Verkeer in de stad

Succes van de fiets vraagt om een slimmere inrichting

Het is te druk op de wegen en fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes, snorscooters en bakfietsen. De fiets is belangrijk maar krijgt (te) weinig plek in de stad. Dat zorgt voor irritatie en ongelukken. Hoe kunnen we dit oplossen? Hoe kan de ruimte in de stad voor de fiets, voetganger, auto en openbaar vervoer beter worden verdeeld?

Drukte op het fietspad is een zegen

Dit zegt Ferry Smith, manager Algemeen ledenbelang ANWB. De fiets neemt weinig plaats in, is goed voor het milieu en voor de gezondheid. Maar te weinig ruimte voor het verkeer leidt tot allerlei ongemakken en zelfs onveiligheid. Daarom hebben we laten onderzoeken hoe je betere routes en netwerken door de stad kunt maken. Niet alleen voor de fiets, maar voor iedereen die zich in de stad verplaatst.

 

Inrichting straten moet slimmer

De meeste ruimte in de binnenstad wordt nu toebedeeld aan het openbaar vervoer en de auto. De fietser verdient meer ruimte. Daarom heeft de ANWB een studie laten doen naar een andere, betere verdeling. Het onderzoek richtte zich op de grotere steden, op de huidige vervoermiddelen. Maar het onderzoek hield ook rekening met nieuwe nog onbekende vervoermiddelen. De bevindingen werden mee-ontwikkeld en getoetst in drie pilot-steden: Utrecht, Rotterdam en Helmond. Het resultaat is een ontwerpaanpak die gemeenten handvatten biedt om de binnenstad slimmer en veiliger in te richten.

 

Ontwerpaanpak - verkorte versie

De uitgebreide versie van het rapport is tijdelijk niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Ontwerpaanpak - eindrapport voor professionals
(Let op! Het bestand is 74mb, uploaden kan enige tijd duren)

New design approach for urban public space
(English version 66mb)

Wat maakt de ontwerpaanpak bijzonder?

De ontwerpaanpak geeft aan hoe steden de beschikbare openbare ruimte optimaal kunnen benutten als verkeers- èn verblijfsruimte. De onderzoekers ontwikkelden een ontwerpmethodiek voor stedelijke verkeersnetwerken, afgestemd op ruimtelijke functies, die de stad optimaal laat functioneren.

Doel van de ontwerpmethodiek is een betere balans tussen ruimtelijke functies, de kwaliteit van de openbare ruimte en stedelijke mobiliteit, bereikbaarheid en nabijheid. Het onderzoek naar zogenoemde 'robuuste stedelijke routestructuren' is uitgevoerd door een combinatie van gespecialiseerde adviesbureaus: Mobycon, Ben Immers Advies, Bart Egeter Advies en Awareness.

“Met onze aanpak en ontwerpmethodiek, heeft iedereen voordelen. De ‘mobilist’ krijgt gemakkelijke, betrouwbare en veilige verplaatsingen, en bereikbaarheid van stedelijke functies. De ‘stadsgebruiker’ – die er woont, werkt, winkelt of uitgaat – krijgt betere leefbaarheid, meer kwaliteit in de openbare ruimte, en betere bereikbaarheid van functies. De ondernemingen, dienstverleners en andere voorzieningen zijn ook gebaat bij de combinatie van betere bereikbaarheid en verblijfskwaliteit, wat tot meer bezoek en omzet leidt. En de gemeente – als stedelijke samenleving - krijgt handvatten voor stedelijke ontwikkeling, voor het beter benutten van de bestaande stad, voor grotere vitaliteit en aantrekkelijkheid, dus een betere stedelijke economie”, aldus de onderzoekers.

Minister wil initiatief testen in praktijk

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu “Ik waardeer het ANWB initiatief. Samen met andere wegbeheerders zou ik dit initiatief willen testen in de praktijk zoals ik in juni 2015 ook heb aangegeven in de kamerbrief over drukte op het fietspad. Deze tool helpt wegbeheerders om keuzes te maken en te implementeren. Ik roep alle wegbeheerders dan ook op om hier hun voordeel mee te doen."

Gezocht! Pilotgemeenten voor concrete toepassing

De nu beschikbare ontwerpaanpak zal door de ANWB in samenwerking met een aantal (nieuwe) pilotsteden nader worden getoetst en vormgegeven in concrete uitvoering van 'showcases'. De ANWB wil daarom graag in contact komen met steden die willen meewerken aan het verder ontwikkelen, concreet toepassen en evalueren van de aanpak.

Interesse?

Meld je stad aan als showcase voor de verdere ontwikkeling, toepassing en evaluatie van de ontwerpaanpak door een mail te sturen naar verkeerindestad@anwb.nl


Problemen in beeld