Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bagageproblemen op de luchthaven

Als je koffer kwijt, beschadigd of vertraagd is dan is de schade meestal te claimen bij de luchtvaartmaatschappij, maar soms ook bij de reisorganisatie of de reisverzekering. Hieronder staat wat je moet je doen in zo'n situatie.

Aangifterapport (PIR)

Wanneer je bagage bij aankomst beschadigd, vertraagd of kwijt is, moet je met je instapkaart en het bagage-ontvangstbewijs (bagagesticker) naar de bagage-afhandelaar in de bagagehal gaan. Er wordt dan een aangifterapport (PIR: Property Irregularity Report) opgemaakt. Vraag een kopie van het rapport. Dit rapport is namelijk nodig voor het indienen van een claim bij de luchtvaartmaatschappij, reisorganisatie of reisverzekering. Bewaar ook de instapkaart en de bagagesticker.

 

Bagage beschadigd

  • Binnen 7 dagen moet je schriftelijk de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk stellen. Stuur alle bewijs mee, zoals het aangifterapport, instapkaart, bagagesticker en eventuele foto's van de schade.
  • Als je de schade bij thuiskomst pas ontdekt, kun je alsnog een claim indienen. Stuur in dat geval een kopie van je instapkaart en bagagesticker mee.
  • Je moet wel aannemelijk maken dat de schade is veroorzaakt tijdens de vlucht.

Bagage te laat of kwijt

  • De luchtvaartmaatschappij moet ervoor zorgen dat de koffer zo snel mogelijk bij jou terecht komt.
  • De meeste luchtvaartmaatschappijen geven een vergoeding voor de aanschaf van direct noodzakelijke kleding en toiletartikelen. Krijg je geen vergoeding en moet je zelf noodzakelijke artikelen kopen? Bewaar dan de bonnen. Het bedrag kun je later claimen bij de luchtvaartmaatschappij of reisverzekering.
  • Bij vertraagde bagage moet je binnen 21 dagen nadat je de bagage hebt ontvangen, de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk stellen. Stuur alle bewijs mee, zoals het aangifterapport, instapkaart en bagagesticker.
  • Bagage die meer dan 21 dagen zoek is, wordt als verloren beschouwd. Bij verlies van bagage heb je recht op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij.
  • Bij beschadiging of verlies van bagage heb je op grond van internationale verdragen recht op vergoeding van maximaal 1.131 SDR (SDR staat voor 'bijzondere trekkingsrechten' dit is omgerekend circa € 1.430).

Pakketreis

Veel mensen boeken geen losse vlucht, maar een pakketreis. De reisaanbieder is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van je reis. Daar hoort ook het vervoer van de bagage bij. Bij vertraging, verlies of beschadiging van je bagage kun je er ook voor kiezen de reisaanbieder aan te spreken. 

Reisverzekering

Schade door verlies of beschadiging van je bagage is vaak ook gedekt door een reisverzekering. Ga dit na in de polisvoorwaarden. Valt de schade onder de reisverzekering, dan kun je ervoor kiezen de schade in te dienen bij de reisverzekeraar in plaats van te claimen bij de luchtvaartmaatschappij. Neem zo snel mogelijk contact op met de verzekeringsmaatschappi