Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Arrestatie in het buitenland

Wat kan de ambassade doen?

Als een iemand gearresteerd is in het buitenland, bijvoorbeeld na een zwaar verkeersongeluk, dan kan de Nederlandse ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken. Ambassades of consulaten moeten zich houden aan de wetten die in het land van arrestatie gelden. Zij kunnen er niet voor zorgen dat iemand vrijkomt.

Wat kun je verwachten van de ambassade

 • De ambassade kan naam en adres opvragen van een advocaat die de gedetineerde bijstaat bij de rechtszaak.
 • Zij heeft een lijst van advocaten waaruit de gedetineerde zelf een keuze kan maken.
 • De ambassade draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en inzet.
 • Zij geeft algemene informatie over de rechtspraak in het land. Voor specifieke informatie kun je contact opnemen met de advocaat.
 • Zij kan bij de lokale autoriteiten aandacht vragen, daar waar nodig en mogelijk, voor de gezondheidssituatie van een gedetineerde. De lokale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor een goede medische zorg voor een gedetineerde.
 • Zij geeft algemene uitleg over de mogelijkheid om een deel van de ´eventuele´ straf in Nederland uit te zitten.
 • Zij zien toe op een behandeling gelijk aan elk ander gevangene die in een land vastzit.
 • Zij kan de gevangene in contact brengen met Bureau Buitenland van Reclassering Nederland.
 • Zij geeft uitleg over de regels in de gevangenis voor bezoek en post.

Wat doet de ambassade niet

 • De ambassade betaalt geen borgsom, geen boetes en betaalt niet voor een advocaat.
 • Zij zorgt er niet voor dat iemand een betere behandeling krijgt dan andere gedetineerden.
 • De ambassade mag zich niet bemoeien met de rechtsgang of de schuldvraag in een ander land.
 • Zij kan vaak geen hulp geven aan personen met een dubbele nationaliteit in het land van hun andere nationaliteit. Dit heeft te maken met de wetgeving in dat land.
 • Zij stuurt geen pakjes namens familie of vrienden.

Geld overmaken naar gevangenen

U kunt als familie of vrienden geld storten op de rekening van de gevangenis in het buitenland. Is dat niet mogelijk, dan kan het geld via het ministerie van Buitenlandse Zaken worden toegestuurd. De gevangene krijgt dit geld daarna van de ambassade. Voor deze service wordt wel eenmalig een bedrag van € 50,- voor in rekening gebracht.

Meer informatie over ambassades en consulaten is te lezen in de ANWB Reiswijzer.