Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Deltaplan voor bereikbaar Nederland

Mobiliteitsalliantie zet reiziger en goederenvervoer centraal in oplossing

De Mobiliteitsalliantie heeft woensdag 12 juni 2020 het Deltaplan Mobiliteit 2030 aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat aangeboden. Dit plan is bedoeld om Nederland in de toekomst bereikbaar te houden.

Het verkeer in ons land wordt namelijk steeds drukker. Het wegennet, fietspaden en spoorlijnen slibben langzaam dicht. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobiliteit anders worden ingericht. De Mobiliteitsalliantie doet hiervoor concrete voorstellen, waarbij de reiziger en het vervoer van goederen centraal staan. Dit levert ons jaarlijks tot 18 miljard euro op aan maatschappelijke waarde.

Deltaplan Mobiliteit 

Integrale benadering, reiziger centraal

De kracht van het Deltaplan is dat het de mobiliteit als één samenhangend geheel benadert. Er wordt niet alleen gekeken naar de behoefte aan bereikbaarheid, maar ook naar de klimaatambities van het kabinet, naar ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid en de energietransitie. Hierbij staat de reiziger altijd centraal.  Zij moeten zich immers zonder belemmeringen kunnen verplaatsen. Dit vraagt om een koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen.

Concrete voorstellen voor andere aanpak

De mobiliteit moet fundamenteel anders worden ingericht. Zo adviseert de Mobiliteitsalliantie de aanleg van overstappunten (‘hubs’) voor personen en goederen aan de randen van steden en in het landelijk gebied. Ook wordt ingezet op een eerlijk betaalsysteem, waarin de motorrijtuigenbelasting en aanschafbelasting op personenauto’s plaatsmaken voor een vlak tarief per gereden kilometer. Daarnaast besteedt het Deltaplan veel aandacht aan Mobility as a Service (“mobiliteit als een dienst”), wat de keuzevrijheid en flexibiliteit voor reizigers vergroot.

Meer over Mobiliteit als dienst

Extra investeringen leveren grote maatschappelijke baten op

Het Deltaplan bevat ook een investeringsagenda. De extra investeringen, die nodig zijn om Nederland in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden, worden geraamd op 3 miljard euro per jaar tot 2040. Tegenover deze investeringen staan maatschappelijke baten van 18 miljard euro per jaar, waarmee de opbrengsten ruim 4 keer zo hoog uitvallen als de jaarlijks gevraagde extra investeringen.

Deltaplan (publieksversie - pdf)
Deltaplan voor bereikbaar Nederland (uitgebreid - pdf)
Persbericht (docx)

Mobiliteitsalliantie

De Mobiliteitsalliantie is eind 2016 bijeen geroepen om Nederland in de toekomst bereikbaar te houden. Inmiddels hebben 25 partijen zich aangesloten, waaronder de ANWB. Het doel van de Mobiliteitsalliantie is om reiziger, vervoerder en verlader op elke plek en op ieder moment een passende reis te kunnen bieden. 
Mobiliteitsalliantie