Bovag-garantie

De bekendste universele garantie voor tweedehands auto's is waarschijnlijk de Bovag-garantie. Autobedrijven die bij Bovag zijn aangesloten, kunnen deze garantie aanbieden op de occasions die ze verkopen, maar zijn dat níet verplicht.

Voorheen was Bovag-garantie standaard op occasions van 4500 euro of meer bij Bovag-aangesloten autobedrijven, maar die regel is komen te vervallen. Ga er dus nooit vanuit dat een auto Bovag-garantie heeft omdat deze is aangeschaft bij een bij Bovag aangesloten autobedrijf, maar spreek dit nadrukkelijk af en zorg dat dit ook in de koopovereenkomst is opgenomen.

Wat houdt Bovag-garantie precies in?

Bovag-garantie heeft een duur van zes maanden en dekt gebreken die binnen de garantieperiode zijn onstaan of die niet zichtbaar waren bij aankoop. Onder een gebrek wordt verstaan dan een onderdeel stuk is of door slijtage niet meer aan de norm voldoet die de fabrikant aan het onderdeel heeft gesteld. Remschijven die volgens de fabrikant een minimale dikte moeten hebben van 1,2 centimeter en nog 1,3 centimeter dik zijn, vallen dus niet binnen deze garantie. Remschijven die binnen de garantietermijn zoveel slijtage vertonen dat ze nog maar 1,1 centimeter dik zijn, zullen wél onder garantie worden vervangen. Banden, ruiten en accessoires worden niet gedekt door Bovag-garantie. Reguliere onderhoudsbeurten evenmin.

Bovag garantie is geen garantie door Bovag

Goed om te weten is dat de Bovag-garantie niet door de Bovag zelf wordt gegeven, maar door de verkopende partij. De verkoper is dus de partij tot wie je je went met een garantiekwestie, je kunt een garantiekwestie dan ook niet bij een ander Bovag-bedrijf laten oplossen. In het geval van een geschil kan de geschillencommissie van de Bovag tussenbeide komen en proberen de kwestie op te lossen. Als het betreffende autobedrijf failliet gaat, dan vervalt daarmee ook de Bovag-garantie. Je kunt je dan niet tot een ander Bovag-bedrijf of de Bovag zelf wenden.

+ Duidelijke voorwaarden
+ Extra dekking ten opzichte van wettelijke garantie
- Veel Bovag-bedrijven bieden ook occasions boven de 4500 euro zonder garantie aan
- Aanbieder van garantie is in de basis ook de partij die garantieclaims beoordeeld

Welke garanties op een tweedehands auto zijn er nog meer?