Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Met een busje of bestelauto op vakantie

Ga je op vakantie met een busje of bestelauto dan zijn vaak de regels anders. Dit is afhankelijk van classificatie van het voertuig, de euro-emissieklasse en de maximale toegestane massa (MTM) van het voertuig en/of de voertuigcombinatie.

Goed voorbereid op weg

Als je met een busje of bestelauto op vakantie gaat, zorg dan dat je extra goed voorbereid op weg gaat. Controleer voor de vakantie de voertuigcategorie, de MTM en euro-emissieklasse in het kentekenregister van de RWD. Check vervolgens welke regels er in jouw situatie gelden. Op onze landeninformatiepagina's vind je veel informatie over tol en milieuzones in de verschillende landen. Deze informatie is meestal beperkt tot de regels die gelden voor personenauto’s. Op de websites van de tolwegexploitanten en instanties verantwoordelijk voor de naleving van milieuregels waarnaar wij in onze landeninformatie verwijzen, vind je vervolgens de regels die gelden voor afwijkende voertuigcategorieën. Zorg dat je tijdig de registratie van het voertuig en/of de OBU regelt en zorg dat je beschikt over het juiste vignet. De boetes voor het niet tijdig of correct betalen van tol, voor het ongeoorloofd binnenrijden van een milieuzone of het rijden zonder OBU zijn fors.

Tol, vignetten en milieuregelingen

In veel landen gelden verschillende regels rondom tol, vignetten en milieuregelingen. Binnen deze regelingen wordt dan meestal weer een onderscheid gemaakt o.a. tussen bestelauto’s (N1) en personenauto’s (M1). In Hongarije moet bijvoorbeeld een vignet voor de categorie D2 worden aangeschaft als men met een bedrijfsauto (N1) gebruik maakt van de tolweg, ongeacht het aantal zitplaatsen in het voertuig. In België geldt een kilometerheffing voor bedrijfsauto’s (N1) met carrosseriecode BC ongeacht de MTM én voor een bedrijfsauto (N1) die in combinatie met een aanhanger een MTM heeft > 3.5 ton. Je moet dan verplicht gebruik maken van een On Board Unit (OBU) die het aantal gereden kilometers, het soort weg en het soort voertuig registreert. In Oostenrijk moeten juist alle zware voertuigen met een MTM > 3.5 ton gebruik maken van een OBU voor de tolheffing,ongeacht de voertuigcategorie. Deze voertuigen kunnen geen gebruik maken van het vignet voor personenauto's. In het Verenigd Koninkrijk wordt de toegang tot de LEZ en ULEZ juist weer bepaalt op basis van euro-emissieklasse.

Voertuigcategorieën

Op grond van EU-verordeningen worden voertuigen op basis van de inrichting van het voertuig en de maximummassa in verschillende voertuigcategorieën geplaatst. Binnen de EU kunnen soortgelijke voertuigen dan op dezelfde manier worden behandeld en kan de bevoegdheid om een bepaald soort voertuig te mogen besturen op basis van een bepaalde rijbewijscategorie worden geregeld.

Personenauto’s (M1) en lichte bedrijfsauto’s (N1)

Personenauto’s in de categorie M1 zijn motorvoertuigen in eerste instantie ontworpen en gebouwd voor het vervoer van maximaal 9 personen inclusief de bestuurder. Personenauto's in deze categorie hebben een MTM tot 3.5 ton. Bedrijfsauto's zijn motorvoertuigen die in eerste instantie zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen. Bedrijfsauto's in de categorie N1 hebben ook een MTM tot 3.5 ton.

Registratie in kentekenregister

De registratie in het kentekenregister is uiteindelijk doorslaggevend bij de beoordeling of een voertuig aan de gestelde eisen voldoet. De gegevens uit het kentekenregister worden op aanvraag o.a. verstrekt aan tolwegexploitanten en diensten belast met de naleving van de milieuregels. De voertuiggegevens van in Nederland geregistreerde voertuigen; zoals gewicht, emissieklasse en voertuigcategorie zijn voor iedereen ter inzage beschikbaar via de kentekencheck op de website van de RDW.

Meer informatie

Vragen van leden aan ANWB Experts n.a.v. boetes met de bedrijfsauto
Kilometerheffing in België 
Tol in Oostenrijk
Tol in Hongarije
Boetes milieuzones rondom London