Naar artikel

Autobelastingen voor elektrische auto

Standpunt ANWB

Op 26 april 2023 heeft het kabinet de klimaatplannen bekend gemaakt. Zo komt er na 2025 voor tweedehands auto’s een aanschafsubsidie beschikbaar. Dit betekent dat er geen aanschafsubsidie voor nieuwe auto’s meer beschikbaar is na 2025 en ook geen MRB-korting meer.


Wat vindt de ANWB?

Aanschafsubsidie
ANWB is groot voorstander van verduurzaming van mobiliteit, maar het moet voor iedereen wel haalbaar en betaalbaar zijn. Op dit moment is het aanbod aan betaalbare nieuwe en tweedehands elektrische auto’s nog onvoldoende. Voor een gezonde tweedehands markt in 2030 met betaalbare modellen is er nu instroom nodig, terwijl de aanschafprijs de belangrijkste barrière en reden is waarom nieuwkopers nu niet tot koop overgaan. Daarom heeft de ANWB ook altijd gepleit om de aanschafsubsidie voor nieuwe auto’s te behouden na 2025, naast een aanschafsubsidie voor tweedehands auto’s.

MRB Korting  (motorrijtuigenbelasting)
De MRB-vrijstelling was tot nu toe een efficiënt stimuleringsinstrument. Zonder MRB vrijstelling wordt elektrisch rijden de komende jaren duurder, want elektrische auto’s zijn zwaarder en betalen daardoor meer MRB. Dit kan ervoor zorgen dat mensen minder snel een elektrische auto gaan aanschaffen. Een subsidie voor tweedehands elektrische auto’s kan dit waarschijnlijk niet verzachten. De ANWB heeft altijd gepleit voor een gewichtscorrectie voor elektrische auto’s. Vooral nu elektrische auto’s nog zwaarder zijn. 

Een rekeningvoorbeeld jaar 2026:

MRB VW ID3:          1192 euro per jaar 
MRB VW Golf:          668 euro per jaar 

Bijmengverplichting 
De hogere bijmengverplichting zorgt ervoor dat brandstof over de komende jaren een paar cent duurder wordt. Het bijmengen van biobrandstof met gewone brandstof vindt de ANWB een goed idee, mits het om niet meer dan 10% ethanol gaat bij benzine. Wat ANWB betreft moeten de kosten niet worden neergelegd bij de automobilist, maar worden gecompenseerd in de accijns. Daarnaast is bijmengen een korte termijnoplossing en zal er dus in het wagenpark geïnvesteerd moeten worden. 

Verhoging vaste voet
De vaste voet wordt met 200 euro verhoogd. Met deze verhoging wordt elektrisch rijden niet verder gestimuleerd. De maatregel is vooral een dekkingsmaatregel. De ANWB heeft eerder gepleit om het klimaatfonds aan te wenden voor dit soort stimuleringsmaatregelen in plaats van de autobelasting te verhogen.

Laadinfrastructuur
De laadinfrastructuur is vooralsnog in Nederland relatief goed op orde, maar er moet blijvend geïnvesteerd worden om te zorgen dat de verhouding laadpalen versus elektrische auto’s toereikend blijft. Nederland is met 2,7 openbare laadpunten per elektrische auto, koploper in vergelijking met ons omliggende landen. De komende jaren zal in witte vlekken geïnvesteerd moeten worden. De ANWB heeft zich ook in Europa hardgemaakt om het niveau daar te verbeteren.  Er liggen nu plannen om op de belangrijke corridors om de 60 kilometer laadpalen te plaatsen.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 04-05-2023)

Zie ook

Informatie over Elektrisch rijden