Inning van Europese boetes door Nederland

Je hebt een boete uit het buitenland ontvangen. Hieronder vind je informatie over wat de gevolgen kunnen zijn als je de bekeuring niet betaalt. Een verkeersovertreding in het buitenland kan in Nederland worden geïnd door het CJIB. Andersom kunnen Nederlandse boetes ook in het buitenland worden geïnd.

Wanneer kan de boete in Nederland worden geïnd?

EU-lidstaten kunnen over en weer de inning van een boete overdragen. Voorwaarde is dat deze mogelijkheid in de nationale wetgeving van de lidstaten is opgenomen. Deze wetgeving is in alle EU-landenopgenomen in de nationale wetgeving, behalve in Griekenland en Ierland. Deze inningsprocedure geldt niet voor de niet-EU-landen zoals IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Alleen boetes die onherroepelijk zijn opgelegd, kunnen worden overgedragen. Een boete is onherroepelijk als alle termijnen zijn verstreken en beroep tegen de boete niet meer mogelijk is.

CJIB

De inning van de boete (in Nederland) gaat via het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau). Het EU-land dat de boete wil innen stuurt de boete naar het CJIB met een certificaat. Hierop staat onder meer voor welke overtreding de boete is opgelegd en of er mogelijkheden zijn gegeven om in beroep te gaan. Als dit niet het geval is, dan mag de boete niet worden geïnd. Het boetebedrag betaal je aan het CJIB door middel van een acceptgiro of internetbankieren.

 

Welk bedrag?

Naast het boetebedrag moeten ook de administratie- en/of procedurekosten van het land dat de boete heeft opgelegd, worden betaald. Daarboven komen nog de adminstratiekosten van het CJIB.

Opsporingsregister

Zolang de boete niet is betaald, bestaat het risico dat je naam in het opsporingsregister van het land waar je de overtreding hebt begaan, wordt opgenomen. Zo kun je bijvoorbeeld bij de grens of bij een verkeerscontrole in dat land, alsnog moeten betalen.

Naheffing tol of parkeergeld niet via CJIB

Andere boetes dan verkeersboetes bijvoorbeeld voor het niet betalen van parkeergeld of tol, kunnen niet worden geïnt door het CJIB. Hiervoor worden vaak incassobureaus ingeschakeld, zoals het EPC (European Parking Collection). Het afdwingen van betaling gaat niet via het CJIB maar moet via de rechter.

Modelbrieven verzoek om IBAN en BIC

Geld overmaken naar Duitsland

Geld overmaken naar Engeland

Geld overmaken naar Frankrijk

Geld overmaken naar Portugal

Geld overmaken naar Spanje

Meer informatie:

Boete uit Duitsland

Boete uit Zwitserland

Boete uit Spanje

Boete uit Frankrijk

CJIB.nl Europese uitwisseling inning van boetes