Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boetes milieuzones rondom Londen

Wij krijgen veel vragen over boetes wegens overtreding van de regels met betrekking tot milieuzones in de regio Londen. Hieronder de belangrijkste informatie op een rij.

Milieuzones in de regio Londen

Naast de verkeerksdruktezones (Congestion Charging Zones) kent de regio Londen twee milieuzones: de Ultra Low Emisson Zones (ULEZ) en de Low Emission Zone (LEZ).

  • De Congestion Charge geldt voor de meeste voertuigen
  • In de ULEZ geldt er een milieuheffing voor personenauto's, motoren, bromfietsen, campers en busjes. Over het algemeen betreft het dieselvoertuigen van voor 2016 en benzinevoertuigen van voor 2006 die niet voldoen aan een bepaalde emissieklasse. Nieuwere voertuigen geregistreerd buiten het Verenigd Koninkrijk rijden gratis, maar moeten zich vooraf wel registreren
  • In de LEZ geldt er een milieuheffing voor oudere campers, grote bestelwagens, minibusjes en bussen, evenals vrachtwagens. Nieuwere voertuigen van deze categorieën rijden gratis, maar moeten zich net als in de ULEZ ook registreren.


Registratie vooraf

Als het voertuig buiten het Verenigd Koninkrijk staat ingeschreven, heeft het Verenigd Koninkrijk daar geen gegevens over. Registratie van het voertuig (vooraf) is dan verplicht. Dit geldt óók als het voertuig aan de toelatingseisen van de LEZ of ULEZ voldoet. Door te registreren kan men de vrijstelling van de milieuheffing aantonen. Registratie is kosteloos en kan bij Euro Parking Collection (EPC) of bij Transport for London (TfL).

Let op: de verwerkingstijd van de registratie is ongeveer 10 dagen, dus doe dit tijdig.


Voldoet je voertuig niet aan de toelatingseisen van de milieuzone, dan dien je de milieuheffing te betalen. De hoogte van die de heffing hangt af van het type voertuig. Dit is te vinden op de website van Transport for London.

Boete

Ben je niet geregistreerd of heb je de milieuheffing niet betaald, dan kun je een boete ontvangen (van EPC). De boete bij overtreding van de ULEZ is circa 160 GBP. De boetes voor overtreding van de LEZ kunnen zeer hoog oplopen. Voor zware voertuigen (> 3.500 kg) die niet voldoen aan Euro 4 norm geldt de hoogste boete van ruim 2.000 GPB. Voor iedere overtreding ontvang je een aparte boete.

Bij betaling van de boete binnen 14 dagen na betekening van het boetebesluit, wordt het boetebedrag gehalveerd.

Bezwaar

Bezwaar is in de regel alleen zinvol als je niet ter plaatse was of als er procedurefouten zijn gemaakt, zoals indeling van uw auto in een verkeerde categorie of milieuklasse. Ook kan het voorkomen dat uw kentekengegevens op onjuiste wijze zijn verkregen door EPC.

Onjuist verkregen kentekengegevens

Om de boete bij u thuis te krijgen heeft het EPC uw kentekengegevens nodig. Het EPC kan op verschillende manieren aan uw gegevens komen. Bijvoorbeeld als u zich zelf heeft geregistreerd. Er zijn signalen dat bij deze specifieke Engelse boetes in sommige gevallen de kentekengegevens niet op de juiste manier zijn verkregen. Het EPC is hiervan inmiddels op de hoogte. Heeft u zich niet zelf vooraf geregistreerd, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan ook als de bezwaartermijn al is verstreken.

U kunt bezwaar maken in het Nederlands via de website van het EPC.    

Wanneer bezwaar maken?

In de volgende gevallen raden wij aan bezwaar te maken:

  • Het voertuig voldoet aan de toelatingseisen van de milieuzone, maar het voertuig is niet of te laat heeft geregistreerd
  • Het voertuig voldoet niet aan de toelatingseisen van de milieuzone, maar er is een onjuist boetebedrag is berekend
  • Het voertuig is verkeerd geclassificeerd. In de milieuzones wordt via videocamera’s gemonitord. Het komt voor dat - zelfs als het voertuig in Nederland als personenauto geregistreerd is - deze niet in de categorie "personenauto" maar in de categorie "bestelwagen" worden ingedeeld.
  • De kentekengegevens van uw voertuig zijn op onjuiste wijze verkregen door het EPC

Let op: Een kampeerauto kwalificeert in de LEZ regeling niet als personenauto.


Bezwaar tegen de boete kan worden gemaakt via de website van EPC. Bij het maken van bezwaar bij EPC kun je onze modelbrief gebruiken.

Als je bezwaar maakt, hoeft de boete (nog) niet betaald te worden. Dit valt af te leiden uit deze website: Challenge a Penalty Charge Notice - Transport for London (tfl.gov.uk).

Zorg dat je binnen 28 dagen na ontvangst van de boete betaalt of bezwaar maakt. Bij afwijzing van het bezwaar kun je binnen 28 dagen in beroep bij het Traffic Penalty Tribunal.

Boete heel laat ontvangen

Heb je de boete ontvangen na verval van de termijn voor betaling van het verlaagde boetebedrag ontvangen? Is de boete terecht, betaal dan zo snel mogelijk het verlaagde boetebedrag. Is de boete niet terecht, maak dan zo snel mogelijk bezwaar. Stuur in beide gevallen gelijktijdig een bericht aan het EPC wanneer je de boete voor het eerst hebt ontvangen.