Klimaatakkoord

In 2015 is in Parijs het wereldwijde klimaatakkoord gesloten. Nederland heeft zich daarmee verbonden aan een CO2-besparing van 49% in 2030 en 95% in 2050, ten opzichte van het peiljaar 1990. Dit is nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden en daarmee de stijging van de zeespiegel te vertragen.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet Nederland een nationaal plan (klimaatakkoord) maken voor vijf sectoren:

  1. Elektriciteit
  2. Gebouwde omgeving
  3. Industrie
  4. Landbouw en landgebruik
  5. Mobiliteit

Voor de sector Mobiliteit geldt dat het kabinet in 2030 7,3 Megaton CO2-uitstoot wil besparen.

ANWB aan Mobiliteitstafel

De ANWB is gevraagd aan de zogenoemde Mobiliteitstafel plaats te nemen en binnen de door het Kabinet vastgestelde randvoorwaarden bij te dragen aan het plan voor vermindering van de CO2-uistoot in de mobiliteit. De belangrijkste randvoorwaarden van het Kabinet waren, dat de nieuwverkopen in 2030 volledig elektrisch moeten zijn en de kosten van de CO2-reductie en de stimulering van de elektrificatie van het autopark binnen het autodomein moeten worden opgebracht. Daarbij moeten de totale autobelastingopbrengsten voor de staatskas hetzelfde blijven.

Wat vindt de ANWB?

Als mobiliteitsdienstverlener van de toekomst wil de ANWB actief bijdragen aan de overgang (transitie) naar zero-emissie mobiliteit. Het uitgangspunt van de Mobiliteitstafel om te streven naar zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050 met daarbij de randvoorwaarden dat mobiliteit schoon, betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond moet zijn steunen wij volledig.

Alles omvattende benadering mobiliteitssysteem
Dit doel  vraagt een alles omvattende benadering van het mobiliteitssysteem, waarbij alle vormen van vervoer en de infrastructuur optimaal worden benut. Daarbij vinden we het belangrijk dat niet alleen gekeken wordt naar de Randstad, maar ook naar andere gebieden, waar andere oplossingen noodzakelijk zijn om mobiliteit nu en in de toekomst te garanderen. Het gaat daarbij niet alleen om automobiliteit, maar ook om het ontsluiten en verbeteren van andere vervoersvormen zoals openbaar vervoer en fiets.

Elektrische auto belangrijke bouwsteen
De ANWB ziet in de elektrische auto een belangrijke bouwsteen in de transitie naar zero-emissie. Tegelijkertijd constateren we dat nog weinig consumenten elektrisch rijden. Van alle elektrische auto’s in Nederland is slechts rond de 2% in particulier bezit. De ANWB heeft zich aan de Mobiliteitstafel ingezet om hier verandering in brengen en streeft ernaar dat  elektrische mobiliteit betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen.

We zetten ons daarbij ook in voor alternatieven voor de auto met veel aandacht voor de fiets en in het bijzonder de elektrische fiets als alternatief voor de zogenaamde ‘last mile’. Naast de elektrificatie van het personenvervoer is aan de Mobiliteitstafel ook gesproken over maatregelen om consumenten bewuster/duurzamer te laten reizen. Onze inzet aan tafel is erop gericht om niet de vervoerswijze, maar de gebruiker centraal te stellen en ervoor te zorgen dat deze keuzevrijheid behoudt en voldoende tijd krijgt om zich in te stellen op een duurzamer reisgedrag zonder te veel dwang van bovenaf.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 21-12-2018)

Meer over de afspraken van het klimaatakkoord

10 meest gestelde vragen klimaatakkoord

Het vervolgproces

Op dit moment wordt het concept-klimaatakkoord doorgerekend door het planbureau van de Leefomgeving (PBL). Op 13 maart worden de resultaten gecommuniceerd. Het akkoord zal waarschijnlijk eind april, begin mei door zoveel mogelijk partijen worden ondertekend. Wij zullen heel kritisch bekijken met welke voorstellen het Kabinet uiteindelijk komt en onderzoeken welk effect het heeft voor de leden. 

Urgenda uitspraak

Urgenda won op 24 juni 2015 de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter besloot dat de Nederlandse staat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent verminderd moet hebben ten opzichte van 1990. Deze uitspraak werd op 9 oktober 2018 bekrachtigd door het Hof in Den Haag.

Op 25 januari 2019 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat het kabinet in 2020 negen miljoen ton CO2 extra moet besparen om nog aan de Urgenda-uitspraak te voldoen. Het kabinet zal waarschijnlijk nieuwe maatregelen moeten treffen om dit te halen. Wij zullen dit proces ook nauwlettend volgen en bekijken met welke voorstellen het kabinet gaat komen.

Zie ook

Ontwerp van het Klimaatakkoord - 21 december 2018 (pdf)
10 meest gestelde vragen klimaatakkoord
Website klimaatakkoord.nl