Naar artikel

Verkeersregels in Luxemburg

Tot welke leeftijd moet je kind in een kinderzitje? En hoe hard mag je rijden in Luxemburg?

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.
Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die nog geen twee jaar het rijbewijs hebben, is het maximum 0,2 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan, mits de telefoon in een houder is geplaatst en je de telefoon niet met de hand hoeft te bedienen.
 • Het is bovendien verboden om op een apparaat met een verlicht scherm te kijken, behalve op een geïntegreerd scherm voor navigatiedoeleinden. 
 • Let op: Het is verboden je telefoon los op een stoel of bijvoorbeeld in een bekerhouder in de auto te laten rondslingeren.

Rijden in de bergen 

Rijden in een tunnel

 • Je bent in een tunnel verplicht met dimlicht te rijden (dagrijlicht is onvoldoende).
 • Bij een file in ben je verplicht een reddingsstrook (Rettungsgasse) vrij te houden voor hulpdiensten. Bovendien moet je je alarmlichten inschakelen en minstens 5 m afstand houden ten opzichte van je voorganger.
 • Ga voor meer informatie over veilig rijden in een tunnel naar anwb.nl/verkeer/buitenland/tunnels/rijden-in-de-tunnel.
Basisverkeersregels
 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Je moet bussen en schoolbussen die de halte verlaten, voorrang verlenen.

Rotonde

 • Vaak zijn rotondes voorzien van een voorrangsbord en haaientanden en moet je als je een rotonde wilt oprijden, voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden. 
 • Ontbreken het voorrangsbord en/of de haaientanden, dan moet je als je op de rotonde rijdt, voorrang verlenen aan bestuurders van rechts (bestuurders die de rotonde willen oprijden).
 • Je bent verplicht richting aan te geven als je op de rotonde naar de linkerrijstrook wilt gaan en als je de rotonde wilt verlaten. 

Passeren

 • Als op een kruising twee elkaar tegemoetkomende bestuurders allebei linksaf willen slaan, dan moeten zij voor elkaar langs gaan (en niet om elkaar heen).

Inhalen

 • Bij het inhalen moeten bestuurders altijd, ook wanneer ze een fietser of motorrijder inhalen, hun richtingaanwijzer gebruiken.
 • Op eenrichtingswegen mag een bestuurder ook rechts inhalen.
 • Op bruggen waarvan de weg smaller is dan 6 m, is inhalen verboden.

Reddingsstrook bij file

 • In Luxemburg ben je verplicht in een file een reddingsstrook (Rettungsgasse) in het midden vrij te houden voor de hulpdiensten.
 • Deze plicht geldt op alle wegen met minstens twee rijstroken per rijrichting.
 • Begin met het vormen van een reddingsstrook zodra zich een file vormt en het verkeer stapvoets gaat rijden.
 • Verkeer op de meest linkse rijstrook moet zo veel mogelijk links gaan rijden en verkeer op de andere rijstroken moet zo ver mogelijk naar rechts.
 • Je mag ook de vluchtstrook gebruiken om de reddingsstrook te vormen.
 • Als je niet meewerkt aan het vormen van een reddingsstrook bij een file, kun je een boete krijgen.
 • Let op: Voor motorrijders is het in Luxemburg verboden om over de reddingsstrook te rijden.
 • Het is verplicht om bij het naderen van een file de alarmlichten te laten knipperen om medeweggebruikers te waarschuwen.

Stilstaan

 • Je mag een voertuig onder andere op de volgende plaatsen niet laten stilstaan:
  • Op bruggen en in tunnels.
  • Binnen 5 m van een voetgangers- en/of fietsoversteekplaats.
  • Binnen 12 m van een tram- of bushalte.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met aan de rechterkant een stop- of een parkeerverbod en in een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Bij het parkeren moet een bestuurder minimaal 1 m afstand tot andere geparkeerde voertuigen houden.
 • Parkeren is onder andere verboden op de volgende plaatsen:
  • Ter hoogte van een witte zigzagstreep.
  • Langs een gele streep aan de zijkant van de weg of op de rand van het trottoir.

Geluidssignalen

 • Buiten de bebouwde kom is het overdag toegestaan te claxonneren om andere weggebruikers te waarschuwen. Tussen zonsondergang en zonsopgang moeten hiervoor lichtsignalen worden gebruikt, tenzij geluidssignalen absoluut noodzakelijk zijn.
 • Binnen de bebouwde kom is claxonneren alleen toegestaan in het geval van dreigend gevaar.

Rijstroken

 • Het rijden op een busbaan is streng verboden.

Maximumsnelheid Luxemburg

 Binnen bebouwde kom (B)Buiten bebouwde komAutosnelwegen
Bromfietsen4545verboden
Personenauto's en motoren5090130 (A)
Personenauto's en motoren met aanhangwagen/caravan507590
Campers < 7500 kg 5090130 (A)
Campers > 7500 kg507590
 • A: Bij neerslag en een nat wegdek geldt de lagere maximumsnelheid van 110 km/h. Dit geldt ook als dat (nog) niet wordt aangegeven op de elektronische borden.
 • B: In veel woonwijken geldt een maximumsnelheid van 30 km/h.
 • Op enkele driestrookswegen (2+1) geldt een maximumsnelheid van 110 km/h (90 km/h bij neerslag).
 • In tunnels geldt een maximumsnelheid van 90 km/h.
 • De maximumsnelheid in voetgangerszones en op woonerven bedraagt 20 km/h. 
Flitspaalsignalering
 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan, mits het gezichtsveld van de bestuurder hierdoor niet wordt beperkt.

Auto en camper

Verlichting
 • In Luxemburg wordt geadviseerd overdag dimlicht of dagrijlicht te voeren.
 • In tunnels is dimlicht verplicht.
 • Wanneer het zicht beperkt is tot minder dan 100 m als gevolg van mist, sneeuwval of hevige regen, moet dimlicht worden gebruikt.
 • Een mistachterlicht mag alleen worden gebruikt bij mist met een zicht van minder dan 50 m.
Kinderen
 • Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar, mogen alleen in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.
 • Kinderen van 3 tot 18 jaar die kleiner zijn dan 1,50 m, moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Kinderen tot 18 jaar die meer dan 36 kg wegen, mogen een gewone veiligheidsgordel of heupgordel gebruiken. Ze mogen echter in dat geval niet voorin zitten.
 • In een taxi moeten kinderen jonger dan 3 jaar in een goedgekeurd kinderzitje worden vervoerd, maar mogen kinderen tussen de 3 en 18 jaar die kleiner zijn dan 1,50 m, eventueel ook een gewone veiligheidsgordel dragen, mits ze achterin zitten.
 • Als een kind met de rug naar voren voorin in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
Lading
 • Lading mag naar voren en achteren niet meer dan 1 m uitsteken. 
 • Wanneer de lading meer dan 1 m naar achteren uitsteekt, moet de lading zijn voorzien van een reflecterend rood of markeringsbord van ten minste 40 x 40 cm met diagonale rode en witte strepen of een rode vlag van 40 X 40 cm. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Markeringsbord Italië Spanje. In het donker en bij slecht zicht moet lading die meer dan 1 m naar achteren uitsteekt, bovendien zijn voorzien van een rood licht.
 • In de breedte mag de lading niet meer dan 20 cm uitsteken.
 • Wanneer de lading aan een of beide zijden meer dan 20 cm uitsteekt, moet deze in het donker en bij slecht zicht worden gemarkeerd met een niet-driehoekige reflector die aan de voorkant wit een de achterkant rood is.

Fietsendrager

 • Fietsen mogen aan beide kanten niet meer dan 20 cm uitsteken.
 • Als de fietsendrager de achterlichten en reflectoren van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet de drager zijn voorzien van een verlichtingsbalk.

Kentekenplaat en NL-sticker

 • Als de fietsendrager of bagagebox op je trekhaak de kentekenplaat van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet je er een witte kentekenplaat op aanbrengen met het kenteken van je voertuig.
 • Je moet in dat geval ook een ovale witte NL-sticker aanbrengen op de fietsendrager of bagagebox. Je mag de sticker niet op de witte kentekenplaat plakken. Je kunt de NL-sticker eventueel op een fiets aanbrengen. Een NL-sticker is verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel.
Dashcam
 • Het gebruik van een dashboardcamera in je auto kan handig zijn, bijvoorbeeld voor het registreren van een aanrijding. Let op: in sommige landen is het gebruik van een dashcam vanwege data- en privacywetgeving problematisch of zelfs verboden. Kijk voor details op anwb.nl/juridisch-advies.
Slepen
 • Op autosnelwegen mag je een auto met pech slepen tot de eerste afrit, op andere autowegen tot de eerste garage.
Zelf repareren
 • Het is in Luxemburg niet verboden om bij pech je voertuig te repareren langs de weg maar het is bij een reparatie langs de openbare weg wel verboden om onder je auto te gaan liggen of zo te gaan liggen dat delen van je lichaam uitsteken aan de kant waar het verkeer langsrijdt. 
 • Het is ook verboden om gereedschappen en onderdelen aan die kant neer te leggen.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima
 NederlandLuxemburgopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m(A, B)
Lengte combinatie18 m18,75 m(B)
 • A: Voor een voertuig met een Luxemburgs kenteken dat een aanhanger trekt met een toegestane maximummassa van 3500 kg, geldt een maximumlengte van 8 m.
 • B: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.
Afstand houden
 • Voertuigen of voertuigcombinaties met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg of een lengte van meer dan 7 meter moeten ten opzichte van een vrachtwagen of auto met aanhanger vóór hen een afstand aanhouden van minstens 50 m
 • Als je dus met een auto-caravancombinatie (van meer dan 7 meter) achter een vrachtauto of een andere auto met caravan rijdt, moet je zorgen dat de afstand tussen jou en je voorganger minstens 50 m bedraagt.

Motor

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • Op een trike of quad is het dragen van een helm verplicht tenzij het voertuig een carrosserie heeft en de bestuurder en eventuele passagier een veiligheidsgordel dragen. 
Verlichting
 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.
Passagiers
 • Het is verboden om meer dan een passagier op de motor te vervoeren.
 • Het is verboden om kinderen jonger dan 12 jaar op de motor te vervoeren. Kinderen vanaf 12 jaar mogen alleen op de motor worden vervoerd als ze groot genoeg zijn om hun voeten op de voetsteunen te laten rusten.  
Aanhanger
 • Een aanhanger is toegestaan achter een motor.
Filerijden
 • Het is Luxemburg verboden om in een file tussen de stilstaande of langzaam rijdende auto's door te rijden.
 • Motorrijders mogen ook niet over de reddingsstrook rijden.

Bromfiets en snorfiets

 • In Luxemburg bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets (cyclomoteur) mag niet sneller kunnen rijden dan 45 km/h.
 • Voor een elektrische bromfiets met een constructiesnelheid tot 45 km/h (zoals een elektrische huurscooter) gelden dezelfde regels als voor een bromfiets met een benzinemotor. 
Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht.
Verlichting
 • Het voeren van dimlicht overdag is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.
Passagier
 • Je mag 1 passagier op een bromfiets meenemen, mits daarvoor een geschikte zitplaats en voetsteunen aanwezig zijn.
 • Je mag alleen kinderen op de bromfiets vervoeren die minstens 8 jaar zijn en hun voeten op de voetsteunen kunnen laten rusten.
 • Het is echter toegestaan om een kind onder de 8 jaar op de bromfiets te vervoeren als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Het kind moet in een kinderzitje zitten.
  • De bestuurder van de bromfiets moet minimaal 18 jaar zijn.
  • De wielen moeten zo zijn afgeschermd dat de voeten niet tussen de spaken kunnen komen.
Aanhanger
 • Een aanhanger is toegestaan achter een bromfiets.

Fiets

Helm
 • Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd. 
Mobiele telefoon
 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.
Hoofdtelefoon
 • Het is verboden om op de fiets een hoofdtelefoon of oortjes te dragen.
Verlichting en overige vereisten
 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen met voor wit of geel licht en achter rood.
 • De fiets moet achter een rechthoekige, rode reflector hebben en een gele reflecterende strip.
 • Op de pedalen moeten witte of gele van achteren zichtbare reflectoren zijn aangebracht. Als dit technisch niet mogelijk is, mag de fietser ook schoenen dragen waarop deze reflectoren zijn aangebracht.
 • Op de banden moet een reflecterende strook zijn aangebracht of op de wielen minimaal twee witte of gele reflectoren.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.
Passagiers
 • Een kind jonger dan 8 jaar mag alleen op de fiets worden vervoerd door een bestuurder van 18 jaar of ouder.
 • Het kind moet in een geschikt kinderzitje zitten of in een daarvoor bedoelde aanhanger worden vervoerd. In het laatste geval mogen maximaal twee kinderen worden vervoerd.
Fietsende kinderen
 • Kinderen mogen vanaf 6 jaar op de weg fietsen onder begeleiding van iemand die minstens 15 jaar is. Vanaf 10 jaar mogen zij zonder begeleiding op de weg fietsen.
 • Kinderen mogen tot 12 jaar op de stoep fietsen. Ook een begeleider van een kind tot 12 jaar mag op de stoep fietsen.
Naast elkaar rijden
 • Fietsers mogen alleen bij daglicht naast elkaar rijden, mits ze het overige verkeer daarmee niet in gevaar brengen.
 • Fietsers moeten bovendien achter elkaar gaan rijden in bochten, op heuvels en op spoorwegovergangen en als ze binnen de bebouwde kom worden ingehaald op een weg waar een maximumsnelheid van 50 km/h of hoger geldt.
Rechts inhalen
 • Het is fietsers toegestaan om stilstaande auto's bij een kruising of spoorwegovergang uiterst voorzichtig rechts in te halen.
Aanhanger
 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld. 
Fietsen onder invloed
 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
Plaats op de weg
 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Bij het ontbreken van een fietspad moet er zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg worden gereden.
 • Op auto(snel)wegen (autoroutes, voies expresses etc.) is fietsen verboden. Op alle andere wegen (routes nationales, chemins repris etc.) is fietsen toegestaan, tenzij met een verkeersbord wordt aangegeven dat dit verboden is.
Fietsstraat
 • In Luxemburg zijn speciale fietsstraten die worden aangeduid met een blauw rechthoekig bord met een klein 30km-bord, een grijze auto, een witte fietser en het woord Rue cyclabe.
 • Hier mogen fietsers over de volle breedte van de rijbaan rijden.
 • Motorvoertuigen mogen hier niet komen met uitzondering van bestemmingsverkeer.
 • Gemotoriseerd bestemmingsverkeer mag hier de fietsers niet inhalen en niet sneller rijden dan 30 km/h.
Elektrische fiets
 • Voor een standaard elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt (cycle à pédalage assisté) of maximaal 500 watt (cycle électrique), gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.
 • Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.
 • Elektrische fietsen moeten waar mogelijk op het fietspad fietsen.
Speedpedelec
 • Voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/h (Pedelec45, S-pedelec) gelden dezelfde regels als voor een bromfiets. Richtingaanwijzers zijn echter niet verplicht.
 • De minimumleeftijd om op een speedpedelec te rijden is 16 jaar en de bestuurder moet in het bezit zijn van het bromfietsrijbewijs (AM).
 • De bestuurder is verplicht een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) te dragen. Voor zover bekend, is het dragen van een speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776) niet toegestaan.
 • Speedpedelecs mogen niet op het fietspad rijden.
Fietsendrager
 • Regels voor het vervoer van fietsen op een fietsendrager vind je bij Auto en camper.
Verkeerbord voor fietsers
 • Met een wit verkeersbord met daarop een zwarte fiets en de tekst excepté frei of autorisé frei wordt aangegeven dat je als fietser bijvoorbeeld een busbaan mag gebruiken, een eenrichtingsweg mag inrijden of in een voetgangersgebied mag fietsen.
Rechtsaf bij rood
 • Bij sommige verkeerslichten kan een oranje knipperend licht met een fiets en pijl naar rechts aanwezig zijn dat aangeeft dat fietsers bij rood licht rechtsaf mogen, mits ze andere weggebruikers op de juiste wijze voorrang verlenen.
 • Als dit extra licht niet brandt of niet aanwezig is, moet je als fietser stoppen bij rood licht.

Elektrische step

 • In Luxemburg wordt een elektrische step een trottinette électrique genoemd (officieel: micro-véhicule électrique).
 • Je mag met een elektrische step op de openbare weg mits aan de eisen wordt voldaan.
Eisen
 • De elektrische step (met of zonder zadel) mag niet langer zijn dan 1,50 m, niet sneller kunnen dan 25 km/h en moet uitgerust zijn met remmen, een bel, verlichting en reflectoren.
 • Minimumleeftijd: geen (kinderen tot 10 jaar mogen uitsluitend op de stoep en in voetgangersgebieden rijden).
 • Rijbewijs: niet nodig.
 • Helm: niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aangeraden.
 • Reflecterend veiligheidsvest: niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aangeraden.
Verkeersregels
 • Je moet je houden aan de verkeersregels en verkeerstekens voor fietsers.
 • Je moet op het fietspad rijden als dat aanwezig is en anders op de rijbaan.
 • De maximumsnelheid is 25 km/h.
 • Het is verboden op de stoep te rijden, behalve voor kinderen tot 13 jaar. 
 • Kinderen tot 13 jaar moeten op de stoep stapvoets rijden en voorrang verlenen aan voetgangers.
 • Let op: Je bent verplicht ook overdag je voor- en achterlicht te laten branden (het achterlicht mag ook op rug of helm zijn bevestigd).
 • Met twee personen op een elektrische step rijden is verboden.
 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
Verzekering
 • In Luxemburg is een aparte aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht voor een elektrische step.
 • Controleer bij het huren van een elektrische step de verzekeringsvoorwaarden in het huurcontract.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden
 • Verplicht bij winterse omstandigheden - Het gebruik van winterbanden is verplicht bij winterse omstandigheden. Dit wettelijke voorschrift geldt ook voor auto's uit Nederland. Een motor hoeft niet te worden voorzien van winterbanden.
 • Winterse omstandigheden zijn onder andere ijzel, gladheid door sneeuw of sneeuwmodder en gladheid door ijs- of rijpvorming.
 • Banden met de aanduiding M+S en/of het sneeuwvloksymbool (3PMSF) worden als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop in elk geval het sneeuwvloksymbool wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Winterbanden moeten op alle wielen worden gemonteerd. (Voor campers met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg geldt dat winterbanden op de aangedreven wielen moeten worden gemonteerd.)
Sneeuwkettingen
 • Toegestaan - Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan als de weg is bedekt met sneeuw of ijs.
Spijkerbanden
 • Toegestaan in winterperiode - Het gebruik van spijkerbanden is toegestaan van 1 december t/m 31 maart (alleen voor auto's met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg). Spijkerbanden mogen ook buiten deze periode worden gebruikt bij sneeuwval of ijzel of wanneer er gevaar bestaat voor sneeuwval of ijzel.
 • Als spijkerbanden worden gebruikt, moeten alle wielen daarvan zijn voorzien.
 • De maximumsnelheid bij gebruik van spijkerbanden is 90 km/h op autosnelwegen en 70 km/h op andere wegen.
 • Bij gebruik van spijkerbanden moet achter op elke Luxemburgse auto een ronde, witte plaat of sticker worden aangebracht met daarop in zwart het getal 70. Op Nederlandse auto's is een dergelijke plaat of sticker niet verplicht.

Verkeersborden

 • De meeste verkeersborden in Luxemburg zijn (vrijwel) gelijk aan de verkeersborden in Nederland.
 • Informatieve tekst op de verkeersborden is meestal Frans, maar soms ook Duits (of een combinatie van Frans en Duits). Plaatsnamen worden in het Luxemburgs (Letzeburgs) aangegeven of in het Frans met daaronder de cursieve naam in het Luxemburgs.
 • Hier worden met name Luxemburgse verkeersborden getoond die niet in Nederland voorkomen of die wat betreft uiterlijk of betekenis afwijken van de Nederlandse verkeersborden.
Algemeen

Overweg

A26Overweg zonder overwegbomen. Op de Nederlandse versie van dit verkeersbord staat een stoomlocomotief. Voor een overweg mét overwegbomen wordt het ook in Nederland bekende driehoekige bord met een rode rand en een zwart hek gebruikt.  

Doodlopende weg

E2cDoodlopende weg met een uitgang voor fietsers. Aan het einde van deze weg kunnen gemotoriseerde voertuigen niet verder, maar fietsers wel.

Gesloten weg

C2Gesloten in beide richtingen voor alle voertuigen, met uitzondering van aanwonenden en winkeliers van deze weg of straat. In Nederland geldt dit bord voor alle voertuigen en als aanwonenden en winkeliers zijn uitgezonderd, wordt dat aangegeven met het onderbord Uitgezonderd bestemmingsverkeer.
C2aFietsers uitgezonderd. Het Franse woord excepté en het Duitse woord frei op dit bord betekenen uitgezonderd. Als dit onderbord onder het verkeersbord C2 wordt aangebracht, mogen fietsers de weg of straat inrijden. Dit onderbord kan ook worden gebruikt onder andere verbodsborden.
C2aRolschaatsers toegestaan. Het Franse woord autorisé en het Duitse woord frei op dit bord betekenen toegestaan. Als dit onderbord onder het verkeersbord C2 wordt aangebracht, mag je met rolschaatsen of inlineskates of op een skateboard de weg of straat inrijden.
C2aRoute barrée. Verboden toegang voor alle voertuigen. Geen enkel voertuig mag deze weg inrijden (ook geen bestemmingsverkeer). De tekst Route barrée betekent Gesloten weg.

Eenrichtingsweg

E13Sens unique. Verkeer mag uitsluitend in de richting rijden die de pijl aangeeft. Sens unique betekent Eén richting.
Auto en motor

Verboden in te rijden

C3aVerboden voor alle motorvoertuigen op meer dan twee wielen. De afbeelding op dit bord wijkt af van die op het vergelijkbare bord in Nederland, maar de betekenis is hetzelfde.
C3bVerboden voor motoren. In Nederland is er een vergelijkbaar bord met dezelfde betekenis, maar met een meer gestileerde afbeelding van een motorrijder.

Snelheid

F19Algemene maximumsnelheden in Luxemburg. Dit bord bij de grens geeft de maximumsnelheden aan binnen en buiten de bebouwde kom en op snelwegen en de aangepaste maximumsnelheid op snelwegen bij regen.
D7Minimumsnelheid. Anders dan in Nederland kan in Luxemburg op bepaalde autosnelwegen en in tunnels een minimumsnelheid gelden. Als je langzamer rijdt dan de aangegeven snelheid, kun je een boete krijgen.

Bebouwde kom

E09aBebouwde kom. Na dit bord is de maximumsnelheid 50 km/h, tenzij anders wordt aangegeven.  
E09bEinde bebouwde kom. Na dit bord is de maximumsnelheid 90 km/h, tenzij anders wordt aangegeven. 

Rijstroken

G3aDrie rijstroken in dezelfde richting, waarvan twee met een minimumsnelheid.
E21aRijstrook voor langzaam verkeer.

Wegtypen

E17Autoweg. Begin van een autoweg. Op autowegen geldt een snelheid van 90 km/h, tenzij met borden anders wordt aangegeven. 
E18Einde autoweg. 
E15Autosnelweg. Op een autosnelweg mag je maximaal 130 km/h rijden tenzij met borden anders wordt aangegeven. Let op: Als het regent, is de maximumsnelheid op autosnelwegen 110 km/h. In tunnels en bij sterke luchtvervuiling is de maximumsnelheid 90 km/h.
E18aFietsstraat. Fietsers mogen de hele breedte van de weg gebruiken en mogen niet worden ingehaald door motorvoertuigen. Let op: Anders dan in Nederland mogen motorvoertuigen een fietsstraat niet inrijden, met uitzondering van bestemmingsverkeer. De maximumsnelheid is hier 30 km/h voor alle voertuigen.
E25aErf. Op een erf hebben voetgangers altijd voorrang en mogen ze zelfs van de rijbaan gebruikmaken als er een voetpad aanwezig is. Hier geldt een maximumsnelheid van 20 km/h

Wegwijzers

E1bWegwijzer wegen buiten de bebouwde kom. Wegwijzers buiten de bebouwde kom zijn vaak geel. Met een groen schildje met witte letters wordt verwezen naar Europese wegen met een E-nummer. Met een rood schildje met witte letters wordt verwezen naar een Nationalstrooss, een nationale weg met een N-nummer.
E1cWegwijzer autosnelweg. Wegwijzers van een autosnelweg zijn blauw. Met een blauw schildje met witte letters wordt verwezen naar een Autobunn, een autosnelweg met een A-nummer.
E22bGesloten weg en omleiding. Route barrée betekent Gesloten weg en Déviation betekent Omleiding. Borden die een omleiding aangeven, zijn in Luxemburg rood in plaats van geel, zoals in Nederland.

Keren en afslaan

C12Verboden te keren. 
C11aVerboden linksaf te slaan bij de volgende kruising. Een vergelijkbaar bord met een pijl naar rechts geeft aan dat afslaan naar rechts bij de volgende kruising verboden is.
5a(1)Uitgezonderd fietsers. Als dit onderbord onder het verkeersbord Verboden linksaf (of rechtsaf) te slaan is geplaatst, geeft dit aan dat fietsers wel mogen afslaan. Het Franse woord excepté en het Duitse woord frei betekenen in deze context uitgezonderd.

Afstand houden

C10Minimumafstand tussen twee voertuigen. Dit verkeersbord geeft aan dat je minimaal 70 meter afstand tot je voorganger moet aanhouden.

Verboden te claxonneren

C15Geluidssignalen verboden. Dit verkeersbord geeft aan dat je niet mag claxonneren.

Tunnel

E28a1Verkeerstunnel. Dit verkeersbord geeft impliciet ook aan dat in de tunnel keren, stoppen en parkeren verboden is (behalve in noodgevallen) en dat het verplicht is dimlicht te voeren. Op autosnelwegen is in tunnels de maximumsnelheid 90 km/h. De lengte van de tunnel wordt vaak op een onderbord aangegeven.

Verboden te parkeren

C20aVerboden te parkeren aan deze kant van de weg van de 1e tot en met de 15e van de maand. Er is een vergelijkbaar bord met in het wit de cijfers 16-31 dat aangeeft dat het aan deze kant van de weg verboden is te parkeren van de 16e tot en met de 31e van de maand.

Noodstopstrook

F17Noodstopstrook aan de rechterkant. Er zijn vergelijkbare borden voor een noodstopstrook aan de linkerkant en een noodstopstrook tussen twee wegen. Dit bord wordt gebruikt om een aftakking van een weg op een helling aan te duiden waar voertuigen die niet meer kunnen remmen, veilig een noodstop kunnen maken. Deze strook loopt meestal iets omhoog en eindigt in een grote grindbak.

Sneeuwkettingen

D9Sneeuwkettingen verplicht. Dit verkeersbord geeft aan dat sneeuwkettingen op ten minste de twee aangedreven wielen verplicht zijn.

Waarschuwingen

 • Veruit de meeste waarschuwingsborden in Luxemburg zijn gelijk aan die in Nederland, maar er zijn enkele borden die in Nederland niet voorkomen of er anders uitzien.
A7cOnregelmatig profiel. Dit verkeersbord waarschuwt voor spoorvorming (beschadiging van het asfalt door bijvoorbeeld vrachtwagens), die de bestuurbaarheid van je voertuig kan beïnvloeden en bij regen tot aquaplaning kan leiden.
A10Vallende stenen. Dit verkeersbord waarschuwt dat het risico bestaat dat er stenen van een helling op de rijbaan vallen of dat er stenen op de weg liggen.
A11bJe nadert een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Dit verkeersbord waarschuwt je dat je een zebrapad en een op de weg gemarkeerde oversteekplaats voor fietsers nadert.
A17Verminderd zicht. Dit verkeersbord waarschuwt dat op dit weggedeelte het zicht verminderd kan zijn bij bepaalde weersomstandigheden of door andere oorzaken (zoals rook van een fabriek).

Schoolbus

9aSchoolbus. Dit onderbord bij bijvoorbeeld een bord dat een bushalte aangeeft, waarschuwt overige weggebruikers om extra op te letten omdat dit een bushalte is waar de schoolbus stopt en waar schoolkinderen langs de weg kunnen lopen en kunnen oversteken.
Camper, caravan en aanhanger
C3fVerboden voor vrachtwagens met een aanhanger. Dit verkeersbord geeft aan dat de weg gesloten is voor vrachtwagens met een aanhanger. Andere motorvoertuigen, zoals personenauto's en campers met een aanhanger, mogen deze weg wel inrijden.
C3fbisVerboden voor motorvoertuigen met een aanhanger. Dit verkeersbord geeft aan dat de weg gesloten is voor personenauto's, campers en alle andere motorvoertuigen met een caravan of andere aanhanger erachter.
C9Maximumlengte. Dit verkeersbord geeft aan dat de weg gesloten is voor alle motorvoertuigen, dus ook campers, die langer zijn dan de op het bord aangegeven lengte, in dit geval 10 meter.
Fietser en voetganger
D5aVerplicht gescheiden fiets-/voetpad. Dit verkeersbord geeft een fietspad met een aangrenzend voetpad aan waarbij het fietsgedeelte is afgescheiden van het voetgangersgedeelte. Dit verkeersbord komt ook voor in Nederland.
D5bVerplicht gecombineerd fiets-/voetpad. Dit verkeersbord geeft een pad aan voor zowel voetgangers als fietsers waarbij het fietsgedeelte niet is afgescheiden van het voetgangersgedeelte.
6bRolschaatsers toegestaan. Dit onderbord bij bijvoorbeeld het verkeersbord voor een verplicht fiets-/voetpad geeft aan dat op het pad rolschaatsers, inlineskaters, skateboarders en dergelijke zijn toegestaan. Het Franse woord autorisé en het Duitse woord frei betekenen in deze context toegestaan.
Aanduidingen
 • De meeste aanduidingen op verkeersborden in Luxemburg zijn Frans. Soms ook worden Franse aanduidingen gecombineerd met Duitse aanduidingen, zoals autorisé en frei, die allebei toegestaan betekenen.
FransNederlands
Allumez vos feuxOntsteek uw lichten
AttentionLet op!
Au pasLangzaam!
AutoriséToegestaan (ook in combinatie met frei)
Cédez le passageVoorrang verlenen
Centre villeCentrum
Danger, dangereuxGevaar, gevaarlijk
ExceptéUitgezonderd (ook in combinatie met frei)
Fin de limitationEinde snelheidsbeperking
FreiDuits voor toegestaan of uitgezonderd
GendarmeriePolitie
Gravier, GravillonsSteenslag
HalteStoppen
ImpasseDoodlopend
LimitationSnelheidsbeperking
Passage interditDoorgang verboden
Passage protégéVoorrangskruising
Priorité à droiteVerkeer van rechts heeft voorrang
Prudence!Voorzichtig!
Ralentir, ralentissezLangzaam rijden
RappelHerinnering/herhaling (van verkeersregel)
Route barréeAfgesloten rijweg
Sens uniqueEenrichtingsverkeer
Serrez à droiteRechts houden
SuivreVolgen
Tenez vos distancesAfstand houden
Toutes directionsDoorgaand verkeer
TravauxWerk in uitvoering
VirageBocht
Voie uniqueEenbaansverkeer
Vous n'avez pas la prioritéU hebt geen voorrang
Zone de rencontreErf (maximumsnelheid 20 km/h)

Speciaal voor jou geselecteerd

Pechhulp in het buitenland
Vanaf7,95per maand

Pechhulp in het buitenland

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.
Shop alles voor je vakantie
Shop nu

Shop alles voor je vakantie

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.
ANWB Reisverzekering
15%korting

ANWB Reisverzekering

Met de doorlopende reisverzekering van de ANWB kun je erop vertrouwen dat alles écht goed geregeld is.
ANWB Fijne Vakantie Check
Meldjeaan

ANWB Fijne Vakantie Check

Vertel ons je vakantieplannen en wij sturen relevante reisvoorbereidingstips. Dag vakantiestress!