Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Meer geld voor wegonderhoud, aanpak knelpunten op lange baan

Noodzakelijk infrastructurele aanpassingen niet uit het oog verliezen

Op vrijdag 17 maart 2023 heeft Minister Harbers de 2de kamer geïnformeerd dat de aanleg van nieuwe infrastructuurprojecten in Nederland verdere vertraging gaat oplopen. Geld wat was gereserveerd voor nieuwe bruggen, wegen en spoorlijnen wordt naar voren gehaald om versneld met de onderhoudsopgave door te gaan. De ANWB begrijpt dat er voor de korte termijn keuzes moeten worden gemaakt en daarbij prioriteit wordt gegeven aan onderhoud en verkeersveiligheid, maar de uitdagingen die door bevolkings- en mobiliteitsgroei op ons af komen stellen Nederland wel voor een forse uitdaging.

Onderhoud komende jaren een enorme uitdaging

Veel van onze bruggen, sluizen en viaducten zijn in de jaren na de Tweede Wereldoorlog aangelegd en hebben het einde van hun levensduur bereikt. Er is daarom dringend onderhoud, renovatie of vervanging nodig om verkeersbeperkende maatregelen of zelfs gevaarlijke situaties te voorkomen. De ANWB snapt daarom dat de minister nu kijkt wat wel kan; het plegen van onderhoud kost immers minder stikstofruimte dan uitbreidingen aan de infrastructuur. Tegelijk wordt hiermee gezorgd dat deze forse uitdaging niet verder oploopt.

Files zijn weer helemaal terug, anticipeer op verdere groei van (auto)mobiliteit

Sinds de corona beperkende maatregelen zijn opgeheven zijn de files weer helemaal terug en hebben vooral de afgelopen wintermaanden voor veel vertraging gezorgd. Voor de toekomst dreigen nog grotere problemen. In de scenario’s van zowel van het KiM (Kennis Instituut Mobiliteit) als in de IMA (Integrale Mobiliteits Analyse) wordt een stevige groei van de automobiliteit verwacht. De toename van het autoverkeer wordt op sommige plekken zo hoog dat de maximale capaciteit van het Nederlandse wegennet wordt bereikt. Dit zal in het hele land onherroepelijk tot nog meer files leiden. We roepen de politiek daarom op om naast het versneld aanpakken van het onderhoud en gevaarlijke situaties toch manieren te vinden om het oplossen van de knelpunten doorgang te kunnen laten vinden.