Verbod flitspaalsignalering in het buitenland

Flitspaalsignalering is niet in alle landen toegestaan. Hieronder staan van de meest bezochte vakantielanden binnen Europa de regels met betrekking tot flitspaalsignalering en radardetectie. Daarnaast is het in sommige landen niet toegestaan om het navigatieapparaat in het midden van de ruit te plaatsen, het zicht mag niet worden belemmerd.

Verschil radardetectie en flitspaalsignalering

Het verschil tussen flitspaalsignalering op het navigatiesysteem en radardetectie-apparatuur is de herkomst van de informatie. De flitspaalsignalering wordt verkregen door GPS, terwijl een radardetector het radarsignaal opvangt.

Het gebruik en in bezit hebben van radardetectie-apparatuur is in bijna alle landen in Europa verboden. Op het gebruik en bezit van een radardetector staan hoge boetes en inbeslagname van de detector. Daarnaast is het verboden apparatuur in de auto te hebben die de apparatuur van de politie verstoort. Dit zijn de zogenaamde jammers.

Hoe om te gaan met een verbod op flitspaalsignalering?

Op vakantie naar of via een land met een verbod op flitspaalsignalering? Dan raden we aan om de software van dat land in zijn geheel van de navigatie te verwijderen. Het enkel uitschakelen van de functie is meestal niet voldoende. Neem eventueel contact op met de verkoper of de importeur van het navigatiesysteem om te vragen hoe dit werkt.

Bij nieuwere navigatiesystemen en apps is vaak geen flitspaalsignalering aanwezig van landen waar dat niet is toegestaan. In deze gevallen hoef je dus niets te doen. 

Regels per land

Hieronder staat een overzicht van landen waar regelgeving bestaat met betrekking tot het gebruik van flitspaalsignalering.

 België

Alle apparatuur die actief zoekt naar mobiele of vaste snelheidsapparatuur en roodlicht-camera's is verboden. GPS apparatuur die gebruikt maakt van een openbare databank (POI) is toegestaan.

 Duitsland

Het gebruik en bezit van alle apparatuur met flitspaalsignalering is verboden. Verwijder voor vertrek alle flitspaalinformatie van de apparatuur, want ook het bezit van een apparaat met deze informatie is verboden.

 Frankrijk

Het gebruik en bezit van alle apparatuur met flitspaalsignalering is verboden. Overtredingen kunnen worden bestraft met een boete van € 1500,-. Informatie over gevarenzones is wel toegestaan op een navigatiesysteem.
 Italië Alle apparatuur die actief zoekt naar mobiele of vaste snelheidsmeters en roodlichtcamera's is verboden. GPS apparatuur die gebruik maakt van een openbare databank (POI) is toegestaan.
 Oostenrijk Alle apparatuur die actief zoekt naar mobiele of vaste snelheidsmeters en roodlichtcamera's is verboden. GPS apparatuur die gebruik maakt van een openbare databank (POI) is toegestaan.
 Slowakije Het gebruik en bezit van alle apparatuur met flitspaalsignalering is verboden. 
 Spanje Het gebruik en bezit van apparatuur met flitspaalsignalering is toegestaan.
 Tsjechië Alle apparatuur die actief zoekt naar mobiele of vaste snelheidsmeters en roodlichtcamera's is verboden. GPS apparatuur die gebruik maakt van een openbare databank (POI) is toegestaan.
 Zwitserland Het gebruik en bezit van alle apparatuur met flitspaalinformatie is verboden. Verwijder voor vertrek alle flitspaalinformatie van de apparatuur want ook het bezitten en vervoeren van een apparaat met deze informatie is verboden.

 

Meer informatie:

Dashcam in veel landen niet toegestaan