Zelfrijdende auto

Auto’s worden steeds intelligenter en nieuwe auto’s nemen nu al steeds meer taken van de bestuurder over. Sensoren zien, analyseren en communiceren met de omgeving en slimme systemen (zoals Adaptive Cruise Control en Lane Keep Assist) laten de auto daarop anticiperen. Dit zijn de eerste stappen in de  ontwikkeling naar een volledig zelfrijdende auto in de toekomst


Wat vindt de ANWB?

De ANWB ziet veel voordelen in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto vanwege de mogelijkheden die het biedt om verkeer veiliger, schoner en comfortabeler te maken en op die manier bij te dragen aan de missie van de ANWB om haar leden in vrijheid en met plezier onderweg te laten zijn.

Voordat auto’s daadwerkelijk in staat zijn om het rijden volledig van ons over te nemen moeten nog een groot aantal stappen worden gezet. In de ontwikkeling naar volledig zelfrijdende auto’s  schuilt in de tussenfase (waarin de auto grotendeels maar nog niet volledig zelfrijdend is) een groot risico voor de verkeersveiligheid. De gebruiker van de auto is niet meer actief aan het autorijden, maar moet deze rol wel weer binnen enkele seconden kunnen oppakken. Bijvoorbeeld bij een complexe verkeerssituatie of het binnenrijden van een stad. Dit is een zeer risicovolle overgangsfase met een grote kans op fouten. Deze fase van ontwikkeling zou naar de mening van de ANWB niet op de openbare weg moet worden gebracht.

Gebruiker centraal

Om de voordelen ook daadwerkelijk te realiseren is het belangrijk dat de gebruiker centraal staat in plaats van de technologische mogelijkheden. Zeker ook in de huidige ontwikkelfase van voertuig en systemen. Dat gebeurt nu nog onvoldoende.

De ANWB zet de gebruiker centraal en zet zich daarbij in voor betaalbare voertuigen waarbij de gebruiker kan rekenen op:

 • Europese wet en regelgeving voor standaardisatie en uniformiteit;
 • Gebruiksvriendelijke en uniforme werking en bediening van systemen;
 • Goede uitleg en opleiding ten aanzien van gebruik en systemen;
 • Afdoende verzekering en duidelijkheid over aansprakelijkheid.

Een autonoom of zelfrijdende auto produceert continu enorme hoeveelheden (privacy gevoelige) data die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden.
De ANWB vindt dat de gebruiker keuzevrijheid moet hebben welke data wordt verzameld, met welk doel en wie toegang krijgt tot deze data.

Daarom zet de ANWB zich in voor:

 • Een open platform waarbij de gebruiker bepaalt welke dienstverlener toegang krijgt tot welke data;
 • Opt-out mogelijkheid waarbij de voertuiggebruiker de optie heeft om het gebruik en verzenden van gegevens te deactiveren;
 • Transparantie: de gebruiker moet duidelijk worden geïnformeerd welke data worden verzameld, waar deze naartoe gaan en waarvoor deze worden gebruikt;
 • Beveiliging: de data moeten zeer goed beveiligd zijn om de kans op hacken te minimaliseren.

De ANWB zet zich richting de auto-industrie, in politiek Den Haag en Brussel in om bovenstaande standpunten mee te laten nemen in de besluitvorming.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)

Actueel

De technologische ontwikkelingen gaan heel snel. De ANWB volgt deze ontwikkelingen op de voet en participeert nationaal en internationaal in verschillende overleggen en in gebruikerstesten.

Op 28 november 2019 is er een rapport verschenen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het gebruik van ADAS systemen. Dit onderzoek is terug te vinden op de website van de OVV
De ANWB heeft haar bevindingen over ADAS gedeeld met de OVV. Dit is meegenomen in het onderzoek.

Lees  meer over de actuele ontwikkelingen

Resultaten

 • De ANWB heeft met de campagne "My car, my data" actief bijgedragen aan de bewustwording bij consumenten over de dataverzameling die door moderne auto’s plaatsvindt.
 • Bij de behandeling van de wet computercriminaliteit III heeft de ANWB aandacht gevraagd voor de mogelijke impact die de wetswijziging heeft op de privacy en veiligheid van consumenten met een auto met intelligente voertuigsystemen.
 • ANWB heeft bijgedragen aan onderzoek naar Adaptive Cruise Control en Lane Keep Assist-systemen.
 • ANWB heeft deelgenomen aan Nationale Platooningtest op de A2
 • ANWB reactie op internetconsultatie naar voorgenomen wetswijziging om (grootschalige) testen met zelfrijdende auto’s op de openbare weg mogelijk te maken.

Praat mee!

Praat mee over o.a. rijhulpsystemen, zelfrijdende voertuigen en de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer op slimonderweg.nl.