Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dashcam

Standpunt ANWB


Wat vindt de ANWB?

Dashcams zijn in Nederland steeds meer in opkomst, losse camera’s die vaak achter de voorruit worden geplaatst en de voorliggende weg filmen. Autofabrikanten bouwen ze zelf ook in. Je kunt er mooie routes mee filmen en soms kunnen de beelden ook als bewijs worden gebruikt bij een ongeluk of schade. De ANWB vindt het logisch dat er in de toekomst veel meer op de weg zullen komen.

Het gebruik van een dashboardcamera kan ook problemen opleveren. Daarvoor willen we de leden waarschuwen: er zijn situaties denkbaar waarbij het gebruik van een dashcam tegen je kan werken. Denk aan situaties waarbij de politie de beelden kan opeisen en het in het strafrecht tegen je kan worden gebruikt. 

We roepen gebruikers van een dashcam op zich goed voor te laten lichten als ze naar het buitenland gaan. De wet- en regelgeving verschilt per land en een dashcam is in sommige gevallen verboden. Voornamelijk vanwege privacywetgeving en/of filmen in openbare ruimten. Met een dashcam worden immers beelden geregistreerd, waardoor personen direct of indirect (via de kentekenplaat) kunnen worden geïdentificeerd. Het – zonder toestemming van de gefilmde personen – publiceren van deze opnames is meestal niet toegestaan. 

Voor veilig gebruik is het belangrijk dat de dashcam zo wordt aangebracht dat het zicht niet wordt belemmerd. Wij vinden dat de fabrikant in de handleiding iets zou moeten zeggen over de beste plaats van de dashcam. Ook mag het gebruik van de dashcam niet hinderen of afleiden van de rijtaak. Veiligheid is tenslotte het belangrijkste. De ANWB is initiatiefnemer van het convenant tegen afleiding in het verkeer. Zie hier voor meer informatie

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 24-07-2023)

Zie ook

Test van dashcams in Kampioen (2020)
Dashcam in andere landen
Verkoop van dashcams in de ANWB webwinkel