Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Klimaatakkoord

Vrijdag 28 juni presenteerde het kabinet de stimuleringsplannen voor de elektrische auto als onderdeel van het klimaatakkoord. De plannen voor de stimulering van de elektrische auto zien er volgens de ANWB goed uit.

De stimulering van heel dure elektrische auto’s in de zakelijke markt wordt omgezet naar stimulering van goedkopere modellen en er komen stimuleringsmaatregelen voor de particuliere markt. Deze maatregelen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een goede tweedehands markt waar, op termijn, de meeste particuliere rijders hun auto zullen kopen. Daarnaast stimuleert dit pakket aan maatregelen de fabrikanten om auto’s aan te bieden in meer betaalbare segmenten.

Kosten

Benzine en dieselrijders draaien vrijwel niet op voor de kosten

De ANWB ziet de meeste van de door haar ingebrachte punten terug in het uiteindelijke voorstel en is blij en opgelucht dat de regering er met de financiering van de stimulering in slaagt de huidige benzine- en dieselrijders zo goed als te ontzien.
Naast de transitie van auto’s op fossiele brandstoffen naar volledig elektrische auto’s is er meer nodig om de gewenste CO2-besparing te halen. Door privé en zakelijk duurzaam te reizen kan ook CO2 worden bespaard. Om dit te stimuleren zijn in het Klimaatakkoord ook maatregelen opgenomen om fietsen aantrekkelijker te maken, wordt ingezet op deelmobiliteit en zijn met de grootste werkgevers, waaronder de ANWB, afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot van het woon-werken en zakelijk verkeer met 50% te reduceren.

Maatregelen

Belangrijkste maatregelen op een rij

Auto
Heb je nu een benzine of diesel auto, of wil je er de komende jaren een kopen, verandert er tot 2025 niet veel:

 • BPM en MRB op benzine en diesel auto’s gaat in de periode 2020 – 2025 niet omhoog.
 • De dieselaccijns wordt in 2021 verhoogd met 1 cent per liter en vanaf 2023 wederom met 1 cent per liter. Accijns op benzine stijgen niet.

Rij je nu particulier een elektrische auto, dan blijven de voordelen bestaan. Wil je de komende jaren een elektrische auto aanschaffen dan zal dit (financieel) aantrekkelijker worden:

 • De elektrische auto blijft in de periode 2020 - 2024 BPM en MRB vrij. In 2025 betaal je een vaste voet van € 360,- BPM en 25% MRB.
 • Vanaf 2020 komt er een aanschafsubsidie voor elektrische auto’s. De hoogte en hoe deze subsidie vorm krijgt is nog niet exact duidelijk. Naar verwachting zal het subsidiebedrag in 2020 tussen de  €3000,- en €3500,- liggen en worden afgebouwd richting 2025.
 • Voor stimulering van de tweedehands markt is een totaalbudget van 100 miljoen gereserveerd voor de periode 2021 – 2024. Hoe de stimulering vorm gaat krijgen is nog niet duidelijk. Er wordt naar de volgende maatregelen gekeken; een oplaadtegoed, een aanschafsubsidie, tegemoetkoming in de aanleg van ene laadvoorziening en/of een batterijgarantie of batterij lease.

Rij je nu al zakelijk een elektrische auto, dan verandert er niet veel. Ben je van plan dit de komende jaren te gaan doen dan gaat er het volgende veranderen:

 • De bijtelling op een elektrische auto gaat in 2020 omhoog naar 8% en zal in 2021 stijgen naar 12%. In 2023 en 2024 is de bijtelling 16% en in 2025 17%.
 • De CAP (tot welk bedrag de bijtellingskorting van toepassing is) zal naar beneden gaan van €50.000 naar €45.000,- in 2020 en €40.000,- voor de jaren 2021 en verder.

Situatie na 2025 nog onzeker
Hoe het in de periode na 2025 verder gaat is nog niet zeker. De wens van het Kabinet is om vanaf 2026 een nieuw systeem van autobelastingen te hebben met als basis een vorm van betalen naar gebruik. Hier zal de komende jaren onderzoek naar worden gedaan. Daarbij worden als belangrijke randvoorwaarden meegenomen het streven van het kabinet om te komen tot 100% zero emissie nieuwverkoop in 2030 en de mogelijkheid om de totale belastingen binnen het autodomein te laten dalen. 

Fiets en snorfiets

 • De fiets van de zaak wordt per 2020 fiscaal gestimuleerd.
 • Er wordt 75 miljoen euro uitgetrokken voor investeringen in fietsenstallingen bij OV-knooppunten.
 • Het fietsen voor ritten tot 15 kilometer wordt gestimuleerd door meer fietsroutes aan te leggen en overstappunten waar je van de auto en OV op de fiets kan overstappen en andersom.
 • In 2025 mogen er geen nieuwe snorfietsen die op benzine rijden meer verkocht worden. Het streven is om vanaf 2030 ook de verkoop van bromfietsen op benzine te verbieden.

Flankerend beleid

 • De grootste werkgevers, waaronder de ANWB, gaan met hun werknemers 50% CO2 reduceren in hun woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer. Bijvoorbeeld een mobiliteitsabonnement waarin OV, deelfiets en deelauto zitten in plaats van standaard een leaseauto.
 • Er komen veel meer elektrische deelauto’s beschikbaar, waardoor het makkelijker wordt voor mensen zonder (tweede) auto om af en toe een duurzame auto te gebruiken. 
 • Vanaf 2021 krijgen gemeenten de mogelijkheid om het parkeertarief te differentiëren op basis van CO2 uitstoot.

Achtergrond

AchtergrondKlimaatakkoord

In 2015 is in Parijs het wereldwijde klimaatakkoord gesloten. Nederland heeft zich daarmee verbonden aan een CO2-besparing van 49% in 2030 en 95% in 2050, ten opzichte van het peiljaar 1990. Dit is nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden en daarmee de stijging van de zeespiegel te vertragen.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet Nederland een nationaal plan (klimaatakkoord) maken voor vijf sectoren:

 1. Elektriciteit
 2. Gebouwde omgeving
 3. Industrie
 4. Landbouw en landgebruik
 5. Mobiliteit

Voor de sector Mobiliteit geldt dat het kabinet in 2030 7,3 Megaton CO2-uitstoot wil besparen.

Zie ook