Bereikbaarheid

Natuurlijk wil je op tijd op jouw bestemming aankomen. Maar doordat het weer drukker op de weg wordt, verslechtert de bereikbaarheid. Tot 2021 nemen de files zelfs nog met 38% toe. Wanneer er niet extra geïnvesteerd wordt in de bestaande en toekomstige infrastructuur, zal het verkeer vastlopen. Meer reden is er daarom voor ons om op te komen voor jouw belang.  

Wat vindt de ANWB?

De ANWB streeft ernaar dat haar leden in vrijheid en met plezier onderweg kunnen zijn. Door de reistijd betrouwbaarder en het verkeer overal veiliger, schoner en comfortabeler te maken, moet dit bereikt worden. Dat betekent dat onze infrastructuur op orde moet zijn. Is er voldoende capaciteit? Kan je makkelijk overstappen van de auto op bv. het openbaar vervoer? 

Afgelopen jaren is er veel bezuinigd op de investeringen in infrastructuur. Nu de files weer hard groeien en we met z’n allen steeds meer reizen, is het terugdraaien  van deze bezuinigingen hard nodig. De ANWB pleit voor extra investeringen in aanleg en onderhoud van onze wegen. Naast investeringen zullen ook andere maatregelen nodig zijn om Nederland bereikbaar te houden. Denk aan het voorkomen van ongevallen of het stimuleren van fietsen.   
 

Wat doet de ANWB?

Om de bereikbaarheid te verbeteren, doen onze belangenbehartigers verschillende onderzoeken met onze leden in de hoofdrol. De uitkomsten hiervan leiden tot realistische oplossingen voor de verschillende problemen. In de lobby bij verschillende overheden worden de uitkomsten gebruikt om jouw stem te laten horen en op te komen voor jouw belangen. 

Op dit moment loopt de actie “Maak Nederland Filevrij”. We zijn op zoek naar jouw oplossingen om de files te lijf te gaan. Laat je stem horen op www.anwb.nl/filevrij
 

Wat zijn de resultaten?

Robuust wegennet

Eerder deed de ANWB het onderzoek Robuust wegennet om de reistijd betrouwbaarder te maken. Een robuust wegennet houdt in dat niet alleen de snelwegen goed doorstromen, maar dat er ook een goed wegennet voor het regionale verkeer is. Bij verstoringen kunnen deze wegen elkaar versterken. De uitkomsten hiervan werden als aanbevelingen gebruikt om de doorstroming rond Amsterdam, Den Haag en Rotterdam met kleine aanpassingen te verbeteren. Door bijvoorbeeld het doorgaande en bestemmingsverkeer beter te scheiden, meer buffers aan te leggen, bredere op- en afritten en P+R voorzieningen verder buiten de stad te aan te leggen, zal de reistijd betrouwbaarder worden. 

Verkeer in de stad

Het project Verkeer in de stad kijkt hoe de ruimte in de stad voor de fiets, voetganger, auto en openbaar vervoer beter verdeeld kan worden. De resultaten geven aan hoe je betere routes en netwerken door de stad kunt maken voor iedereen die zich in de stad verplaatst. De uitkomsten worden nu in meerdere steden toegepast. Minister Schultz Van Haegen waardeert het initiatief en roept alle wegbeheerders op er voordeel van te doen. 

Oponthoud op de weg

In november 2016 publiceerde de ANWB het onderzoek Oponthoud op de weg waarin ANWB-leden werd gevraagd waar zij het meeste oponthoud op de weg ervaren. Het resultaat: meer dan 4.000 knelpunten verspreid over heel Nederland. Het meeste oponthoud op de snelweg wordt ervaren op de A4 tussen Den Haag Zuid en Leiden. Opvallend is dat 57% van de knelpunten niet plaatsvindt op de snelwegen, maar de omliggende wegen. Op de N- en S-wegen blijkt de Algerabrug op de N210 bij Krimpen aan den IJssel het meest genoemde knelpunt te zijn. De ANWB heeft het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer, die vervolgens een ondersteunende motie over het rapport heeft aangenomen. Meerdere knelpunten worden nu, mede dankzij de signalen van onze leden, aangepakt. 

ANWB-belangenbehartiger

Ton Hendriks

Ton Hendriks