Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Brandstof E10

Aan benzine (Euro95 en Euro 98) wordt nu al maximaal 5% ethanol toegevoegd om de CO2 uitstoot bij verbranding te reduceren. Momenteel wordt door de overheid de verplichte invoering van E10 voorbereid, benzine waar maximaal 10% ethanol aan is toegevoegd, en daarmee nog wat minder CO2 uitstoot.

Echter niet alle auto’s kunnen zonder nadelige gevolgen voor de motor E10 gebruiken.
Het gaat dan met name om auto’s uit het jaar 2000 of ouder. Invoering van E10 zal daarom wat de ANWB betreft aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.

Wat vindt de ANWB?

De ANWB steunt de transitie naar zero-emissie mobiliteit en het zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstof en naar manieren om de CO2 uitstoot door verbranding van brandstof te verminderen. Toevoegen van ethanol aan benzine is zo’n alternatief.  Randvoorwaarde voor de verplichte introductie van E10 is dat een zorgvuldige invoering door het kabinet wordt geborgd:
 

  1. Benzine zonder de toevoeging van 10% bioethanol moet voldoende beschikbaar blijven .
  2. De voorlichting aan en informatie voor consumenten moet helder, consequent en eenduidig zijn.
  3. De prijs van zowel E10 als de huidige benzine met 5% ethanol moet zodanig worden samengesteld dat er voor de consument geen financiële lastenverzwaring optreedt bij gebruik van deze benzines.

Brief aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu (pdf)

Wat doet de ANWB

De ANWB neemt deel aan overleg tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu enerzijds en diverse partijen waarop de introductie van de E10 van invloed is anderzijds.

De ANWB behartigt hierbij de belangen van de leden zoals beschreven in de brief aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu.

Naast de ANWB zitten onder andere BOVAG, RAI en vertegenwoordigers van de brandstoffenbranche aan tafel.

ANWB-belangenbehartiger

Niels Weijsenfeld