Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Duurzame samenwerkingen

Binnen de ANWB werken we met veel partijen samen om onze missie voor een duurzaam en inclusief Nederland te verwezenlijken. Denk aan de overheid, vrijwilligers, bedrijven en andere organisaties op het gebied van vervoer, verkeer en veiligheid. Zo maakt de ANWB het voor iedereen mogelijk om zorgeloos en met plezier onderweg te gaan in een duurzame samenleving.

Mobiliteitsalliantie

Heel Nederland in de toekomst goed bereikbaar houden voor iedereen. Met dat doel werken 25 partijen waaronder de ANWB, samen in de Mobiliteitsalliantie. Die ging van start in 2016. Het doel is om reiziger, vervoerder en verlader op elke plek en op ieder moment een passende reis te kunnen bieden. Van Bovag, ANWB en Arriva tot NS, de Fietsersbond en Transport & Logistiek Nederland, dit zijn allemaal leden van de alliantie die hierover mee praten.


Deltaplan

Het belangrijkste resultaat van de Mobiliteitsalliantie is het Deltaplan. Dit plan is een toekomstschets voor een bereikbaar Nederland in 2030. Mobiliteit wordt hierin als één samenhangend geheel benaderd dankzij de samenwerking tussen al deze partijen. Het Deltaplan draait niet alleen om de behoefte aan bereikbaarheid, maar ook om klimaatambities, ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid en de energietransitie. De reiziger staat altijd centraal, die moet zich zonder belemmeringen kunnen verplaatsen. De oplossing hiervoor ligt in een koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen.

Klimaattafel Mobiliteit

Het Kabinet heeft ons gevraagd om mee te denken aan de klimaattafel Mobiliteit. Doel van deze denkgroep: het terugdringen van CO2-uitstoot in Nederland. Ons uitgangspunt is dat elektrische mobiliteit voor iedereen betaalbaar en bereikbaar wordt. Dit kan bijvoorbeeld met een aanschafsubsidie voor particulieren. Lagere energie- en onderhoudskosten, steeds goedkopere modellen en op termijn een tweedehandsmarkt kunnen de hoge kosten verder verlagen.

Verkeersveiligheidscoalitie

Minder ongevallen, minder doden en geen zwaar letsel. De Verkeersveiliheidscoalitie roept de overheid op om geen tijd meer te verliezen als het gaat om verkeersveiligheid: grijp in op terreinen waar de rijksoverheid effectief het verschil kan maken. De coalitie is een samenwerkingsverband van enkele tientallen maatschappelijke organisaties, private partijen en kennisinstellingen die zich inzetten voor betere verkeersveiligheid.

Overheden en wegbeheerders

Met onze Veilig Rijden Verzekering verzamelen we veel anonieme gegevens over gevaarlijke verkeerssituaties. Deze gegevens gebruiken we om onveilige verkeerssituaties in kaart brengen. Vervolgens gaan we in gesprek met overheden en wegbeheerders om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zijn er bijvoorbeeld veel remincidenten op een bepaalde plek? Dan combineren we deze gegevens met ongevallen data. Samen met de wegbeheerder werken we aan verbeteringen in de verkeerssituaties om ongelukken in de toekomst te voorkomen.

Sociale werkplaatsen

Voor het ANWB Kinderfietsenplan werken we onder meer samen met enkele grotere sociale werkplaatsen. Hier worden kinderfietsen opgeknapt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we drie werkplaatsen, in Den Haag, Breda en Utrecht, waar onze ANWB-vrijwilligers sleutelen.

Samenwerking gemeenten

Dankzij ons uitgebreide netwerk van vrijwilligers en leden hebben we veel lokale projecten. Daar zit de kracht van de ANWB. Onder de vlag van Tour de Force zetten vijf gemeenten (Zwolle, Den Haag, Amsterdam, Tilburg, Rotterdam) zich in voor het concept Ieder kind een fiets. Fietsen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind vinden wij. Daarom verankeren we dit concept met een beproefd stappenplan. Ook buiten Tour de Force werken steeds meer gemeenten mee aan het Kinderfietsenplan.

Zusterclubs en verenigingen FIA

De ANWB is lid van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Deze organisatie ijvert wereldwijd voor de belangen van meer dan 100 miljoen leden. Wij leveren een bijdrage aan programma’s voor duurzame en veilige mobiliteit.

Coalitie Anders Reizen

De Coalitie Anders Reizen is een netwerk van meer dan 70 werkgevers die in totaal meer dan 550.000 werknemers vertegenwoordigen. De coalitie stelt zichzelf als doel de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke reizen met 50% te hebben verminderd in 2030 ten opzichte van 2016. Binnen deze doelstelling gaan 24 organisaties versnellen door extra in te zetten om verduurzaming van internationaal reizen. De bedrijven monitoren hun voortgang daarop van jaar tot jaar.

Zie ook
Haalbaar en betaalbaar naar autoverkeer zonder uitstoot

Stichting Duurzaam en het keurmerk GroenGedaan!

Onze herstelpartners in de automotive branche voldoen conform contract aan dit keurmerk of een andere certificering zoals Erkend Duurzaam. Voor opstal- en inboedelschades werken wij ook met partners die aan dit keurmerk voldoen en nemen wij zitting in het college van deskundigen van de Stichting Duurzaam.