Privacy connected car

Standpunt ANWB

Wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt het belangrijk dat de privacy van de automobilist wordt beschermd. En dat de automobilist kan kiezen met wie zijn data worden gedeeld. Dat kan de autofabrikant zijn, maar ook de garage op de hoek als dat bijvoorbeeld vertrouwd of voordeliger is. Deze keuze of het intrekken van de toestemming voor gebruik van de gegevens moet direct door de automobilist - bij voorkeur via het dashboard - kunnen worden gemaakt. 

Voor deze zeggenschap over voertuigdata is speciale regelgeving nodig. De ANWB heeft dit onderwerp samen met de koepelorganisatie FIA met succes op de agenda van de Europese Commissie gekregen. In 2022 zijn ontwerpwetten voor commentaar voor gelegd aan de Raad en het Europees Parlement. Onderstaande uitgangspunten zijn daarbij cruciaal:

  • De automobilist moet zicht hebben op welke data, met welk doel worden verzameld en met welke partijen deze worden gedeeld.
  • De automobilist moet van tevoren toestemming geven voor het delen van data en dit delen ook weer kunnen intrekken. Wisselen van dienstverlener moet eenvoudig mogelijk zijn zonder afhankelijkheid en onnodig oponthoud van de partij die over deze data beschikt.
  • De data moeten zeer goed beveiligd zijn om de kans op hacken te minimaliseren.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 02-09-2022)

Zie ook

Wat is connected rijden?