Verkeersveiligheid

Belangenbehartiging verkeersveiligheid

De ANWB zet zich al meer dan 135 jaar in om het verkeer voor haar leden veiliger te maken. Mede door de ANWB is het verkeer veiliger geworden. De komende jaren wil de ANWB de verkeersveiligheid blijven stimuleren door in te zetten op veilige wegen, veilig gedrag en veilige voertuigen.