Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB-leden ervaren gevoel van onveiligheid op landwegen

Wanneer het gaat over verkeersveiligheid wordt er vaak gesproken over stedelijke gebieden of snelwegen. Er is veel minder aandacht voor de verkeersveiligheid op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. En dat is best vreemd. Vooral omdat er op deze wegen landbouwvoertuigen, vrachtwagens, fietsers, wandelaars, auto's en motoren samen gebruik moeten maken van dezelfde infrastructuur. Niet vreemd dus dat uit recent onderzoek van de ANWB naar voren komt dat de verkeersveiligheid op verschillende punten kan worden verbeterd.

211 ANWB-leden namen deel aan het onderzoek

Uit het onderzoek komt naar voren dat de inrichting van de weg, het gedrag van verschillende weggebruikers en het onderhoud tijdens het oogstseizoen belangrijke punten zijn voor hoe mensen de verkeersveiligheid ervaren.

ANWB-leden zien verbeterpunten

ANWB-leden zien ook diverse mogelijkheden om de verkeerveiligheid op erftoegangswegen te verbeteren. Zo pleiten leden bijvoorbeeld voor snelheidsremmende maatregelen, een betere verlichting, een verharde berm met betere passeermogelijkheden en een beter onderhoud van de weg.

Interessante handvatten voor wegbeheerders

Het onderzoek biedt een aantal interessante handvatten voor wegbeheerders om de verkeersveiligheid op landwegen te verbeteren. Vooral op plekken waar hoofdlandbouwroutes, fietsknooppuntennetwerk en (sluip)routes voor autoverkeer samenvallen pleit de ANWB voor nader onderzoek en lokaal maatwerk. 

Bekijk het onderzoek (pdf)