Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete uit Italië

Maanden na een bezoek aan Italië kan er nog een boete op de mat vallen. Hieronder basisinformatie over verkeersboetes uit Italië.

Verschillende instanties kunnen boetes versturen

Als je een overtreding begaat, kun je een boete ontvangen. In Italië worden verkeersboetes verstuurd door verschillende instanties, zoals de gemeentepolitie of de verkeerspolitie. Vaak wordt de inning van de boete uit handen gegeven aan een incassobureau.


Het kan ook zijn dat u een naheffing ontvangt voor onbetaalde tol. In dat geval is het geen boete en gelden andere regels.

Gegevens opsturen

Bij bepaalde overtredingen worden er naast de boete ook strafpunten opgelegd. Hiervoor moet je de gegevens van de bestuurder opsturen. Dit kan door middel van een formulier en/of een kopie van het rijbewijs dat moet worden opgestuurd. Doe je dit niet, dan volgt een extra boete van rond de € 300,- voor het niet verstrekken van de gegevens.

Proces-verbaal 

In het proces-verbaal (de bekeuring) dat wordt toegestuurd, staat vermeld welke overtreding je hebt begaan, welk bedrag je moet betalen en binnen welke termijn. Ook wordt meestal aangegeven waar je bezwaar kunt maken en binnen welke termijn je dat moet doen. Vaak is het proces-verbaal in het Nederlands of Engels vertaald.

Het komt voor dat een incassobureau eerst een verzoek tot betaling stuurt. Je kunt op dit verzoek ingaan. Doe je dat niet, dan volgt de officiële bekeuring. Pas al je dit officiële proces-verbaal hebt ontvangen, moet je betalen of bezwaar maken als je de overtreding wilt betwisten.

Betaling

Op de bekeuring staan meestal verschillende bedragen genoemd.  Als je binnen 5 dagen na ontvangst van de bekeuring betaalt, mag je het laagst genoemde bedrag betalen. Als je de bekeuring tussen 5 en 60 dagen na ontvangst voldoet, betaal je een hoger bedrag. Als je pas  60 dagen of later na ontvangst van de bekeuring betaalt, moet je het hoogst genoemde bedrag betalen. Het loont dus om de boete zo snel mogelijk te betalen. Betaling is een erkenning van de overtreding, daarmee is de zaak afgedaan. Je kunt dan geen bezwaar meer maken. Vaak is het verstandig om de betaling met credit card te doen. De betaling kan dan sneller worden verwerkt het risico op het foutief overnemen van gegevens uit de boetebrief wordt kleiner. 


360 dagen termijn

Volgens de Italiaanse wetgeving moet de boete verstuurd zijn binnen 360 dagen na vaststelling. Onduidelijk is wat er precies met 'vaststelling' wordt bedoeld. Hierover zijn meerdere opvattingen. De ene opvatting is dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. De andere opvatting is dat het gaat om de vaststelling van de identiteit van de overtreder. Het vaststellen van de identiteit ligt vaak een tijd na de datum van overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW.
Bij huurauto's gaat het 360-dagen termijn lopen op het moment dat de verhuurder de gegevens van de huurder heeft doorgegeven aan de autoriteiten.

Meerdere boetes ontvangen 

In sommige Italiaanse stadscentra zijn verkeersluwe zones en inrijverboden (Zona Traffico Limitato, ZTL). Bij het zoeken naar een parkeerplek kan het zijn dat je per ongeluk meerdere keren de zone inrijdt en daarbij geflitst wordt. Je krijgt dan meerdere bekeuringen thuis gestuurd. Formeel is het iedere keer weer een aparte overtreding, die allemaal afzonderlijk betaald moeten worden. Ontvangt u een verzoek tot betaling van het EMO, dan is het zinvol om met het EMO te bellen (dit kan in het Nederlands). Zij kunnen soms boetes seponeren.

Inning boete in Nederland

Op grond van Europese wetgeving kan Italië een onbetaalde boete overdragen aan het Nederlandse CJIB. Het CJIB kan de boete dan innen.

Italiaanse autoriteiten kunnen er ook voor kiezen om een incassobureau in te schakelen om de openstaande boete te innen. Het incassobureau kan betaling van deze boete echter niet voor de rechter afdwingen. Dat kan alleen het CJIB.  

Heb je een aanmaning ontvangen van een incassobureau, dan kun je gebruik maken van onze Modelbrief bezwaar tegen aanmaning incassobureau.