Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Privacy connected car

Standpunt ANWB

Wat vindt de ANWB?

De ANWB wil via Europese wetgeving zeker stellen:

  • dat de privacy van de bestuurder wordt beschermd,
  • dat de bestuurder inzicht heeft in welke data voor welk doel door het voertuig worden verzameld en doorgegeven,
  • dat de bestuurder zeggenschap heeft over met welke partijen deze data worden gedeeld en daar vooraf  uitdrukkelijk toestemming voor geeft,
  • dat andere serviceverleners met wie de bestuurder de  data wil delen ook toegang krijgen tot de data - meestal via de autofabrikant,
  • dat de data en de toegang daartoe afdoende beveiligd worden tegen hacken.   

Behalve om privacy gaat het ook om toegang van andere partijen naar voorkeur van de consument. Dit bevordert de keuzevrijheid van de consument, de concurrentie en de prijzen voor diensten aan de consument en het maakt innovatie buiten de autofabrikant mogelijk.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d.24-07-2023)

Zie ook

Wat is connected rijden?