Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Jouw privacy en je gegevens

Snel naar
Jouw gegevens | Wat doet ANWB met jouw gegevens | Bewaren gegevens | Wissen gegevens | Contact

De ANWB gaat uiterst zorgvuldig met jouw gegevens om. Bekijk ook onze voorwaarden en privacy statement. Dit statement is een aanvulling op ons algemene privacy statement. Hierin leggen we uit wat we met jouw gegevens doen bij de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering.


Jouw gegevens

De data die wij via de ANWB Veilig Rijden app ontvangen, zijn jouw eigendom. Als je wilt kun jij altijd jouw gegevens inzien. Heb je een account aangemaakt? Je krijgt van ons je eerste feedback en tips om je rijscore te verbeteren na 10 dagen als er minimaal 65 kilometer is gereden. Alleen gereden kilometers in Nederland worden geregistreerd. Met behulp van de Veilig Rijden app kun je deze tips snel en makkelijk inzien.

Hoe worden de gegevens verzameld?

De rijscore wordt bepaald met behulp van de app en een beacon. De beacon ligt in je auto en zendt een bluetooth-signaal uit zodat de app weet dat jij in je auto zit en dat de app moet gaan opnemen. De app maakt gebruik van sensoren in jouw smartphone om GPS en G-krachten waar te nemen. Deze zijn nodig om jouw rijstijl te meten. De app verstuurt deze data zodat een rijscore tot stand kan komen. De app slaat niet meer data op dan wat jij ziet in de app: jouw rijscore, feedbackberichten, heatmap, polis en e-mailadres etc.

Wat doet ANWB met jouw gegevens?

Op basis van de anonieme gegevens die worden verkregen uit Veilig Rijden brengen we onveilige plekken in kaart en analyseren we gevaarlijke situaties. ANWB werkt samen met wegbeheerders om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit doen ze door bijvoorbeeld het aantal remincidenten op een bepaalde plek te combineren met ongevallen data. Hierdoor krijgt de ANWB en wegbeheerder beter inzicht in wat voor aanpassingen in de infrastructuur nodig zijn om ongelukken in de toekomst te voorkomen. Hier worden nooit persoonsgegevens bij gebruikt.

Daarnaast gebruikt ANWB de data om jouw rijstijl inzichtelijk te maken. Jouw rijstijl bepalen we aan de hand van: de snelheid waarmee jij rijdt, de manier waarop je optrekt en remt en de wijze waarop je de bochten neemt. Dit doen we door meerdere malen per seconde de GPS-locatie te bepalen en G-krachten te meten. Ook registreren we je smartphonegebruik tijdens het rijden. Dit wordt nog niet meegenomen in je rijscore. Aan de hand van het optrekken, remmen, de snelheid en de bochten bepalen we je rijscore om uiteindelijk jouw korting op de premie vast te stellen. Als laatste geven we naar aanleiding van de data gerichte feedback op jouw rijstijl en tips om deze te verbeteren.
In enkele gevallen gebruiken we jouw gegevens voor onderzoek:

  • Als wij vermoeden dat er een onterechte claim bij ons wordt ingediend.
  • Als wij vermoeden dat een andere weggebruiker onterecht schade op jou probeert te verhalen.

Wat doet ANWB niet met jouw gegevens?

  • De ANWB stelt jouw data niet beschikbaar aan politie of justitie, behalve als we fraude of een poging tot fraude vermoeden, of wanneer we via een gerechtelijk bevel worden gevraagd de gegevens beschikbaar te stellen.
  • De ANWB gebruikt jouw data niet als een ‘snelheidscamera’.
  • De ANWB gebruikt jouw data niet om een schadeclaim af te wijzen als je boven de wettelijke maximale snelheidslimiet hebt gereden.
  • De ANWB gebruikt jouw data niet anders dan voor het analyseren van rijgedrag. We verkopen de data niet aan andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • De opgegeven persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de Veilig Rijden Autoverzekering. 

 

Bewaren gegevens

Jouw persoonsgegevens, zoals naam, polisnummer en adres, worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Bij beëindiging van de verzekeringsovereenkomst worden de rijgegevens ontkoppeld van de persoonsgegevens. Deze anonieme rijgegevens gebruiken we voor statistische doeleinden en analyses. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals diefstal, een ongeluk of bij vermoeden van fraude, kunnen wij jouw gegevens langer bewaren. Met betrekking tot het bewaren van gegevens voldoen wij aan de bestaande richtlijnen.

Wissen gegevens

Zodra de overeenkomst is beëindigd, worden jouw persoonlijke gegevens losgekoppeld van jouw rijdata. De rijdata worden nog wel anoniem gebruikt voor statistische analyses. Het is ook mogelijk om zelf een verzoek bij ons in te dienen om jouw rijdata te verwijderen. Dit is alleen mogelijk als jouw overeenkomst is beëindigd.

Dien hiervoor schriftelijk een verzoek in met jouw naam, adresgegevens, geboortedatum, polisnummer en kopie van je identiteitsbewijs. Hou er rekening mee dat bij het versturen alleen naam en geboortedatum zichtbaar zijn. Binnen een maand na het verzoek worden de verzamelde gegevens gewist. Als je jouw gegevens wilt inzien, kun je het verzoek op dezelfde manier bij ons indienen.

Contact & Service

Vragen? Neem contact op

Nog niet gevonden wat je zoekt? Neem contact op met een van onze collega’s. Via onderstaande link vind je alle contact gegevens voor verzekeren.