Standpunt ANWB over autobelastingen

De belastingen op je auto zijn een grote kostenpost. Je betaalt belasting op de aanschaf (BPM), op het bezit (MRB) en op het gebruik van je auto (accijns). Ook als je niet rijdt, loopt de belasting door. Op deze pagina laten we zien wat de ANWB wil met de autobelastingen in Nederland.

Wat doet de ANWB?

Hoeveel je betaalt voor je auto, is een onderwerp dat veel leden van de ANWB belangrijk vinden. Daarom luisteren we goed naar de signalen die onze leden geven en doen we frequent (representatief) ledenonderzoek. Mede op basis daarvan heeft de Bondsraad van de ANWB ook een visie geschreven over de toekomst van de autobelastingen in Nederland.
 
Met de ideeën van onze leden gaan we aan de slag richting de politiek. We pleiten voor autobelastingen die eerlijk, evenwichtig en toekomstvast zijn. Die jou geen rare verrassingen opleveren of onverwachte kostenstijgingen, bv. als je vaak in de spits moet reizen. Maar die ook schoon en zuinig vervoer stimuleren, zodat de schadelijke gevolgen van mobiliteit zoveel mogelijk beperkt worden en het voor jou loont om een schonere of zuinigere auto te kopen. 

Wat zijn de resultaten?

De autobelastingen die gelden in de periode 2017-2021 zijn door de Tweede en Eerste Kamer vastgesteld. Het is de ANWB gelukt om de aanhoudende stijging van de autobelastingen te keren. In 2017 wordt de wegenbelasting (MRB) voor het eerst met 2% verlaagd. De aanschafbelasting (BPM) zal komende jaren stapsgewijs met 12% worden verlaagd. De ANWB beschouwt deze verlagingen als een eerste stap.