Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Buitenlandse boete thuis ontvangen

Je hebt een overtreding begaan in het buitenland en bent geflitst. De bekeuring wordt dan naar het huisadres gestuurd, soms wel maanden later.

Gegevensuitwisseling

Op grond van internationale en Europese wetgeving is het mogelijk dat opsporingsinstanties de gegevens uit kentekenregisters onderling uitwisselen. Zo kan bijvoorbeeld de Franse politie aan de hand van het kenteken naam en adres achterhalen via de RDW.

Twijfel over de echtheid

Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Soms worden buitenlandse boetes in het (slecht) Nederlands vertaald. Twijfel je over de echtheid let dan op of de volgende punten op de bekeuring staan:

  • naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder
  • welke verkeersregel je hebt overtreden (met wetsartikel)
  • het boetebedrag en of je administratie- procedurekosten moet betalen
  • hoe je kunt betalen
  • wat de gevolgen zijn van niet betalen
  • welke beroepsmogelijkheden er zijn
  • de gegevens van de instantie die de boete heeft opgelegd (vaak met vermelding website)
  • naam van degene die de zaak behandelt

De bekeuring wordt per post naar het huisadres gestuurd, nooit per email. Twijfel je toch nog, bel dan met de instantie die de boete heeft opgelegd. Je kunt ook op de website van die instantie een en ander controleren.

Verkeersregels en boetes in andere landen

 

Vertaling boete

Bij de meeste (eenvoudige) verkeersovertredingen heb je geen recht op een vertaling zolang de zaak niet voor een rechter komt. Veel landen sturen tegenwoordig de boete wel in een begrijpelijke taal (Engels of Nederlands). Bij een zware (strafrechtelijke) verkeersovertreding, waarbij je voor de rechter moet komen, heb je in principe wel recht op een vertaling.

Hoogte van de boete

Landen bepalen zelf hun verkeersregels inclusief de hoogte van de boetebedragen. In sommige landen zijn de boetes aanzienlijk hoger dan in Nederland. Ook kunnen er omstandigheden zijn die de minimumboete kunnen verhogen, bijvoorbeeld als je een gevaarlijke situaties hebt veroorzaakt of als er wegwerkzaamheden waren.
Het is voor sommige landen mogelijk de hoogte van de boete te berekenen:
Belgie: www.wegcode.be
Frankrijk: www.service-public.fr
Duitsland: www.adac.nl 

Betalen

Het loont meestal om de boete snel te betalen, omdat je bijvoorbeeld korting krijgt. Op de bekeuring staat aangegeven hoe en binnen welke termijn de boete moet worden betaald. Net als in Nederland moeten meestal (soms hoge) administratie- of procedurekosten worden betaald. De hoogte ervan verschilt per land. Na betaling van de boete, kun je over het algemeen geen bezwaar meer maken. Als de betaalgegevens niet duidelijk in de brief staan, neem dan contact op met de instantie die de boete heeft gestuurd. 

Het betalen van een boete voor een verkeersovertreding is meestal het makkelijkste met een credit card. Je kunt dan vaak via een online omgeving of QR-code van de partij die de boete incasseert, betalen. De betaling wordt dan sneller verwerkt en het risico op het foutief overnemen van gegevens uit de boetebrief wordt kleiner.

Soms wordt gevraagd documenten op te sturen, bijvoorbeeld gegevens van de bestuurder of een kopie van het rijbewijs (streep BSN nummer weg). Vergeet dit niet op te sturen, hiermee voorkom je aanvullende boetes.

Niet betalen van de boete

Betaal je de boete niet en ga je ook niet in beroep, dan wordt de boete onherroepelijk. Een boete (uit de Europese Unie) kan uiteindelijk in Nederland door het CJIB worden geïnd. Als je niet betaalt, kan je naam opgenomen worden in het buitenlandse opsporingsregister. Bij bijvoorbeeld de grens of een verkeerscontrole kun je staande worden gehouden en alsnog moeten betalen.

Gedwongen betaling van Europese boete in Nederland

Bezwaar

Heb je de overtreding niet begaan of ben je het om andere redenen niet eens met de boete dan kun je bezwaar maken. 

Bezwaar tegen buitenlandse boete

Niet de bestuurder geweest en toch een boete?

In Nederland moet je als kentekenhouder de boete betalen. In het buitenland is dat vaak anders en is de bestuurder verantwoordelijk. De kentekenhouder kan verplicht worden om de naam en adres van de werkelijke bestuurder op te geven. Of dat het geval is, zal in de brief vermeld staan. Vaak moet je dan een formulier invullen met de gegevens van de bestuurder. Geef je deze gegevens niet af, dan kun je daarvoor een boete krijgen.

Ernstige verkeersovertreding

Na een ernstige verkeersovertreding volgt meestal een strafzaak. Je ontvangt een dagvaarding met de plaats, datum en tijd waarop de zitting is. Je moet daar zelf bij aanwezig zijn. Kun je niet aanwezig zijn, dan moet je dit tijdig aan de rechtbank laten weten en daarbij de reden aangeven. Je kunt je ook laten vertegenwoordigen door een advocaat. In het geval van een strafzaak kan dit verstandig zijn. Dit geldt zeker bij zeer ernstige zaken, bijvoorbeeld wanneer je betrokken bent geweest bij een aanrijding met doden of gewonden.

Rijverbod/ontzegging rijbevoegdheid

Een rijverbod houdt in dat je een bepaalde periode geen motorvoertuig mag besturen. Het rijbewijs wordt ingenomen en na afloop van die periode weer terug gegeven. Een ontzegging van de rijbevoegdheid betekent dat je opnieuw rijexamen moet doen. Een rijverbod of een ontzegging van de rijbevoegdheid geldt alleen in het land waar dit is opgelegd. In een aantal landen wordt na bepaalde overtredingen automatisch een rijverbod opgelegd. Soms moet je het rijbewijs opsturen om het rijverbod op het rijbewijs te laten aantekenen. In het ene geval is het opsturen van een scan van je rijbewijs voldoende. In andere gevallen moet je  dit ter plekke regelen. Vraag bij de betreffende instantie naar de mogelijkheden.

Let op:
Als bestuurder moet je fysiek een geldig rijbewijs kunnen tonen. Voor het niet kunnen tonen van een geldig rijbewijs kan een boete worden opgelegd. 

Wegenwacht Service uitbreiden 

Al Wegenwacht lid? Breid je Wegenwacht pakket eenvoudig uit voor nog meer gemoedsrust en dekking.

Je auto verzekeren Autoverzekering

Met een ANWB Autoverzekering ben je altijd verzekerd van de beste hulp bij een botsing of andere autoschade. Zo kun jij zonder zorgen de weg op.

Trouwe-Ledenvoordeel 

Hoe langer je lid bent, hoe meer voordeel en gratis extra's je krijgt.

Shop alles voor je auto 

Van veiligheidshesje tot fietsendrager en nog veel meer! Shop alles voor in en op je auto!