Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Tolboete Oostenrijk

Wij krijgen veel vragen over boetes wegens het niet betalen van tol in Oostenrijk. De regels over tol in Oostenrijk vind je in onze Reiswijzer. Hieronder tref je de belangrijkste informatie over de boeteafhandeling op een rij.

Tol betalen

Bijna alle autosnelwegen in Oostenrijk zijn tolwegen, waarvoor een tolvignet verplicht is. Op enkele autosnelweg trajecten geldt geen vignetplicht, maar moet apart tol worden betaald voor iedere keer dat deze wegen gebruikt worden. Voor zware voertuigen, waaronder campers met een TTM < 3.500 kg moet de verschuldigde tol worden betaald met een zogenoemde Go-Box. Ten slotte zijn er in Oostenrijk tolpaswegen waarvoor apart tol moet worden betaald.

Boete

Als je gebruik maakt van een weg of weggedeelte waarvoor tol verschuldigd is en dit niet betaalt, maak je je schuldig aan een strafbaar feit. De boete die hiervoor in een administratief strafrechtelijke procedure kan worden opgelegd, ligt tussen € 300 - € 3.000, -. 

Gelet op de relatief geringe kosten van tol is Oostenrijk is het verstandig om de tol tijdig en op de juiste wijze te voldoen. 

Boeteafhandeling

De instantie die toeziet op de naleving van de tolverplichtingen in Oostenrijk (ASFINAG) heeft de bevoegdheid een minnelijke regeling te treffen, die bestaat uit betalen van vervangend tolgeld. Het vervangende tolgeld is vastgesteld op € 120,-. Als je dit voorstel negeert of niet tijdig accepteert, zal ASFNIAG alsnog een melding doen bij de autoriteiten die vervolging kunnen instellen. Na deze melding is het niet meer mogelijk om het vervangende tolgeld te betalen of met ASFINAG in overleg te treden.

De autoriteiten in het kanton waar de overtreding is begaan, geven de overtreder de gelegenheid om strafvervolging af te kopen. Door betaling van het gevorderde bedrag (meestal een bedrag tussen € 250 en € € 350) is de zaak afgedaan. Als je niet binnen de daarvoor gestelde termijn (meestal 4 weken) betaalt, volgt de formele administratief strafrechtelijke procedure.

Evidente vergissing

Slechts in enkele gevallen is het zinvol om in contact te treden met ASFINAG na ontvangst van de brief inzake de betaling van vervangend tolgeld. Als je niet ter plaatse was op het moment van de overtreding kun je bijvoorbeeld dit al aangeven bij ASFINAG en kan de vervolgprocedure worden gestaakt. Als je echter inhoudelijk bezwaar wilt maken tegen de boete, zul je moeten wachten op de formele procedure. 

Bezwaar

Formeel bezwaar kan pas worden ingesteld als de formele administratief strafrechtelijke procedure is gestart.  Aan het begin van deze procedure wordt aan de kentekenhouder gevraagd om de gegevens van de feitelijk bestuurder door te geven. Let op: het opgeven van onjuiste of valse gegevens is een zelfstandig strafbaar feit waarvoor een geldboete tot € 5000,- kan worden opgelegd. 

Wanneer bezwaar zinvol

Bezwaar is zinvol als je kunt aantonen:

  • Dat je niet ter plekke was. Er is dan waarschijnlijk sprake van een afleesfout van het kenteken.
  • Dat je wel overeenkomstig de geldende voorwaarden gebruik hebt gemaakt van de tolweg, bijvoorbeeld:
    • Geldig vignet op correcte wijze aangebracht op voorruit, maar niet op de juiste plaats. De voorkeursplaats linksboven of in de buurt van de achteruitkijkspiegel is geen formele eis. NB het verwijderen van de folie en op juiste manier op de voorruit aanbrengen zijn dit wel!
    • Tol wel betaald en het juiste kenteken opgegeven, maar geen juiste landcode geselecteerd. Het is in dat geval verdedigbaar om te stellen dat de tol tijdig is betaald en de tolbetaling gekoppeld is aan één voertuig. Het achterhalen van de juiste landcode is dan relatief eenvoudig en een boete zou dan niet billijk zijn. 

Let op: word je in het ongelijk gesteld, dan kan de rechter naast een boete van minimaal € 300,- , ook de procedurekosten opleggen.  Kies dus alleen voor de formele bezwaarprocedure als je overtuigend bewijs hebt. Betaal anders zo snel mogelijk.

Boete heel laat ontvangen

Wij merken dat veel poststukken met veel vertraging of zelfs helemaal niet worden ontvangen. Hierdoor komt het bijvoorbeeld voor dat men niet de eerste minnelijke regeling van ASFINAG (het vervangend tolgeld) heeft ontvangen, maar ‘direct’ de boete van € 300,-.

Formeel juridisch heb je geen recht op de minnelijke regeling. Maar het is in dat geval wel erg wrang dat door het missen van een poststuk de boete gevoelsmatig wordt verhoogd. ANWB onderzoekt daarom wat de reden is van de vertraagde ontvangst van poststukken en bekijkt samen met zusterverenigingen of in overleg met ASFINAG hiervoor een oplossing kan worden gevonden.

Meer weten?
Vragen over tol in Oostenrijk op het Expert Platform
Tol in Oostenrijk
ASFINAG

Trouwe-Ledenvoordeel 

Hoe langer je lid bent, hoe meer voordeel en gratis extra's je krijgt.

Heb jij wel het juiste pakket? 

Pechhulp in je woonplaats is belangrijk als je deze zomer thuisblijft. Ga je juist de grens over? Ook dan wil je zeker zijn van hulp en vervangend vervoer bij pech. Zo kom je veilig weer thuis.

met extravoordeel
ANWB Visa Card 

Vraag de ANWB Visa Silver Card en ANWB Visa Gold Card aan met het eerste jaar extra voordeel.

Shop alles voor je auto 

Van veiligheidshesje tot fietsendrager en nog veel meer! Shop alles voor in en op je auto!