Boete in het buitenland

Verkeersovertreding in het buitenland

Landen mogen zelf bepalen hoe zij omgaan met verkeersovertredingen. Hieronder vind je algemene informatie over de afdoening van boetes in het buitenland. Specifieke informatie per land over de afdoening van verkeersovertredingen en een indicatie van boetebedragen is te vinden op ANWB Landeninformatie.  

Verkeersboete

Net als in Nederland wordt in veel landen per overtreding een vooraf vastgesteld boetebedrag opgelegd. Dit geldt met name voor lichte, niet zo ernstige verkeersovertredingen. Naast de geldboete, moet je meestal ook administratiekosten betalen. De hoogte hiervan verschilt per land.

Ernstige verkeersovertreding

Na een ernstige verkeersovertreding, bijvoorbeeld rijden onder invloed of een snelheidsovertreding, volgt vaak een strafzaak. De straffen kunnen variëren: geldboete, gevangenisstraf en/of ontzegging van de rijbevoegdheid.

Betalen van de boete

Betaal je de boete direct of binnen een bepaalde (korte) termijn, dan betaal je vaak een lager bedrag. Hoe later je betaalt, hoe hoger het bedrag. Op de bekeuring staat hoe je moet betalen en binnen welke termijn. Let op: Betaling betekent over het algemeen dat je de overtreding erkent. Bezwaar maken is dan niet meer mogelijk

Rijverbod/ontzegging van de rijbevoegdheid

In een aantal landen, bijvoorbeeld Duitsland, wordt na bepaalde overtredingen automatisch een rijverbod opgelegd. Het rijverbod of ontzegging van de rijbevoegdheid geldt alleen in het land dat deze heeft opgelegd. Bij een rijverbod mag je een bepaalde periode niet rijden.

Heb je een rijontzegging (bij zwaardere overtredingen), dan moet het rijbewijs ingeleverd worden. De buitenlandse autoriteit kan 2 dingen doen met uw ingenomen rijbewijs:

  • Het rijbewijs meteen terugsturen naar de RDW. De RDW stuurt het rijbewijs door naar de gemeente waar het rijbewijs is geregistreerd.
  • Het ingenomen rijbewijs vasthouden tot de rijontzegging is opgeheven en daarna terugsturen naar de RDW.

Let op:
Je bent strafbaar als je in Nederland je rijbewijs niet kunt tonen.
 

Waarborgsom

Als je door de politie wordt staande gehouden dan kan het zijn dat je een waarborgsom (Sicherheitsleistung, caution, consignation) moet betalen. De hoogte van de waarborgsom is meestal gelijk aan de boete.
Wil je bezwaar maken, vraag dan ter plekke om een betalingsbevestiging waar dit duidelijk op staat. Anders kan betaling van de waarborgsom worden opgevat als erkenning van de overtreding. De betaalde waarborgsom wordt verrekend met het uiteindelijk opgelegde boetebedrag. Word je bezwaar toegewezen, dan krijg je de waarborgsom terug.

Beroep

Vind je het onterecht dat je een boete hebt gekregen, dan kun je in beroep gaan. In zo’n beroepschrift moet je vermelden, waarom je vindt dat je niet bekeurd had moeten worden. De zaak wordt nog een keer bekeken.  Doorgaans staat in de kennisgeving vermeld bij welke instantie je beroep moet aantekenen en binnen welke termijn.
Word je in het gelijk gesteld, dan is de zaak afgedaan. Bij afwijzing van het beroep kun je tegen die beslissing weer in beroep. Meestal beoordeelt een rechter dan de zaak. Het heeft alleen zin om in beroep te gaan als je bewijs hebt. Je moet kunnen bewijzen dat jij de overtreding niet hebt begaan, bijvoorbeeld dat je niet ter plaatse was, dat het kenteken niet juist is enz.

Niet betalen van de boete

Als je een boete uit een EU land niet betaalt en ook niet in beroep gaat, dan wordt de boete na verloop van tijd onherroepelijk. Dit betekent dat de boete in Nederland kan worden geïnd. Je naam wordt opgenomen in het buitenlandse opsporingsregister. Bij de grens of een verkeerscontrole kun je worden staande gehouden en alsnog moeten betalen.

Strafzaak

Na een ernstige verkeersovertreding volgt meestal een strafzaak. Je ontvangt een dagvaarding met de plaats, datum en tijd waarop de zitting is. Je moet daar zelf bij aanwezig zijn. Is dat onmogelijk, dan moet je dit tijdig aan de rechtbank laten weten en waarom. Je kunt je ook laten vertegenwoordigen door een advocaat. In het geval van een strafzaak kan dit verstandig zijn. Dit geldt zeker bij zeer ernstige zaken, bijvoorbeeld wanneer je betrokken bent geweest bij een aanrijding met doden of gewonden.

Hoogte van de boete

Het is voor sommige landen mogelijk de hoogte van de boete te berekenen.

Belgie: www.wegcode.be

Frankrijk: www.service-public.fr

Duitsland: www.bmvi.de

Meer informatie over:

Inning van Europese boetes in Nederland

Buitenlandse boete thuis ontvangen

Boete uit Duitsland

Boete uit Spanje

Boete uit Zwitserland

Boete uit Frankrijk

Boete uit Luxemburg

Boete uit Italië

Boete uit Engeland

Boete uit Portugal

Boete uit België

ANWB Landeninformatie

Modelbrieven verzoek om IBAN en BIC

Geld overmaken naar Duitsland

Geld overmaken naar Engeland

Geld overmaken naar Frankrijk

Geld overmaken naar Portugal

Geld overmaken naar Spanje