Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Betalen naar gebruik

Standpunt ANWB

Betalen naar gebruik

Het kabinet heeft het voornemen om Betalen naar Gebruik (het betalen per kilometer) per 2030 in te voeren. De ANWB is positief over dit besluit, maar stelt wel een aantal randvoorwaarden aan het systeem.

  1. Niet duurder: betalen naar gebruik mag geen extra heffing zijn. Er moet juist een hervorming van het huidige autobelastingsysteem plaatsvinden waarbij de totale autobelastingen niet omhoog gaan. Op de lange termijn mag de belastingdruk op de auto zelfs lager worden omdat auto’s immers steeds minder vervuilend worden. De ANWB wil dat in een nieuw autobelastingsysteem de automobilist er gemiddeld op vooruit gaat. De ANWB is overigens géén voorstander om gemiste accijnsinkomsten door elektrisch rijden te compenseren in het kilometertarief. De kosten van het systeem moet uit het mobiliteitsfonds gefinancierd worden.
  2. Simpel en betrouwbaar: het betalen per kilometer moet zo simpel mogelijk. De privacy van de automobilist is daarbij altijd gegarandeerd. En de kosten van het systeem moeten in verhouding zijn met de baten.
  3. Transparantie over de kosten is belangrijk. Het moet per rit duidelijk zijn wat de automobilist betaalt, zodat de automobilisten niet voor verrassingen komen te staan.
  4. Draagvlak onder de automobilist:  de overheid moet laten zien dat ze rekening houdt met de wensen en zorgen van de automobilist.

Waarom is de ANWB voor Betalen naar Gebruik?

Op dit moment zijn er veel uitzonderingen in het huidige autobelastingsysteem. Afgelopen jaren haalde de overheid ook vaak meer geld op dan begroot. Zo kwam de BPM-opbrengst vaak veel hoger uit en gebruikten provincies de opcenten (die in de MRB zijn versleuteld) om hun eigen (niet auto gerelateerde) begroting te dekken. Hierdoor veranderden elk jaar de kosten voor de automobilist/consument. Een hervorming van het huidige autobelastingsysteem (autofiscaliteit) kan alle auto gerelateerde belastingen dan ook een stuk transparanter maken voor de weggebruiker. Bij deze hervorming past dan ook een systeem van betalen naar gebruik, waarbij vaste lasten worden omgezet naar een variabele belasting per kilometer.

Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat Nederlanders positief reageren op betalen naar gebruik maar de waardering is wel afhankelijk van hoe het nieuwe autobelastingsysteem eruit gaat zien (ofwel voor welke variant zal door de overheid worden gekozen). In ieder geval blijkt uit dit onderzoek dat 68% van de Nederlanders betalen naar gebruik eerlijker vindt dan betalen naar bezit. Dus rij je veel, dan betaal je ook meer. 

Waarom is de ANWB voor een heffing op basis van uitstoot?

Op dit moment hebben de huidige autobelastingen als doel om luchtkwaliteits- en klimaatdoelen te verbeteren. De ANWB heeft onderzocht aan welke doelen een nieuw autobelastingsysteem volgens automobilisten moet voldoen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat bij het opzetten van een nieuw systeem, het belangrijk is om aan de volgende drie voorwaarden te voldoen:

Het nieuwe autobelastingsysteem moet: 

  1. Transparant zijn. Nederlanders willen precies weten hoeveel autobelasting ze moeten betalen.
  2. Betaalbaar zijn, het nieuwe systeem mag niet duurder worden dan het huidige autobelastingsysteem.
  3. Zorgen voor een goed wegennet met schone auto’s. De opbrengsten van het nieuwe systeem moeten in ieder geval zorgen voor goede infrastructuur en meer milieuvriendelijke auto’s.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 30-05-2023)

Zie ook

Via nieuwe autobelasting naar verkeer zonder uitstoot
Haalbaar en betaalbaar naar autoverkeer zonder uitstoot