Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Reisverzekering

Jaarlijks gaan nog honderden reizigers op vakantie zonder reisverzekering. Wanneer er onverwachts iets gebeurt kan dit leiden tot torenhoge rekeningen. Sluit daarom een reisverzekering af die is aangepast aan je reisplannen.

Wat is een reisverzekering

Een reisverzeke­ring is een verzekering die een dekking biedt voor  onvoorziene uitgaven tijdens de vakantie en is van belang om hulp te krijgen van een alarmcentrale. Reisverzekeringen zijn doorgaans opgebouwd uit een basisdekking die je naar behoefte kunt aanvullen met verschillende modules. De basisdekking dekt onvoorziene kosten zoals:

 • kosten hulp van de alarmcentrale
 • reddingskosten
 • kosten van langer verblijf door ziekte en overkomst van familieleden bij ernstige ziekte

De modules zijn er voor:

 • medische kosten
 • wintersport en gevaarlijke sporten
 • kostbaarheden
 • bagage

Waar op letten bij het afsluiten

 • Maximale aantal reisdagen
  Een langdurige reis aan het plannen? Dan is vaak een doorlopende reisverzekering de oplossing. Controleer in de polisvoorwaarden de maximaal gedekte reisduur per vakan­tie. Dit verschilt per verzekeringsmaat­schappij van 35 tot 365 dagen. Overschrijd je de maximum toegestane reisduur, dan geldt vaak tijdens de hele vakantie geen dekking.

 • Maximale dekking 
  Ga in de polisvoorwaarden na wat de maximale dekking is voor specifieke onderdelen van de reisverzekering. Bijvoorbeeld de maximale dekking voor waardevolle spullen, geld, elektronica of sportuitrusting.

 • Sluit hij goed aan op je zorgverzekering?
  De dekking voor medische kosten tijdens een buitenlandse reis verschilt per zorgverzekering. De basiszorgverzekering dekt noodzakelijke medische kosten tijdens een vakantie naar Nederlands prijspeil. Kosten van medische behandeling in het buitenland kunnen veel hoger zijn dan in Nederland. Bij alleen een basiszorgverzekering is een reisverzekering met de extra module voor medische kosten dan ook van groot belang. De buitenlanddekking in de aanvullende verzekering verschilt per polis. Bij een aanvullende verzekering is het handig om te overleggen met je zorgverzekeraar of een reisverzekering voor medische kosten noodzakelijk is. Vraag dan ook hoe de dekking van de zorgverzekering is bij niet medisch noodzakelijke repatriëring.

 • Vakantieland gedekt?
  Kijk voor vertrek of het land van bestemming onder de dekking van de reisverzekering valt. Er zijn reisverzekeringen die alleen binnen Europa dekking bieden.

 • Gevaarlijke sporten?
  Voor gevaarlijke sporten is vaak de module gevaarlijke sporten of wintersport nodig. Het risico dat je een beroep moet doen op de reisverzekering is groter bij bijvoorbeeld skiën, bobsleeën, grotduiken etc. In de polisvoorwaarden staat aangegeven wat uitgesloten is van de basisdekking.

Dekking rechtsbijstand

Tijdens de vakantie kan je te maken krijgen met juridische vragen of problemen. Het zelf afhandelen van problemen in het buitenland is vaak ingewikkeld door afwijkende wetten en een andere taal. Daarom is het belangrijk dat je de hulp in kunt roepen van een rechtsbijstandsverzekering met buitenlanddekking voor bijvoorbeeld de afwikkeling van verkeersongevallen.

Kort- of doorlopend?

Een kortlopende reisverzekering geldt voor één vakantie, er wordt een datum vastgelegd voor vertrek en terugkomst, alleen voor die periode geldt de dekking. Bij een doorlopende reisverzekering geldt de dekking het hele jaar, dus ook tijdens een spontaan weekendje weg. Als je meerdere malen per jaar op vakantie gaat, dan is een doorlopende reisverzekering vaak goedkoper.

Wat moet je doen bij schade?

In de polisvoorwaarden staat wat je moet doen bij schade. In een aantal gevallen moet je gelijk contact opnemen met de Alarmcentrale die in de polis genoemd staat. Andere schadeposten meld je zo snel mogelijk na terugkomst. Verder staat in de polisvoorwaarden welk bewijs nodig is om schade te claimen. Denk aan een proces verbaal van de lokale politie, een schaderapport van de luchtvaartmaatschappij of een verklaring van beschadiging van de reisorganisatie.

Meer informatie:

ANWB Reisverzekering