Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Lading op auto's en aanhangwagens

Hieronder informatie over de maximale hoogte en breedte die in Nederland gelden voor personenauto`s en aanhangwagens inclusief lading.

Personenauto

De maximale hoogte van een personenauto is 4,00 meter.
De maximale breedte is 2,55 meter op verharde wegen en 2,20 meter op onverharde wegen
De maximale lengte van een personenauto is 12 meter. Met een aanhanger er achter is dit 18 meter.

Aanhangwagens

De maximale hoogte van een aanhanger is 4,00 meter.
De maximale breedte is 2,55 meter.
De maximale lengte (incl. dissel) is maximaal 12,00 meter in combinatie met een auto is dit 18 meter.

Deelbare lading

Deelbare lading mag niet meer uitsteken dan:

Achterzijde

  • Maximaal 1 meter achter het voertuig of aanhangwagen. 
  • Niet meer dan maximaal 5 meter vanaf het hart van de achteras. 
  • Markering van deze lading is niet verplicht.

Voorzijde

Aan de voorzijde mag deelbare lading niet uitsteken.

Breedte

De deelbare lading mag niet breder zijn dan het voertuig zelf en mag dus niet uitsteken.

Ondeelbare lading

Ondeelbare lading mag niet meer uitsteken dan:

Achterzijde

  • Personenauto's en bedrijfswagens tot 3.500 kg: maximaal 1 meter achter de auto. Markering van deze lading is niet verplicht.
  • Bedrijfswagens zwaarder dan 3.500 kg en aanhangwagens: niet meer dan 0,5 keer de lengte van het voertuig met een maximum van 5 meter vanaf het hart van de achteras. Steekt deze lading meer dan 1 meter uit, dan moet de lading voorzien zijn van een markeringsbord.

Voorzijde

  • Personenauto's en bedrijfswagens tot 3.500 kg: maximaal 1 meter voor de auto.
  • Bedrijfswagens zwaarder dan 3.500 kg: niet meer dan 4,3 meter voor het hart van de voorste as.
  • Aanhangwagen: Het is niet toegestaan lading aan de voorzijde te laten uitsteken.

Breedte

Lading die in de breedte ondeelbaar is mag niet breder zijn dan voor het vervoer noodzakelijk is. De lading van personenauto's mag niet meer dan 20 cm buiten elke zijkant van de auto uitsteken tot een maximumbreedte van 2,55 meter.

Voor aanhangwagens (en vrachtauto's) geldt dat de breedte van het voertuig incl. de lading niet breder mag zijn dan voor het vervoer noodzakelijk is, met een maximum van 3,00 meter. Zij moeten de lading markeren indien deze meer dan 10 cm buiten elke zijkant van het voertuig uitsteekt.

Lading markeren

De markering moet bestaan uit een vierkant bord, voorzien van parallel lopende diagonale strepen die afwisselend wit en fluorescerend of retroreflecterend rood zijn, en een breedte hebben van niet minder dan 7 cm en niet meer dan 10 cm. Uitstekende lading in de breedte mag ook aangegeven worden met een rechthoekig bord. Bij vervoer ’s nachts voert men ten minste één wit licht voor en een rood licht achter.