Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Pakketreis

Om te weten welke rechten je als reiziger hebt, is het belangrijk te weten wat voor soort reis je nu precies hebt geboekt en bij wie.

Een pakketreis is een combinatie van ten minste twee reisdienten zoals: vervoer, accommodatie, autohuur of een andere toeristische dienst (excursie , concertkaartje, welness, etc.). Doorgaans is een pakketreis samengesteld door een reisorganisator. Maar je kan ook online tegelijkertijd losse reisdiensten boeken, in één winkelmandje,  waar je één factuur voor krijgt.

Ook een zogenaamde ‘click-through’ kan een pakketreis zijn. Dan moet je binnen 24 uur twee verschillende reisdiensten boeken, waarbij je maar een keer je naam, emailadres en betaalgegevens in hoeft te vullen.

Informatieverplichting

Bij een pakketreis moet de organisator vóórdat je boekt alle essentiële informatie geven die op de reis betrekking heeft, zoals de prijs, contactgegevens (noodnummer), visum en inentingen, annulering, de algemene voorwaarden, aansprakelijkheid en de klachtprocedure.

Aansprakelijkheid bij klachten

De organisator van de pakketreis is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten, ook die door derden worden geleverd. Je hebt dus één aanspreekpunt voor de verschillende reisdiensten. Krijg je niet wat je hebt geboekt, dan heb je recht op prijsverlaging, schadevergoeding en/of een vergoeding voor gederfd reisgenot.

Meld je klacht bij de reisorganisatie

Loopt je reis niet zoals afgesproken? Dan moet je altijd de reisorganisatie de mogelijkheid geven het probleem op te lossen. Meld daarom je klacht direct bij de hostess ter plaatse. Is er geen hostess of wordt je klacht niet opgelost, meld dit dan bij de reisorganisatie.

Heb je geboekt via een reisbureau? Dan kun je de klacht ook indienen bij het reisbureau. En lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn.

Faillissement

Voor het geval dat de reisorganisator failliet gaat of dreigt te gaan, moet hij een zodanige financiële voorziening treffen, dat je de al betaalde reissom terug krijgt. Of hij moet garanderen dat zijn verplichtingen (uitvoeren van de reis) worden overgenomen door een andere organisator.

Garantiefondsen

Wijziging, beëindiging en annulering

Wijziging, beëindiging of annulering door de reisorganisatie

De organisator kan de prijs van de pakketreis verhogen. Wanneer de organisator de prijs van de pakketreis verhoogt of de reis wijzigt, kun je de reis onder voorwaarden annuleren. Je moet dan de betaalde reissom terugkrijgen. Wanneer de prijzen worden verlaagd, dan heb je ook recht op prijsverlaging.

Bij de boeking kan zijn aangegeven dat er geldige redenen zijn voor de reisorganisatie om de reis te annuleren. Bijvoorbeeld als het aantal deelnemers niet voldoende is.

De omstandigheden kunnen tevens zodanig zijn dat de reis niet kan worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan Covid-19. De reisorganisatie kan in dat geval ook een ander aanbod doen. Dit hoeft niet geaccepteerd te worden.

Annuleren door de reiziger

Je kunt altijd annuleren, maar je krijgt niet altijd je geld terug. Je hebt recht op geld terug als je kan aantonen dat de situatie ter plaatse zo ernstig is dat niet verwacht mag worden dat je er naar toe gaat. Als de reis aanzienlijk is gewijzigd kun je de reis ook kosteloos annuleren.

In andere gevallen is annuleren niet kosteloos. In de algemene voorwaarden staat welk bedrag je kwijt bent als je annuleert. Wel kan de reden van annulering onder jouw annuleringsverzekering vallen. Ga dit na in de verzekeringsvoorwaarden. 

Bij een pakketreis mag je - als je zelf niet op reis kunt - iemand anders in jouw plaats op reis laten gaan. Dit mag tot 7 dagen voor vertrek.

Hulp en bijstand

Verkeer je tijdens de reis in moeilijkheden, dan hebt bij een pakketreis recht op hulp en bijstand van de organisator. Denk aan informatie over medische hulp en eventuele alternatieve reisarrangementen.

Kun je door een calamiteit niet naar huis, dan heb je recht op maximaal drie overnachtingen voor rekening van de organisator.

Meer informatie:

Klacht over de reis