Verkeersvriendelijkheid

We zien dat er steeds meer gefietst wordt, en dat is mooi! Daardoor wordt het ook steeds drukker op de fietspaden, met als gevolg frustrerende en onveilige situaties voor fietsers, voetgangers en automobilisten.

De ANWB wil hier verandering in brengen. Samen met onze leden en partners organiseren we diverse initiatieven die verkeersvriendelijkheid bevorderen. Bijvoorbeeld door verkeersvriendelijke ruimte te creëren, zoals bredere fietspaden of een andere verdeling van de verkeersruimte. Maar ook door verkeersvriendelijk gedrag te stimuleren, zoals het introduceren van eenvoudige afspraken. Daar heeft elke verkeersdeelnemer voordeel van. Op die manier zorgen we er samen voor dat iedereen in het verkeer letterlijk èn figuurlijk de ruimte krijgt om zich veilig en met plezier te bewegen.

Zo brengt ANWB je verder.