Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schone en veilige mobiliteit

De ANWB maakt het voor iedereen mogelijk om zorgeloos en met plezier onderweg te gaan in een duurzame samenleving. Mensen zijn zich steeds meer gaan verplaatsen in de afgelopen honderd jaar, met gevolgen voor de wereld om ons heen. Inmiddels weten we dat mobiliteit veiliger, schoner en efficiënter kan. En dat het inclusief moet zijn, dus toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Daarom gaat de ANWB de uitdaging aan: met onze kennis, netwerken, producten en dienstverlening hebben we alles in huis om duurzame mobiliteit op de kaart te zetten. Daar zetten we ons voor in én we geven zelf het goede voorbeeld.

 

Schoon en veilig

 

Wat doen we zelf?

 

Wat doen we voor jou?

 

Wat doen we voor Nederland?

Wat doen we zelf

Vanzelfsprekend gaat de ANWB voorop in de overgang naar duurzame en veilige mobiliteit. Dit is onze expertise. Elektrisch rijden is steeds meer de norm bij de ANWB. Een deel van het wagenpark is al elektrisch. Begin 2022 hebben we voor de Wegenwacht nog eens vijftig volledig elektrische Volkswagens ID 4 aangeschaft. Ook stimuleren wij innovaties en passen deze zelf toe waar mogelijk. Zo hebben we dit jaar de Avy Aera-drone aangeschaft, de eerste medische drone voor lichte en snelle transporten. Deze gaan we inzetten voor bijvoorbeeld transport van bloed en medicijnen naar moeilijk bereikbare plekken. Denk aan eilanden of ernstige ongevallen in files. Transport met een drone is niet alleen sneller maar ook veiliger en schoner. Vorig jaar hebben we deze drone uitgebreid getest, als aanvulling op de traumahelikopters die de ANWB nu al heeft. 

Woonwerkverkeer
Níet op weg gaan is het meest duurzaam. Voor onze medewerkers is dat het uitgangspunt in het woon-werkverkeer. We stimuleren thuiswerken met een thuiswerkvergoeding per dag. De reiskostenvergoeding voor reizen met de auto hebben we omlaag gebracht. Medewerkers krijgen nu een hogere woon-werk vergoeding voor de fiets dan voor de auto. Zo wordt het nog aantrekkelijker om op de fiets of lopend naar het werk te gaan. Reizen met het OV wordt 100% vergoed. Poolauto’s en -fietsen staan voor je klaar als je toch een keer een fiets of auto nodig hebt.

Veilig rijden
Veilig rijden is een prioriteit van de ANWB. Op dat terrein doen we geen enkele concessie. MONO rijden is dan ook de norm. De smartphone blijft in je tas of jaszak als je onderweg bent. Onze Wegenwachten moeten voor hun werk wel in contact staan met de centrale. Dat gaat via de boordcomputer in de auto. Met enkele opvallende knoppen kunnen ze eenvoudig contact leggen met de afdeling planning. Informatie over locaties wordt automatisch doorgestuurd naar het navigatiesysteem in de auto. Zo kunnen onze Wegenwachten snel en veilig op weg naar een volgend pechgeval.

Wat doen we voor jou

Wij weten als geen ander hoe belangrijk mobiliteit is in jouw leven. Naar je werk, school, familie, sport en op vakantie, het leven wordt zo veel makkelijker als je zorgeloos en veilig ernaartoe kunt. Van optimale bewegingsvrijheid wordt een mens blij en tevreden.

De ANWB is een autoriteit op het gebied van mobiliteit. De kennis die we hierover in huis hebben, stellen we beschikbaar aan jou. Zo kun jij veilig, vlot en milieuvriendelijk naar je bestemming. We geven de meest actuele informatie over emissievrij autorijden, zowel de voor- als de nadelen. Speciaal voor elektrische auto’s hebben we de EV Routeplanner ontwikkeld. Met deze app plan je de slimste route langs laadpalen naar je bestemming – hoef je niet zelf te rekenen en te zoeken naar laadpalen onderweg. We hebben een breed aanbod voor elektrisch autorijden, van leaseauto’s tot laadpalen en laadpassen . Daarnaast kun je bij ons terecht voor producten die het verkeer veiliger en prettiger maken. Van reflectievest en lifehammer tot fietsverlichting en waterdichte, ademende regenkleding. Of wat dacht je van de Veilig Rijden Autoverzekering die je beloont als je veilig deelneemt aan het verkeer? 

Wat doen we voor Nederland

De ANWB legt de lat hoog voor mobiliteit in Nederland: voor het jaar 2050 streven we naar nul verkeersslachtoffers, nul uitstoot van schadelijke stoffen en nul files. Triple Zero noemen we ons streven. Bovendien zetten we ons in voor inclusieve mobiliteit: voor iedereen betaalbaar, beschikbaar, toegankelijk en met bestemmingen die goed bereikbaar zijn. 
Door de lat zo hoog te leggen, zetten we onszelf op scherp om het beste te halen uit de mogelijkheden die we hebben. Elektrisch vervoer is volgens ons de belangrijkste troef in het streven naar emissievrij personenvervoer.

Schatkist

Op anwb.nl stellen we een schatkist aan informatie beschikbaar aan iedereen die geïnteresseerd is in elektrische vervoer, zowel met de auto als met de fiets. Daarnaast zijn we in gesprek met de overheid over belemmeringen die mensen tegenkomen. Lang niet iedereen kan een elektrische auto betalen. De overheid kan dit kostenplaatje beïnvloeden met bijvoorbeeld fiscale voordelen. Een andere mogelijkheid is de auto delen, bijvoorbeeld met je buren. Vooral in dichtbevolkte wijken met weinig en dure parkeerruimte is dit aantrekkelijk. Leden die autodelen willen proberen, krijgen via de ANWB korting op een abonnement van SnappCar.

Verkeersveiligheid

Het verkeer veiliger maken vraagt enorm veel kennis van alle factoren die een rol spelen bij verkeersongelukken. Zolang als we bestaan verzamelen we hierover informatie. We onderzoeken vervolgens hoe we gevaarlijke situaties kunnen verbeteren. Onze Veilig Rijden Autoverzekering is daarbij een grote hulp. Dankzij innovatieve technieken kunnen we – uiteraard anoniem – gegevens verzamelen over de ritten die weggebruikers maken. En over de gevaarlijke situaties waarin ze terechtkomen. Al deze anonieme gegevens analyseren we om te achterhalen hoe gevaarlijke situaties ontstaan. Wordt er op een bepaalde weg vaak te hard gereden? Is er op een rotonde sprake van veel en stevig remmen? Deze gegevens leggen we naast cijfers over ongevallen op dat deel van de weg. Vervolgens gaan we in overleg met wegbeheerders en andere instanties om verkeerssituaties veiliger te maken.

Sommige maatregelen die we nemen om het verkeer veiliger te maken zijn inmiddels bij een groot publiek bekend. Het lesprogramma Streetwise, de Verkeerspleinen en de Streetwise Verkeersgame maken kinderen wegwijs in het verkeer. Zo hebben we generaties basisschoolleerlingen voorbereid op het veilig deelnemen aan het verkeer. De fietsverlichtingsactie kun je bijna een traditie noemen, een heel succesvolle campagne bovendien en we besteden volop aandacht aan het gebruik van een fietshelm.

ANWB is voorstander van ‘een leven lang leren’ inclusief het blijven opfrissen van verkeerskennis, ook na je rijbewijs. Dit stimuleren we bijvoorbeeld via voorlichting in alle kanalen en quizzen met veel engagement! 

Mobiliteitsalliantie

Het mag duidelijk zijn, verkeersveiligheid en duurzaamheid staan bovenaan onze prioriteitenlijst. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat deelnemen aan het verkeer prettig is. Met zo min mogelijk oponthoud en geen ergernissen over onduidelijke situaties onderweg, voor een ontspannen reis naar je bestemming. Om dat voor elkaar te krijgen zijn we voortdurend in gesprek met onze partners zoals overheden, de RAI-vereniging, OV-bedrijven en BOVAG. Om Nederland in de toekomst bereikbaar te houden hebben we samen met onze partners in de Mobiliteitsalliantie het Deltaplan 2030 opgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe we Nederland bereikbaar, veilig en schoon kunnen houden in de toekomst.