Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB-leden signaleren onveiligheid op wegen naar Den Helder

Op de wegen naar Den Helder - N9, N99 en N250 - kan de verkeersveiligheid op diverse punten worden verbeterd. Dat blijkt uit een onderzoek van de ANWB, waaraan 138 leden uit de Kop van Noord-Holland deelnamen.

Op de smalle en drukke N9 zijn inhalen en onderlinge snelheidsverschillen onveilige factoren. Leden zien deze weg graag verbreed of verlegd worden en pleiten voor (meer) handhaving. Inhalen is ook op de drukke N99 een factor, naast onduidelijkheid over de maximumsnelheid. Leden pleiten voor betere communicatie, (meer) handhaving en verbreding van de weg. Op de eveneens drukke N250 zorgen op- en afritten en onderlinge snelheidsverschillen voor gevaarlijke situaties. Voor deze weg worden (meer) handhaving en verbreding veel genoemd als oplossingen, evenals het omleiden van het verkeer van en naar Texel.

Het ANWB-ledenonderzoek is een bijdrage aan een onderzoek van Rijkswaterstaat naar de verkeersveiligheid op deze drie wegen. Dat onderzoek komt voort uit een aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Postma (CDA) en Dijkstra (VVD). Het eerste deel van het onderzoek, waarin de problemen zijn geanalyseerd, is onlangs afgerond. Dit jaar worden mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht.

Zie ook

Samenvatting ANWB-ledenonderzoek
Projectpagina Rijkswaterstaat N9-N99-N250