Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Petitie voor behoud van ponten in Gelderland succesvol

Begin dit jaar startte de Veerpontencoalitie (waarin o.a. ANWB) een petitie voor het behoud van de veren in Gelderland. Ruim 26.000 mensen ondertekenden deze petitie en dit heeft tot resultaat geleid.

500.000 euro voor exploitatietekort

Een resultaat van de petitie en lobby, waar we blij mee zijn: in het nieuwe coalitieakkoord hebben de partijen afgesproken dat Gelderland wil blijven bijdragen aan het voortbestaan van de veren. Met de gemeenten en de buurprovincies wordt gewerkt aan een nieuw plan voor 2024 en volgende jaren; de Veerpontencoalitie is nauw betrokken bij dit proces. Voor 2023 is 500.000 euro beschikbaar om de exploitatietekorten over 2023 op te vangen. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 worden besluiten genomen over de toekomstige provinciale ondersteuning, in overleg met VNG Gelderland. Een mooie verzilvering van de petitie! We blijven ons – ook na dit succes – volop inzetten voor de Gelderse Veren.

Coalitie zet zich ook in voor andere veren in Nederland

De afgelopen periode speelde er nog veel meer in Nederland verenland. Zo hebben we ons onder andere ingezet voor een herziening van de dienstregeling van en naar Ameland, een structurele oplossing voor het veer Rozenburg-Maassluis en een betrouwbare, regelmatige en duurzame veerverbinding tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte.

Onderzoek naar functioneren veerponten

Veerponten behoren voor fietsers en wandelaars tot hun hoofdwegennet. Maar de veren in Nederland staan steeds meer onder druk. We hopen dat onze landelijke lobby zal leiden tot goede oplossingen om veren in de vaart te houden. Een goede eerste stap – mede dankzij onze inzet - is het landelijke onderzoek dat momenteel gedaan wordt naar het functioneren van de veerponten in Nederland. Dit onderzoek brengt onder andere de gewenste verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot instandhouding en kwaliteitsborging tussen de verschillende overheden en de exploitanten in kaart.

Wil je in het vervolg ook op de hoogte blijven van onze lobby voor het behoud van de veren? Meld je dan hier aan voor updates.

De Veerpontencoalitie is een samenwerking van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet.
 

Zie ook

Behoud de ponten in Gelderland
Provincie Gelderland neemt regiorol veren
ANWB Belangenbehartiging