Privacy en gegevens

De ANWB gaat uiterst zorgvuldig met jouw gegevens om, zie hiervoor ook onze voorwaarden en privacy statement. De ANWB houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

Jouw gegevens

De data die wordt verkregen via de stick/dongel is jouw eigendom. Je kunt altijd zelf jouw gegevens inzien als je dat wilt. Het is ook mogelijk om jouw rijdata te verwijderen als jouw overeenkomst is beëindigd. 

Wat doet ANWB met de gegevens?

De ANWB gebruikt de data om jouw rijstijl inzichtelijk te maken. Daarnaast brengen we onveilige plekken in kaart en analyseren we gevaarlijke situaties. Jouw rijstijl bepalen we aan de hand van vier onderdelen: de snelheid waarmee jij rijdt, de manier waarop je optrekt en remt en de wijze waarop je de bochten neemt. Dit doen we door meerdere malen per seconde de GPS-locatie te bepalen en g-krachten te meten. Aan de hand van jouw rijstijl bepalen we je rijscore om uiteindelijk jouw korting op de premie vast te stellen. Als laatste geven we naar aanleiding van de data gerichte feedback op jouw rijstijl en tips om deze te verbeteren.
In enkele gevallen gebruiken we jouw gegevens voor onderzoek:

  • Als wij vermoeden dat er een onterechte claim bij ons wordt ingediend.
  • Als wij vermoeden dat een andere weggebruiker onterecht schade op jou probeert te verhalen.

Wat doen wij niet met jouw gegevens?

  • De ANWB stelt jouw data niet beschikbaar aan politie of justitie, behalve als we fraude of een poging tot fraude vermoeden, of wanneer we via een gerechtelijk bevel worden gevraagd de gegevens beschikbaar te stellen.
  • De ANWB gebruikt jouw data niet als een ‘snelheidscamera’.
  • De ANWB gebruikt jouw data niet om een schadeclaim af te wijzen als je boven de wettelijke maximale snelheidslimiet hebt gereden.
  • De ANWB gebruikt jouw data niet anders dan voor het analyseren van rijgedrag. We verkopen de data niet aan andere partijen voor commerciële doeleinden.

Bewaren gegevens

Jouw persoonsgegevens, zoals naam, polisnummer en adres, worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Bij beëindiging van de verzekeringsovereenkomst worden de rijgegevens ontkoppeld van de persoonsgegevens. Deze anonieme rijgegevens gebruiken we voor statistische doeleinden en analyses. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals diefstal, een ongeluk of bij vermoeden van fraude, kunnen wij jouw gegevens langer bewaren. Met betrekking tot het bewaren van gegevens voldoen wij aan de bestaande richtlijnen.

Wissen gegevens

Zodra de overeenkomst is beëindigd, worden jouw persoonlijke gegevens losgekoppeld van jouw rijdata. De rijdata worden nog wel anoniem gebruikt voor statistische analyses. Het is ook mogelijk om zelf een verzoek bij ons in te dienen om jouw rijdata te verwijderen. Dit is alleen mogelijk als jouw overeenkomst is beëindigd. Dien hiervoor schriftelijk een verzoek in via telematica@unigarant.nl met jouw naam, adresgegevens, geboortedatum en polisnummer. Binnen een maand na het verzoek worden de verzamelde gegevens gewist.

Meer weten?
Bekijk de voorwaarden of neem contact met ons op via 088 - 269 2837.