Verbod flitspaalsignalering in het buitenland

Flitspaalsignalering is niet in alle landen toegestaan. Hieronder staan van de meest bezochte vakantielanden binnen Europa de regels met betrekking tot flitspaalsignalering en radardetectie. Daarnaast is het in sommige landen niet toegestaan om het navigatieapparaat in het midden van de ruit te plaatsen, het zicht mag niet worden belemmerd.

Verschil radardetectie en flitspaalsignalering

Het verschil tussen flitspaalsignalering op het navigatiesysteem en radardetectie-apparatuur is de herkomst van de informatie. De flitspaalsignalering wordt verkregen door GPS, terwijl een radardetector het radarsignaal opvangt.

Het gebruik en in bezit hebben van radardetectie-apparatuur is in alle landen in Europa verboden.Op het gebruik en bezit van een radardetector staan hoge boetes en inbeslagname van de detector. De regels over flitspaalsignalering op het navigatiesysteem bespreken wij hieronder.

Hoe om te gaan met een verbod?

Op vakantie naar of via een land met een verbod op flitspaalsignalering? Dan raden we aan om de software op het apparaat (navigatiesysteem, telefoon of tablet) in zijn geheel te verwijderen. Het enkel uitschakelen van de functie is niet voldoende. Neem eventueel contact op met de verkoper of de importeur van het navigatiesysteem om te vragen hoe dit werkt.

Regels per land

Hieronder staat een overzicht van landen waar regelgeving bestaat met betrekking tot het gebruik van flitspaalsignalering.

België

Alle apparatuur die actief zoekt naar mobiele of vaste snelheidsapparatuur en roodlicht-camera's is verboden. GPS apparatuur die gebruikt maakt van een openbare databank (POI) is toegestaan.

Duitsland

Het gebruik en bezit van alle apparatuur met flitspaalsignalering is verboden. Verwijder voor vertrek alle flitspaalinformatie van de apparatuur, want ook het bezit van een apparaat met deze informatie is verboden.

Frankrijk

Het gebruik en bezit van alle apparatuur met flitspaalsignalering is verboden. Overtredingen kunnen worden bestraft met een boete van € 1500,-. Informatie over gevarenzones is wel toegestaan op een navigatiesysteem.
 Oostenrijk Alle apparatuur die actief zoekt naar mobiele of vaste snelheidsmeters en roodlichtcamera's is verboden. GPS apparatuur die gebruik maakt van een openbare databank (POI) is toegestaan.
 Zwitserland Het gebruik en bezit van alle apparatuur met flitspaalinformatie is verboden. Verwijder voor vertrek alle flitspaalinformatie van de apparatuur want ook het bezitten en vervoeren van een apparaat met deze informatie is verboden.

 

Meer informatie:

Dashcam in veel landen niet toegestaan