Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Naheffing tol uit Italië

Maanden na bezoek aan Italië kan er nog een naheffing voor tol uit Italië op de mat vallen.

Tol betalen

Voor het gebruik van bijna alle Italiaanse snelwegen moet tol worden betaald. Wordt de tolweg gebruikt zonder tol direct te betalen bij het tolhuisje of binnen 15 dagen na het gebruik van de tolweg bij een Punto Blu-service punt, kan een naheffing van de tol (vermeerderd met incassokosten en rente) volgen.

Bij het verlaten van de tolweg gaan de slagbomen in Italië verplicht na een bepaalde tijd open. Heb je niet betaald, dan kan het dus zijn dat de slagboom toch opengaat. Er wordt dan wel een ticket uitgeprint, een “mancato paramento”, waarop staat aangegeven “unpaid tol”. Op dit ticket staat ook aangegeven hoe je alsnog, zonder bijkomende kosten het tolbedrag binnen 15 dagen kunt betalen. Helaas wordt in de praktijk dit ticket niet altijd opgemerkt.

Naheffing, incassokosten en rente

Wordt de tol niet alsnog binnen 15 dagen na het gebruik van de tolweg voldaan, dan ben je in verzuim. In dat geval mogen bij de eerste berichtgeving ook rente en incassokosten in rekening worden gebracht. Dit betreffen vaste kosten. Het maakt daarbij dus niet uit of het een naheffing betreft van dit jaar of enkele jaren geleden.

Verjaringstermijn

Deze naheffing is een civiele vordering van een Tolmaatschappij. Het is geen boete. Er gelden dan ook andere regels. De verjaringstermijn van deze vordering is 10 jaar. De termijn die geldt voor het toesturen van Italiaanse boetes is niet van toepassing. Het is immers geen boete. De naheffing hoeft niet aangetekend te worden verstuurd.

Bezwaar

Bezwaar maken is zinvol als je kunt aantonen dat:

  • wel is betaald
  • je niet ter plaatse bent geweest
  • een verkeerd bedrag wordt berekend, bijvoorbeeld omdat bij het oprijden of verlaten van de tolweg een verkeerde rijbaan is gekozen, een credit card betaling is mislukt of het voertuig om een andere reden niet goed is gedetecteerd
  • slechts een deel van het traject is afgelegd en een langer traject in rekening wordt gebracht

Is er sprake van een bijzondere situatie of zijn er vragen over de naheffing, neem dan contact op met het incassobureau zelf. Dat kan per mail of telefonisch. De contactgegevens staan in de correspondentie.

Diverse signalen van leden geven aan dat Nivi in geval van een redelijk verzoek ook redelijk reageert en kijkt naar een oplossing.

Incasso in Nederland

De incasso van naheffingen wordt in opdracht van de Italiaanse tolwegexploitant gedaan door een incassobureau, vaak is dat Nivi.  Een incassobureau kan betaling in Nederland niet zonder rechterlijke tussenkomst afdwingen. De naheffing valt namelijk niet onder het Kaderbesluit dat onderlinge inning van boetes tussen landen regelt. Inning wordt dan ook niet overgenomen door het CJIB.

Betaal je niet, of later, dan kunnen de kosten wel oplopen. In Italië kan betaling mogelijk wel worden afgedwongen.

Meer informatie over tol in Italië.

Meer informatie:

Inrijverbod Italiaanse steden