Standpunt ANWB over autobelastingen

De belastingen op je auto zijn een grote kostenpost. Je betaalt belasting op de aanschaf (BPM), op het bezit (MRB) en op het gebruik van je auto (accijns). Ook als je niet rijdt, loopt de belasting door. Op deze pagina laten we zien wat de ANWB wil met de autobelastingen in Nederland.


Wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt het belangrijk dat er voldoende geld is voor veilige wegen en goede bereikbaarheid. Dit wordt betaald met de opbrengsten van de autobelastingen. Maar inmiddels betaalt de Nederlandse automobilist veel meer (€ 14 miljard) dan door de overheid in mobiliteit wordt geïnvesteerd (€ 5 miljard). De ANWB vindt dat de autobelastingen te hoog zijn geworden en pleit voor verlaging.

Een groot deel van de autobelastingen in Nederland is bovendien ‘vast’. Dat wil zeggen dat je deze altijd betaalt, of je nu veel of weinig rijdt. Ook als je de auto niet gebruikt, loopt de belasting door. En wie een auto heeft en een keer de trein pakt, betaalt eigenlijk dubbel. Tweederde van de ANWB-leden geeft aan het principe van betalen voor het gebruik van de auto eerlijker te vinden dan het betalen voor het bezit.

Hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt. Het klinkt heel logisch. Maar er zijn ook een paar valkuilen. Hoe ingewikkeld wordt het systeem als we dit willen invoeren? Blijft mijn privacy gewaarborgd? Gaan de belastingen niet nog verder omhoog? Dit zijn terechte zorgen. De ANWB pleit dan ook voor zorgvuldigheid richting de overheid. En blijf luisteren naar de wensen van de automobilist.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 30-06-2022)

Wat doet de ANWB?

Hoeveel je betaalt voor je auto, is een onderwerp dat veel leden van de ANWB belangrijk vinden. Daarom luisteren we goed naar de signalen die onze leden geven en doen we frequent (representatief) ledenonderzoek. Mede op basis daarvan heeft de Bondsraad van de ANWB ook een visie geschreven over de toekomst van de autobelastingen in Nederland.
 
Met de ideeën van onze leden gaan we aan de slag richting de politiek. We pleiten voor autobelastingen die eerlijk, evenwichtig en toekomstvast zijn. Die jou geen rare verrassingen opleveren of onverwachte kostenstijgingen, bv. als je vaak in de spits moet reizen. Maar die ook schoon en zuinig vervoer stimuleren, zodat de schadelijke gevolgen van mobiliteit zoveel mogelijk beperkt worden en het voor jou loont om een schonere of zuinigere auto te kopen. 

Wat zijn de resultaten?

De autobelastingen die gelden in de periode 2017-2021 zijn door de Tweede en Eerste Kamer vastgesteld. Het is de ANWB gelukt om de aanhoudende stijging van de autobelastingen te keren. In 2017 wordt de wegenbelasting (MRB) voor het eerst met 2% verlaagd. De aanschafbelasting (BPM) zal komende jaren stapsgewijs met 12% worden verlaagd. De ANWB beschouwt deze verlagingen als een eerste stap.