Naar artikel

Verkeersborden Frankrijk

  • De meeste verkeersborden in Frankrijk zijn (vrijwel) gelijk aan de verkeersborden in Nederland.
  • Hier worden met name Franse verkeersborden getoond die niet in Nederland voorkomen of die wat betreft uiterlijk of betekenis afwijken van de Nederlandse verkeersborden.

Algemeen

Grensovergang
e39Grensbord Frankrijk. Na dit bord gelden de verkeersregels van Frankrijk. 
Voorrang
AB3aVerleen voorrang op de kruising. De tekst Cédez le passage betekent Verleen voorrang. Bij dit bord moet je voorrang verlenen, maar als er niks aankomt, hoef je niet eerst te stoppen. 
AB1Verleen op de kruising voorrang aan voertuigen die van rechts komen.
Rotonde
AB25Rotonde. Dit bord waarschuwt dat je een rotonde nadert en geeft aan dat je voorrang moet verlenen aan bestuurders die zich al op de rotonde bevinden.  
M9zU hebt geen voorrang. Deze tekst staat vaak op een onderbord onder het verkeersbord Rotonde en betekent dat je bestuurders op de rotonde voorrang moet verlenen.
Doodlopende weg
C13dDoodlopende weg met een uitgang voor fietsers en voetgangers. Aan het einde van deze weg kunnen gemotoriseerde voertuigen niet verder, maar fietsers en voetgangers wel. Er is ook een vergelijkbaar bord met alleen een witte voetganger.

Auto en motor

Snelheid
B14Maximumsnelheid.
B33Einde maximumsnelheid.
C25bMaximumsnelheid op een autosnelweg als het droog is en bij regen. Op een autosnelweg (autoroute) is de algemene maximumsnelheid 130 km/h, maar als het regent geldt een lagere maximumsnelheid van 110 km/h.
B25Minimumsnelheid. Anders dan in Nederland kan in Frankrijk op bepaalde autosnelwegen en in tunnels een minimumsnelheid gelden. Als je langzamer rijdt dan de aangegeven snelheid, kun je een boete krijgen.
B43Einde minimumsnelheid.
C4aAdviessnelheid.
Bebouwde kom
EB10Bebouwde kom. Na dit bord is de maximumsnelheid 50 km/h, tenzij anders wordt aangegeven.  
EB20Einde bebouwde kom.  Na dit bord is de maximumsnelheid 80 km/h, tenzij anders wordt aangegeven. 
Wegtypen
  • Er zijn ook verkeersborden die een wegtype aangeven en daarmee impliciet een maximumsnelheid aangeven. Dezelfde verkeersborden met een rode diagonale streep (zoals verkeersbord C208) geven het einde van een wegtype aan.
C207Autosnelweg. Op een autosnelweg (autoroute) mag je maximaal 130 km/h rijden tenzij met borden iets anders wordt aangegeven. Let op: Als het regent, is de maximumsnelheid op autosnelwegen 110 km/h. 
C208Einde autosnelweg.
C107Autoweg. Op een autoweg mag je maximaal 110 km/h rijden tenzij met borden iets anders wordt aangegeven.
B52Erf. Op een erf (zone de rencontre) hebben voetgangers altijd voorrang en mogen ze zelfs van de rijbaan gebruikmaken als er een voetpad aanwezig is. Hier geldt een maximumsnelheid van 20 km/h.  
Wegwijzers
D21aWegwijzer autoroutes. Op autoroutes (autosnelwegen) worden blauwe wegwijzers met witte letters gebruikt.
D21bWegwijzer overige wegen. Op gewone wegen (Routes Nationales, Routes Départementales en Chemins Vicinaux) worden witte wegwijzers met zwarte letters gebruikt.
D61Wegwijzer alternatieve routes. Hiermee worden routes naar belangrijke plaatsen aangegeven als alternatieve routes voor de tolwegen.
D79bWegwijzer filevrije route. Met gele (of oudere groene) wegwijzers met de tekst Bis worden filevrije alternatieve routes van de Franse verkeersinformatiedienst Bison Futé, de zogenaamde Itinéaires Bis, aangegeven.
D69bWegwijzer einde filevrije route. Fin d'itinéaires Bis betekent Einde Bis-route.
Weg gesloten
B7aGesloten voor motorvoertuigen, met uitzondering van bromfietsen.
B9hGesloten voor motoren.
B19Gesloten voor motoren. De tekst Interdit aux betekent letterlijk Verboden voor. In plaats van motocyclistes (motoren) kunnen hier ook andere weggebruikers worden aangeduid.
B19gplGesloten voor auto's met een lpg-installatie. De letters GPL staan voor Gaz de Pétrole Liquéfié en betekenen hetzelfde als de letters LPG die staan voor Liquefied Petroleum Gas.
Keren en afslaan
B2cVerboden te keren bij de volgende kruising.
B2aVerboden linksaf te slaan bij de volgende kruising. Een vergelijkbaar bord met een pijl naar rechts geeft aan dat afslaan naar rechts bij de volgende kruising verboden is.
Tolwegen
  • Op de meeste autosnelwegen en bij verschillende bruggen en tunnels in Frankrijk wordt tol geheven. Betalen kan met contant geld, via een kaartjesautomaat, met een creditcard of met een tolbadge. Zie ook anwb.nl/vakantie/frankrijk/reisvoorbereiding/tol.  
C36Tol. Dit verkeersbord geeft aan dat je tolpoortjes nadert. 
C62Kaartjesautomaat voor het betalen van tol.
C64aBemand tolpoortje.
C64bTol betalen met een creditcard via een automaat.
C64c1Tol betalen met contant geld via een automaat.
C64d2Tol betalen met een tolbadge. De oranjegele letter t staat voor télépéage, wat zoveel betekent als elektronisch tol betalen.
Milieuzone
ZCRPermanente milieuzone. Zone à circulation restreinte betekent letterlijk verkeersbeperkingszone. Op een onderbord wordt vermeld voor wie en wanneer het bord geldt. 
ZCR-1Onderbord permanente milieuzone. Op dit bord wordt aangegeven welke voertuigen de zone niet mogen binnenrijden en voor welke categorieën van deze voertuigen (aangeduid met milieustickers) een uitzondering geldt (sauf catégories betekent uitgezonderd de categorieën). In het hier weergegeven voorbeeld mogen lichte bedrijfswagens en vrachtwagens de milieuzone van maandag tot en met vrijdag van 6-19 uur niet binnenrijden, tenzij ze een van de afgebeelde milieustickers hebben.
ZCR-2Einde permanente milieuzone.
Sneeuwkettingen
B26Sneeuwkettingen verplicht op ten minste twee wielen.
C14-2Winterbanden toegestaan. Als het verkeersbord C111 Sneeuwkettingen verplicht een onderbord heeft met de tekst Pneus neige admis Winterbanden toegestaan en je op winterbanden rijdt, hoef je geen sneeuwkettingen aan te brengen.
Gesloten wegen
KC1Weg gesloten weg na 100 meter.
C14Weg gesloten. Dit bord geeft aan dat een weg of bergpas gesloten is. In de witte velden wordt aangegeven om welke weg of pas het gaat.  
C14-3Weg open voor voertuigen met sneeuwkettingen.
Tunnel
C111Verkeerstunnel. Dit verkeersbord geeft impliciet ook aan dat in de tunnel keren, stoppen en parkeren verboden is (behalve in noodgevallen) en dat het verplicht is verlichting te voeren
B29Ontsteek uw lichten. Dit bord staat vaak bij de ingang van een tunnel, maar kan ook in andere situaties worden gebruikt, en geeft aan dat het verplicht is om verlichting te voeren.
Andere aanduidingen met dezelfde betekenis: Allumez vos phares, Allumez vos lanternes.
Noodstopstrook
C26aNoodstopstrook aan de rechterkant. Er zijn vergelijkbare borden voor een noodstopstrook aan de linkerkant en een noodstopstrook tussen twee wegen. Dit bord wordt gebruikt om een aftakking van een weg op een helling aan te duiden waar voertuigen die niet meer kunnen remmen, veilig een noodstop kunnen maken. Deze strook loopt meestal iets omhoog en eindigt in een grote grindbak.
Overige rijstroken
C28Twee rijstroken worden samengevoegd. Er zijn diverse varianten van dit bord.
C24aBusbaan tegen de rijrichting in. Er zijn diverse varianten van dit bord.  
C24cFietsstrook tegen de rijrichting in. Er zijn diverse varianten van dit bord.
C29aWeggedeelte waar kan worden ingehaald of een weg met gescheiden rijstroken zonder toegangsweg. Er zijn diverse varianten van dit bord.
 Rijstrook gereserveerd voor bepaalde voertuigen. Naast dit ruitvormige teken wordt met tekst en pictogrammen aangegeven voor welke typen voertuigen de rijstrook gereserveerd is. Meestal zijn dat bussen en taxi's, maar soms ook auto's met 2 of meer inzittenden (carpoolers) en/of groene (milieuvriendelijke) auto's. NB: Deze ruitvormige aanduiding komt voor op verschillende type en kleuren borden.
 Einde gereserveerde rijstrook.
Waarschuwingen
  • Veruit de meeste waarschuwingsborden in Frankrijk zijn gelijk aan die in Nederland, maar er zijn enkele borden die in Nederland niet voorkomen of er anders uitzien.
  • De tijdelijke waarschuwingsborden bij wegwerkzaamheden en dergelijke, hebben een felgele achtergrond.
A19Vallende stenen. Dit verkeersbord waarschuwt dat het risico bestaat dat er stenen van een helling op de rijbaan vallen of dat er stenen op de weg liggen.
A15aSchapen op de weg.
AK5Wegwerkzaamheden.
AK30Kans op file.
AK32Verminderd zicht.
Stilstaan en parkeren
B6a2Verboden te parkeren van de 1e tot de 15e. Aan de kant van de weg waar dit bord is geplaatst, mag je van de 1e tot en met de 15e dag van de maand niet parkeren. Er is een vergelijkbaar bord dat een parkeerverbod van de 16e tot en met de 31e dag van de maand aangeeft.  
L0006Verboden te parkeren voor een uitrit. De tekst betekent letterlijk Verboden te parkeren - uitrit van voertuigen.
C1bGelegenheid om een beperkte tijd gratis te parkeren met een parkeerkaart.
C1cGelegenheid voor betaald parkeren.
M6iParkeergelegenheid ten behoeve van elektrische auto's. Bij dit bord mag je alleen parkeren met een elektrische auto die je oplaadt (de stekker moet in de auto zitten). De tekst Interdit sauf betekent: Verboden behalve voor.

Caravan en aanhanger

B9iGesloten voor voertuigen die een caravan of aanhangwagen trekken van meer dan 250 kg en die een toegestane maximummassa hebben van niet meer dan 3500 kg.
M4wVoertuigen die een aanhangwagen trekken waarvan de toegestane maximummassa meer dan 250 kg bedraagt. Dit onderbord geeft aan dat het bord erboven geldt voor de aangegeven voertuigen.
M4xVoertuigen die een caravan of aanhanger trekken van meer dan 250 kg en waarvan het totaalgewicht, voertuig plus aanhanger, niet meer dan 3500 kg bedraagt. Dit onderbord geeft aan dat het bord erboven geldt voor de aangegeven voertuigen.

Fiets en bromfiets

Plaats op de weg
  • De volgende verkeersborden geven paden aan die speciaal zijn bedoeld voor fietsers, snorfietsers en/of bromfietsers.
B22aVerplicht fietspad voor bestuurders van fietsen en bromfietsen zonder zijspan of aanhanger.
C113Pad of rijstrook aanbevolen en gereserveerd voor fietsers.
C115Groene weg (voie verte), uitsluitend bestemd voor voetgangers, fietsers en ander ongemotoriseerd verkeer.
Gesloten weg
B9bGesloten voor fietsers.
B9gGesloten voor brom- en snorfietsers.
B7bGesloten voor alle gemotoriseerde verkeer.
Afslaan bij rood
M12aFietsers mogen rechtsaf slaan als het verkeerslicht op rood staat. Ze moeten daarbij wel op de juiste wijze voorrang verlenen aan alle andere weggebruikers.

Bijzonderheden

C3Pas op: brandgevaar. Attention au feu betekent: Pas op met vuur.
ID22Militaire begraafplaats.

Aanduidingen

FransNederlands
Allumez vos feux/phares/laternesOntsteek uw lichten
AttentionLet op!
ArrêtStop
Au pasLangzaam!
BrouillardMist
Cédez le passageVoorrang verlenen
Centre villeCentrum
Chaussée déforméeSlecht wegdek
CovoiturageCarpooling
Danger, dangereuxGevaar, gevaarlijk
DeviationOmleiding
Éteignez vos feux/phares/laternesDoof uw lichten
Fin de limitationEinde snelheidsbeperking
GendarmeriePolitie
Gravier, GravillonsSteenslag
HalteStop
ImpasseDoodlopend
InterditVerboden
Itinéraire bisAlternatieve route
LimitationSnelheidsbeperking
NeigeSneeuw
Passage interditDoorgang verboden
Passage protégéVoorrangskruising
PéageTol
PluieRegen
PollutionLuchtvervuiling, smog
Priorité à droiteVerkeer van rechts heeft voorrang
Prudence!Voorzichtig!
Ralentir, ralentissezLangzaam rijden
RappelHerinnering/herhaling (van verkeersregel)
Roulez au pasStapvoets rijden
Route barréeAfgesloten rijweg
SaufUitgezonderd
Sens uniqueEenrichtingsverkeer
Serrez à droiteRechts houden
StationnerParkeren
SuivreVolgen
Tenez vos distancesAfstand houden
Toutes directionsDoorgaand verkeer
Trait, 1 trait danger, 2 traits securitéStreep, 1 streep gevaar, 2 strepen veilig
TravauxWerk in uitvoering
Véhicules lentsLangzame voertuigen
VerglasGladheid door opvriezing of ijzel
VirageBocht
Vitesse limitée/reduiteSnelheidsbeperking
Voie reserveeGereserveerde rijstrook
Voie uniqueEenbaansverkeer
Vous n'avez pas la prioritéU hebt geen voorrang
Zone bleueAlleen parkeren met parkeerschijf
Zone de rencontreWoonerf (maximumsnelheid 20 km/h)
Zone rougeStoppen verboden

Speciaal voor jou geselecteerd

Shop nu
Al gepakt voor je vakantie? 

Shop hier alles voor je vakantie naar Frankrijk en vertrek goed voorbereid van huis! Zo vergeet je niets.

Pechhulp in het buitenland 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

ANWB Doorlopende Reisverzekering 

Het hele jaar door goed verzekerd met de ANWB Reisverzekering. 24/7 hulp en 5% korting voor leden.

vanaf16.-per jaar
ANWB Creditcard 

Je vakantie plan je niet met de Franse slag. Vraag daarom op tijd je ANWB Creditcard aan voor al je vakantie uitspattingen!