Lading op auto's en aanhangwagens

Hieronder informatie over de maximale hoogte en breedte die in Nederland gelden voor personenauto`s en aanhangwagens inclusief lading.

Personenauto

De maximale hoogte van een personenauto is 4,00 meter.
De maximale breedte is 2,55 meter op verharde wegen en 2,20 meter op onverharde wegen
De maximale lengte van een personenauto is 12 meter. Met een aanhanger er achter is dit 18 meter.

Aanhangwagens

De maximale hoogte van een aanhanger is 4,00 meter.
De maximale breedte is 2,55 meter.
De maximale lengte (incl. dissel) is maximaal 12,00 meter in combinatie met een auto is dit 18 meter.

Deelbare lading

Deelbare lading mag niet meer uitsteken dan:

Achterzijde

  • Maximaal 1 meter achter het voertuig of aanhangwagen. 
  • Niet meer dan maximaal 5 meter vanaf het hart van de achteras. 
  • Markering van deze lading is niet verplicht.

Voorzijde

Aan de voorzijde mag deelbare lading niet uitsteken.

Breedte

De deelbare lading mag niet breder zijn dan het voertuig zelf en mag dus niet uitsteken.

Ondeelbare lading

Ondeelbare lading mag niet meer uitsteken dan:

Achterzijde

  • Personenauto's en bedrijfswagens tot 3.500 kg: maximaal 1 meter achter de auto. Markering van deze lading is niet verplicht.
  • Bedrijfswagens zwaarder dan 3.500 kg en aanhangwagens: niet meer dan 0,5 keer de lengte van het voertuig met een maximum van 5 meter vanaf het hart van de achteras. Steekt deze lading meer dan 1 meter uit, dan moet de lading voorzien zijn van een markeringsbord.

Voorzijde

  • Personenauto's en bedrijfswagens tot 3.500 kg: maximaal 1 meter voor de auto.
  • Bedrijfswagens zwaarder dan 3.500 kg: niet meer dan 4,3 meter voor het hart van de voorste as.
  • Aanhangwagen: Het is niet toegestaan lading aan de voorzijde te laten uitsteken.

Breedte

Inclusief lading mag de breedte meer zijn dan de maximum breedte van het voertuig in onbeladen toestand, maar de totale breedte mag niet meer zijn dan 3 meter. Daarnaast geldt voor driewielige motorrijtuigen van na 31 oktober 1997 en personenauto's dat de ondeelbare lading in de breedte niet meer dan 20 cm mag uitsteken buiten elke zijkant van het voertuig. Markering van deze lading is niet verplicht.
Voor alle andere voertuigen is markering wel verplicht, indien de ondeelbare lading in de breedte meer uit steekt dan 10 centimeter.

Lading markeren

De markering moet bestaan uit een vierkant bord, voorzien van parallel lopende diagonale strepen die afwisselend wit en fluorescerend of retroreflecterend rood zijn, en een breedte hebben van niet minder dan 7 centimeter en niet meer dan 10 centimeter. Uitstekende lading in de breedte mag ook aangegeven worden met een rechthoekig bord. Bij vervoer ’s nachts voert men ten minste één wit licht voor en een rood licht achter.