Wat gebeurt er met de autobelastingen?

Autobelastingen

Belasting op de aanschaf, het bezit, privékilometers en brandstof

De overheid belast de automobilist op meerdere manieren: voor de aanschaf van een auto, het bezit van een auto, voor het privégebruik van een auto van de zaak en voor het verbruiken van brandstof.  Daar staat tegenover dat je fiscaal voordeel kunt behalen, als je een auto koopt die weinig CO2 uitstoot.

Lees ook: Via nieuwe autobelastingen naar verkeer zonder uitstoot

 

Wat vindt de ANWB van de autobelastingen?

De autobelastingen mogen niet verder stijgen en ze moeten eerlijk, evenwichtig en toekomstbestendig worden, zodat iedereen in de toekomst naar rato meebetaalt.

Belastingvoordelen voor elektrische auto’s

Om de aanschaf van elektrische auto's te stimuleren, gelden er enkele belastingvoordelen. Lees hier meer over die fiscale voordelen.

Soorten autobelastingen

Motorrijtuigenbelasting

Motorrijtuigenbelasting (MRB) is het geldbedrag dat je jaarlijks aan het rijk betaalt wanneer je een auto, motor of vrachtwagen bezit. 

BPM

De aanschafprijs van een nieuwe personenauto of motorfiets bestaat voor een deel uit BPM: de Belasting van Personenauto's en Motorfietsen.

Bijtelling

Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de ‘auto van de zaak’ meer dan 500 km per kalenderjaar privé wordt gebruikt.

Provinciale opcenten

Provincies innen in totaal 1,5 miljard euro aan autobelasting; ongeveer 20% van hun inkomsten. Dat gaat via de opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Brandstofprijzen

Meer dan de helft van wat je betaalt voor benzine, gaat naar het Rijk in de vorm van accijns en Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW).