Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Provinciale wegen moeten veiliger (2019)

Wat kunnen de provincies doen om verkeersslachtoffers te voorkomen?

De ANWB presenteerde donderdag 28 maart 2019 de uitkomst van een studie naar de verkeersveiligheid van de provinciale wegen en vraagt aan de nieuwe provinciale besturen om de veiligheid van de risicovolle wegen met een hoge ongevallenscore snel te verbeteren.

Kaart en analyse

Het provinciale wegennet is letterlijk in kaart gebracht met de verkeersongevallen die de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden. Dit gecombineerd met een technische analyse van de veiligheid van de weg, die is weergegeven door een sterrenscore.

De ANWB biedt de Provinciale Staten deze kaart en onderliggende analyse aan als handreiking om in de komende collegeperiode concreet werk te maken van het verbeteren van de veiligheid van de wegen. 

Kaart Nederland (pdf)
Analyse Nederland (pdf)

Een vijfde van verkeersdoden op provinciale wegen

Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen van ons land. Slechts zes procent van onze wegen geldt als ‘provinciaal’ maar ze leiden tot één vijfde van alle verkeersdoden. In Nederland zijn de afgelopen vier jaar 427 personen overleden op een provinciale weg of fietspad. De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de weg. Dat is een belangrijke taak, het gaat om leven en dood. De ANWB zet zich er voor in dat iedereen veilig onderweg kan zijn. Onder andere door te pleiten voor een veilige inrichting van de weg. 

Inzicht in meest gevaarlijke wegen

Een onveilig ingerichte weg vergroot de kans op een ernstige afloop van een moment van afleiding of een stuurfout. Met de analyse verschaft de ANWB de provincie meer inzicht in de meest gevaarlijke wegen zodat deze aangepakt kunnen worden. Daarbij  valt te denken aan maatregelen als rotondes, ongelijkvloerse kruisingen, fietstunnels, verbreden van de berm, afschermen van obstakels langs de weg.

Kaart en analyse per provincie

Provincie  
DrentheKaartAnalyse
FlevolandKaartAnalyse
FrieslandKaartAnalyse
GelderlandKaartAnalyse
GroningenKaartAnalyse
LimburgKaartAnalyse
Noord-BrabantKaartAnalyse
Noord-HollandKaartAnalyse
OverijsselKaartAnalyse
UtrechtKaartAnalyse
ZeelandKaartAnalyse
Zuid-HollandKaartAnalyse