Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zelfrijdende auto

Auto’s worden steeds intelligenter en nieuwe auto’s nemen nu al steeds meer taken van de bestuurder over. Sensoren zien, analyseren en communiceren met de omgeving en slimme systemen (zoals Adaptive Cruise Control en Lane Keep Assist) laten de auto daarop anticiperen. Dit zijn de eerste stappen in de ontwikkeling naar een volledig zelfrijdende auto in de toekomst

Sinds een aantal jaren wordt er al over gesproken. Volgens sommigen is er bij de nieuwste generatie voertuigen al sprake van; de zelfrijdende auto. De werkelijkheid is weerbarstiger. Hoewel moderne voertuigen kunnen ondersteunen bij veel rijtaken, kunnen zij nog niet zelfstandig besluiten nemen en problemen oplossen tijdens het rijden. De automobilist blijft nog verantwoordelijk. Het duurt naar verwachting nog tientallen jaren, voordat zelfrijdende voertuigen op straat de norm zijn.

Wat vindt de ANWB?

De ANWB ziet veel voordelen in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto vanwege de mogelijkheden die het biedt om verkeer veiliger, schoner en comfortabeler te maken en op die manier bij te dragen aan de missie van de ANWB om haar leden in vrijheid en met plezier onderweg te laten zijn. Tegelijkertijd ziet de ANWB de volledig zelfrijdende auto binnen 10 en zelfs 20 jaar nog niet op de openbare weg rijden.

Voordat auto’s daadwerkelijk in staat zijn om het rijden volledig van ons over te nemen moeten nog een groot aantal stappen worden gezet. In de ontwikkeling naar volledig zelfrijdende auto’s  schuilt in de tussenfase (waarin de auto grotendeels maar nog niet volledig zelfrijdend is) een groot risico voor de verkeersveiligheid. De gebruiker van de auto is niet meer actief aan het autorijden, maar moet deze rol wel weer binnen enkele seconden kunnen oppakken wanneer de auto een probleem niet zelf kan oplossen. Bijvoorbeeld bij een complexe verkeerssituatie of het binnenrijden van een stad. Het risico bestaat dat de automobilist uit verveling en zoekend naar afleiding niet de aandacht bij het verkeer heeft. Dit is een zeer risicovolle overgangsfase met een grote kans op fouten en daaruit voortkomende ongevallen. Deze fase van ontwikkeling zou naar de mening van de ANWB niet op de openbare weg moeten worden gebracht. Maar onder condities getest moeten worden door fabrikanten. Zodra een voertuig zelfstandig in staat is om deze moeilijke taken op te lossen, kan het voor gebruik op de openbare weg verschijnen. Dit vraagt echter nog wel inzet op de volgende onderwerpen:

  • Wegontwerp, bebording en belijning moeten op EU-niveau meer uniform en leesbaar gemaakt worden voor coöperatieve en autonome voertuigen.
  • Er dient een juridisch kader voor coöperatieve en autonome voertuigen te worden opgesteld. Het gaat hier om een kader waarin verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid worden geregeld in de periode waarin er deels coöperatief/autonoom gereden wordt. Met name in deze tussenfase, level 3 genoemd, zal er veel onduidelijkheid bestaan.
  • Er zal geïnvesteerd moeten worden in communicatiesystemen volgens Europese standaarden. V2V- (voertuig naar voertuig) en V2I- (voertuig naar infrastructuur) communicatiesystemen werken op 5G (en in de toekomst 6G) of Wifi-P en maken connectiviteit tussen voertuigen onderling en met wegkantsystemen mogelijk. We gaan vooralsnog uit van installatie op het hoofdwegennet en de belangrijke (knel)punten op provinciale/gemeentelijke wegen.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 24-07-2023)

Actueel

De technologische ontwikkelingen gaan heel snel. De ANWB volgt deze ontwikkelingen op de voet en participeert nationaal en internationaal in verschillende overleggen en in gebruikerstesten.

Op 28 november 2019 is er een rapport verschenen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het gebruik van ADAS systemen. Dit onderzoek is terug te vinden op de website van de OVV
De ANWB heeft haar bevindingen over ADAS gedeeld met de OVV. Dit is meegenomen in het onderzoek.

Resultaten

  • De ANWB heeft met de campagne "My car, my data" actief bijgedragen aan de bewustwording bij consumenten over de dataverzameling die door moderne auto’s plaatsvindt.
  • Bij de behandeling van de wet computercriminaliteit III heeft de ANWB aandacht gevraagd voor de mogelijke impact die de wetswijziging heeft op de privacy en veiligheid van consumenten met een auto met intelligente voertuigsystemen.
  • ANWB heeft bijgedragen aan onderzoek naar Adaptive Cruise Control en Lane Keep Assist-systemen.
  • ANWB heeft deelgenomen aan Nationale Platooningtest op de A2
  • ANWB reactie op internetconsultatie naar voorgenomen wetswijziging om (grootschalige) testen met zelfrijdende auto’s op de openbare weg mogelijk te maken.