Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Calamiteiten voor of tijdens een georganiseerde reis

Voor vertrek en tijdens de reis kunnen zich op de plaats van bestemming calamiteiten voordoen. Denk daarbij aan bosbranden, overstromingen, aardbevingen en onlusten. Onderstaand een overzicht van de rechten van de reiziger bij calamiteiten tijdens georganiseerde reizen.

Mijn reisorganisatie is aangesloten bij:

  1. het Calamiteitenfonds en de ANVR
    Lees verder onder 'Calamiteitenfonds', ANVR voorwaarden' en 'Wet'.
  2. alleen het Calamiteitenfonds
    Lees verder onder 'Calamiteitenfonds' en 'Wet'.
  3. geen van beide
    Lees verder onder 'Wet'.

Calamiteitenfonds

Heb je bij boeking een betaald voor het Calamiteitenfonds dan betaalt het Calamiteitenfonds de extra kosten die ontstaan doordat de reis moet worden aangepast vanwege een onvoorziene calamiteit. Voorwaarde voor vergoeding is dat het fonds een calamiteit heeft vastgesteld. Het fonds vergoedt ook de niet- genoten reisdagen bij het afbreken van de reis.

Bij een dreigende calamiteit kan het Calamiteitenfonds een dekkingsbeperking instellen. Zowel de reisorganisatie als de consument kunnen dan bij een reisovereenkomst vanaf 30 dagen voor de overeengekomen reis- respectievelijk verblijfsdatum, kosteloos annuleren. De reiziger krijgt de reeds betaalde reissom terug.

Kijk voor actuele informatie op de website van het Calamiteitenfonds.

ANVR voorwaarden, uitkeringsvatbare situatie en dekkingsbeperking

In de ANVR voorwaarden staat "Voor reizen naar een gebied waarvoor door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds een calamiteit is vastgesteld, geldt dat dan wordt aangenomen dat er een situatie bestaat als in het vorige lid (artikel 9.9) omschreven. Je kunt dan vanaf drie (3) kalenderdagen voor vertrek kosteloos opzeggen of, als dat mogelijk is en je dat wilt, omboeken."

Wet

In artikel: 7:509 lid 3 Wet pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement staat: "De reiziger heeft, indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of voor het personenvervoer naar de bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst vóór het begin van de pakketreis  zonder betaling  van een beëindigingsvergoeding te beëindigen."

Verder staat in artikel 7:510 lid 9 dat als je al op plaats van bestemming bent en je kunt door een buitengewone, onvermijdbare omstandigheid niet meer terug naar huis op het afgesproken moment dan de kosten voor maximaal 3 overnachtingen voor rekening van de organisator zijn. Tenzij er op basis van EU wetgeving een vergoeding wordt gegeven voor een langere termijn.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen door middel van kleurcodes (groen, geel, oranje en rood) die aangeven hoe veilig een land of gebied is. In die reisadviezen staat actuele informatie over de situatie in een land en worden reizigers op veiligheidsrisico's gewezen. De reisadviezen van het ministerie zijn niet bindend. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf en de reisorganisatie om te beslissen al of niet af te reizen. Het blijft je eigen verantwoordelijkheid en van de reisorganisatie om een reis wel of niet te laten doorgaan.

Let op: er is geen dekking vanuit het calamiteitenfonds of reisverzekering wanneer er sprake is van een 'voorziene situatie'. Alleen onvoorziene omstandigheden worden gedekt. Calamiteitenfonds en de reisverzekering bieden wel dekking wanneer er omstandigheden zijn die niets met de eerder afgegeven code te maken hebben. Bijvoorbeeld: er geldt code oranje vanwege terrorisme dreiging en je gaat toch naar dat land op vakantie. Dan dekken het Calamiteitenfonds en de reisverzekering niet de schade veroorzaakt door aanslagen maar wel door een overstroming.

FAQ's onlusten

1. Ik heb een pakketreis geboekt naar een land waar terreuraanslagen zijn. Hierdoor wil ik daar met deze onlusten liever niet naar toe. Kan ik kosteloos annuleren?

Is de pakketreis geboekt bij een reisorganisator aangesloten bij de ANVR en het Calamiteitenfonds en is deze situatie als calamiteit is vastgesteld, dan kan zowel de reisorganisator als de reiziger kosteloos annuleren en krijgt de reiziger de reeds betaalde reissom terug.

Ook als de reisorganisator niet bij het Calamiteitenfonds is aangesloten kan de reiziger annuleren. Maar de kosten hiervan zijn alleen met succes terug te vorderen, met bewijs dat je opzegt wegens een niet aan jou toe te rekenen omstandigheid. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om omstandigheden die je veiligheid of gezondheid in gevaar brengen. Gekeken wordt dan mede naar de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken en of er een calamiteit is vastgesteld door het Calamiteitenfonds. Angst wordt gezien als een aan jou toe te rekenen omstandigheid en daarom op zich zelf geen reden om kosteloos te annuleren.

2. Ik heb een los ticket geboekt en zelf in het land zelf een hotel gereserveerd en betaald. Kan ik dat nu kosteloos annuleren?

Als het hotel beschikbaar is, is het niet mogelijk om niet kosteloos te annuleren. Ook de vliegreis kan worden uitgevoerd en dus niet kosteloos worden geannuleerd. Als de vliegreis niet wordt uitgevoerd dan kunt u wel uw ticketprijs terug krijgen.

3. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering als ik nu niet naar dat land wil?

Over het algemeen worden rellen en dergelijke niet gedekt door een annuleringsverzekering. Wel is het mogelijk een extra verzekering af te sluiten die het omboeken van de reis mogelijk maakt.

FAQ's Natuurrampen

1. Ik ben in een land waar een vulkaan aan het uitbarsten is. Door de aswolk wordt er niet gevlogen wat nu?

Reizigers ter plaatse raden wij aan contact op te nemen met hun reisorganisatie. De reisorganisatie moet hulp en bijstand verlenen ter plaatse. Indien er een calamiteit is vastgesteld kan de reisorganisatie deze kosten verhalen op het calamiteitenfonds. Maak je zelf kosten dan zijn deze niet te verhalen op het calamiteitenfonds. Wellicht worden deze kosten wel gedekt door de reisverzekering. Neem hiervoor vóórdat je de kosten maakt, contact op met je verzekeringsmaatschappij. De kosten van maximaal 3 extra overnachtingen zijn voor rekening van de reisorganisator.

Heb je niet geboekt bij een reisorganisatie neem dan contact op met je luchtvaartmaatschappij. Bij annulering van een vlucht kun je nog rechten hebben.

2. Ik heb een pakketreis geboekt naar een land waar een grote natuurramp is geweest. Nu wil ik niet meer gaan. Wat nu?

Is de pakketreis geboekt bij een reisorganisator aangesloten bij de ANVR en het Calamiteitenfonds en dreigt er een calamiteit, dan bepaalt het Calamiteitenfonds of een dekkingsbeperking voor de vakantie bestemming geldt. Wie nog niet op reis is, kan bij een dekkingsbeperking kosteloos annuleren vanaf 3 dagen voor vertrek. De reiziger krijgt dan de reeds betaalde reissom terug.

Indien het Calamiteitenfonds geen dreigende calamiteit of “uitkeringsvatbare situatie” heeft vastgesteld, dan kan de reiziger contact zoeken met de reisorganisatie om te overleggen wat mogelijk is. De reiziger zal dan in veel gevallen de extra kosten moeten vergoeden. Er bestaan extra uitgebreide annuleringsverzekeringen die dekking bieden bij angst naar aanleiding van natuurrampen of onlusten. Dit is in de polis te lezen of na te vragen bij de verzekeraar.

Is de reisorganisator niet bij het Calamiteitenfonds  aangesloten of als er geen calamiteit is vastgesteld, kun je altijd beslissen om niet te gaan. De reeds betaalde reissom kun je alleen met succes terugvorderen als je opzegt wegens een niet aan jou toe te rekenen omstandigheid. Het moet dan wel om een goed gemotiveerde en objectiveerbare omstandigheid gaan. Gekeken wordt dan mede naar de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken en of er een calamiteit is vastgesteld door het Calamiteitenfonds. Angst wordt gezien als een aan jou toe te rekenen omstandigheid en daarom op zich zelf geen reden om kosteloos te annuleren.

3. Ik heb een hotel geboekt. Het hotel is deels ingestort door een aardbeving. Heb ik recht op teruggave het vooruitbetaalde bedrag aan het hotel?

Als Nederlands recht van toepassing is en het hotel is niet geschikt om in te verblijven op het moment van aankomst kan het hotel zijn verplichtingen niet nakomen. In dat geval heb je recht op teruggave van de reissom. Ook kan je annuleringsverzekering in dit geval dekking bieden.

4. Ik heb voor de maand juli een kamer geboekt in een hotel dat getroffen is door een aardbeving. Ik kan me niet voorstellen dat dan alles weer in orde is daar. Hoe nu te handelen?

Indien het hotel weer beschikbaar is op het moment dat je zou aankomen dan heb je geen recht op teruggave van de reissom. Is dit niet het geval dan kan het hotel niet nakomen en heb je wel hier wel recht op, als Nederlands recht van toepassing is. Overigens kan de annuleringsverzekering de annuleringskosten vergoeden als het vakantieverblijf door schade niet beschikbaar is. Het is dus wel zinvol om de voorwaarden goed te bekijken.

5. Mijn caravan heeft waterschade door overstromingen. De Alarmcentrale heeft de caravan opgehaald. Kan ik de caravanschade ergens verhalen?

Mogelijk kun je je schade verhalen op je caravanverzekering. Hiervoor moet je je eigen polisvoorwaarden nakijken.

6. Ik heb een aanbetaling voor een camping in een overstroomd gebied gedaan. Nu moet ik de tweede termijn betalen. Ik heb geen idee of de camping in augustus al weer opgeruimd en open is?

In dit geval zou je aan de camping moeten vragen of zij op tijd weer open gaan. Als dit het geval is moet je de tweede termijn betalen. Zo niet, dan kan de camping niet nakomen en moet deze de aanbetaling terugbetalen. De annuleringsverzekering kan in dit geval wellicht ook uitkomst bieden.

7. De camping die ik voor deze zomer geboekt heb, heeft geen schade maar ik moet wel enorm omrijden door overstromingen en ik wil dat niet. Kan ik de aanbetaling van de camping terug vorderen?

Als de camping gewoon open is dan heb je bij annuleren geen recht op teruggave van de reissom.

Meer informatie:

Website Calamiteitenfonds
Ministerie van Buitenlandse zaken
Klacht over de reis
ANVR
Garantiefondsen reizen