Naar artikel

Bezwaar tegen Italiaanse boete

Maanden na de vakantie valt een Italiaanse verkeersboete op de mat. Is bezwaar dan nog mogelijk? Hieronder geven wij enkele mogelijkheden.

Hoe maak je bezwaar?

Je kunt alleen bezwaar aantekenen na ontvangst van de officiële bekeuring (proces-verbaal). In die bekeuring staat bij welke instantie je het bezwaar moet indienen (bij de prefect of vrederechter) en op welke wijze. Waneer je een bekeuring via een incassobureau, bijvoorbeeld het EMO, hebt ontvangen kun je eventueel contact met hen opnemen over de mogelijkheden van het bezwaar.

Bezwaargronden

Maak alleen bezwaar als je daar ook een goede reden voor hebt. Als je bezwaar wordt afgewezen, dan kan de boete namelijk hoger uitvallen.

Veel toeristen rijden ongemerkt een zone in waar een inrijverbod geldt. Dit heeft een of meerdere boetes tot gevolg. Dat Italianen het ook doen is geen reden voor bezwaar, zij hebben vaak een vrijstelling.

Bezwaargronden voor verkeersovertredingen kunnen onder andere zijn:

  • Als het poststempel van de brief is gedateerd meer dan 360 dagen vanaf de datum dat vaststelling van de overtreding. Bij huurauto's begint die termijn als de identiteit van de huurder bekend is gemaakt aan de autoriteiten.
  • Als je behoort tot een van de uitzonderingen van het onderbord. Bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart. Maak daarvan een kopie en stuur deze mee bij het bezwaar.
  • Bij verblijf in een hotel of bij gebruik van een parkeergarage binnen de zone. Vaak heeft het hotel of de parkeergarage een ontheffing. Stuur bij het bezwaar wel de hotelrekening of het parkeerkaartje mee.
  • Je bevond je niet op de plek van de overtreding.

Bezwaar moet schriftelijk per aangetekende post gestuurd worden aan het adres dat in het proces-verbaal staat.

Bezwaar afgewezen?

Wordt je bezwaar afgewezen, dan legt de prefect of vrederechter de boete op. Dit bedrag is ongeveer het dubbele van het oorspronkelijke boete. De prefect moet binnen 210 dagen een beslissing hebben genomen. Doet hij dat niet, dan wordt je bezwaar automatisch gegrond verklaard en vervalt de boete. Wijst de prefect het bezwaar af, dan kun je in hoger beroep bij de hoogste rechter in Italië. 

Modelbrief

Maak gebruik van onze modelbrief, en stuur kopieën mee van eventuele bewijsstukken.

> Modelbrief bezwaar boete uit Italië

> Modelbrief bezwaar tegen aanmaning incassobureau 

Meer informatie:

Verkeersboete uit Italie

Inrijverbod Italiaanse steden

FAQ aanmaning Italiaanse boete door incassobureau

Gedwongen betaling van buitenlandse boete in Nederland

Boete uit het buitenland thuis ontvangen

Naheffing tol uit Italië