Auto achter de camper slepen

De ANWB (Algemeen Ledenbelang, Rechtshulp, KCK) krijgt een paar maal per jaar de vraag van leden of het trekken van een auto met een zogenaamde ‘triangel’ toegestaan is. Ook op beurzen wordt hierover de mening van de ANWB gevraagd.

Klein extra autootje meenemen

Met de triangel kan een auto zonder bestuurder door een andere auto meegetrokken worden. Een manier van slepen die voornamelijk door campereigenaren wordt gebruikt om een klein extra autootje mee te nemen. De triangel is een soort dissel tussen de voorste kokerbalk van de getrokken auto en de trekhaak van de trekauto.

Hoe de ANWB denkt over de triangel

Het op deze manier trekken van een auto kan op twee manieren beschouwd worden:
1.       Er is sprake van sleep
In Nederland toegestaan; in het Verenigd Koninkrijk ook, in andere buitenlanden niet. Daar waar slepen in het buitenland wel is toegestaan, mag dit alleen over kortere afstanden. Dit is bijvoorbeeld in Duitsland expliciet het geval. In België is verder bepaald dat slepen alleen mag als het getrokken voertuig niet in staat is zelfstandig te rijden. In Frankrijk mag op autosnelwegen slechts gesleept worden door firma’s met een vergunning. Het is daarom onmogelijk om bv Spanje legaal te bereiken.

2.       De getrokken auto als een aanhangwagen beschouwen
Dit is wat een importeur zijn klanten voorhoudt op zijn website. Maar voor aanhangwagens zijn nieuwe Europese verordeningen van kracht die vanaf 2012 geldig zijn. In die ‘typegoedkeuring raamwerk verordening’ staat de definitie van een aanhangwagen: ‘een niet-zelfaangedreven voertuig op wielen dat is ontworpen en gebouwd om door een motorvoertuig te worden getrokken’. Hier valt een auto duidelijk niet onder.

Praktische bezwaren

Naast de wettelijke verboden kent deze wijze slepen van een voertuig ook praktische bezwaren. Zo is het onder normale omstandigheden onmogelijk om met de combinatie achteruit te rijden. Dit kan van belang zijn indien men in een stad in een eenrichtingsstraat of op een krap parkeerterrein terecht komt, in geval van calamiteiten, of wanneer men een aanwijzing van de politie krijgt om achteruit te rijden.

Conclusie

In Nederland en in het Verenigd Koninkrijk is het toegestaan om met dergelijke door een Triangel verbonden combinaties te rijden, in andere Europese landen niet. De importeur vermeldt op zijn website dat slepen in veel landen is verboden, maar dat het getrokken voertuig als een aanhangwagen beschouwd wordt. Omdat de importeur zijn klanten daarmee voorhoudt dat dit wel is toegestaan, is hier sprake van misleiding.

Alternatief

Om een kleine auto mee te nemen is een aanhangwagen van minimale afmeting een goed alternatief.

Advies

ANWB-leden die een triangel gekocht hebben, kunnen aan de importeur/verkoper hun geld terug vragen met een beroep op dwaling (het sluiten van een koopovereenkomst op basis van een verkeerde voorstelling van zaken), indien die importeur/verkoper hen heeft verteld dat met een triangel rijden in Europa is toegestaan.