Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

De ANWB zet zich al meer dan 130 jaar in om het verkeer voor haar leden veiliger te maken. En mede door de ANWB is het verkeer ook steeds veiliger geworden. De ANWB zal ook de komende jaren verkeersveiligheid stimuleren door in te zetten op: veilige wegen, veilig gedrag en veilige voertuigen.

Gedrag in het verkeer

Voertuigen

Wegen en fietspaden (infrastructuur)

Verkeer in de stad

Verkeer in de stad

Hoe kunnen we de ruimte in de stad voor de fiets, voetganger, auto en openbaar vervoer beter verdelen?

Overige