrienden en familie bezoeken, naar werk, school en sport gaan, en genieten van natuur en cultuur. Kortom: mobiliteit draagt sterk bij aan ons levensgeluk. Mobiliteit is ook van groot belang voor onze welvaart. Een goede doorstroming en bereikbaarheid zijn essentieel voor een gezonde economie.

Binnen de mobiliteit speelt de auto van oudsher een belangrijke rol. Van alle reiskilometers die we in Nederland maken wordt 70% met de auto afgelegd. En de verwachting is dat dit zo blijft. De Nederlandse bevolking zal de komende jaren nog flink groeien. Daardoor neemt ook de vraag naar automobiliteit de komende jaren toe.

Stijgende vraag naar automobiliteit

Dat vraagt uiteraard om een goede infrastructuur. We hebben in ons land weliswaar een uitgebreid wegennet. Maar dat begint wel op leeftijd te raken. En er is veel achterstallig onderhoud. Om dat te verhelpen, is veel geld nodig. Maar er liggen nog meer grote uitdagingen. Zoals klimaatverandering, woningbouw en volksgezondheid. De stijgende vraag naar automobiliteit kan daar niet los van worden gezien.

Ook in 2050 zal de auto nog steeds een belangrijk vervoermiddel zijn. Als alles hetzelfde zou blijven, zou dit grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van ons land. Gelukkig gaat er de komende jaren veel veranderen. Auto’s worden schoner en veiliger en nemen steeds meer taken over van de bestuurder. Ook worden ze vaker gedeeld met anderen en tijdens een reis gecombineerd met andere vervoermiddelen.
Dat zijn allemaal goede ontwikkelingen. Maar er is meer nodig. Een plan dat automobiliteit met andere grote maatschappelijke uitdagingen verbindt.

Veilig, schoon, efficiënt en inclusief

Om Nederland in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden, en de rol van de auto daarin optimaal te benutten, heeft de ANWB zo’n plan gemaakt. Wij vinden dat automobiliteit in de toekomst veilig, schoon, efficiënt en inclusief moet zijn. Toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Daarom hebben we samen met meer dan 50 deskundigen de “Visie personenmobiliteit over de weg” opgesteld.

In onze visie staan deze zes bouwstenen centraal:  

  • elektrisch rijden
  • verkeersmanagement
  • vraagbeïnvloeding
  • deelmobiliteit
  • coöperatief en autonoom rijden
  • wegontwerp en wegcapaciteit

We hebben ook berekend welke investeringen hiervoor nodig zijn. Zo kunnen de juiste afwegingen worden gemaakt.

De ANWB heeft het plan breed gedeeld met de politiek en trekt de komende jaren ook graag met alle betrokken partijen op. Want Nederland mobiel houden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Meer weten?