Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB voor iedereen

Medewerkers, leden, leveranciers; de ANWB is er voor iedereen. Maar we kunnen er pas echt voor alle mensen zijn als ook jij, wie je ook bent, je echt welkom en verbonden voelt met de ANWB. Daarom zijn we nieuwsgierig naar wie je bent en wat je beweegt. We omarmen de verschillen en geven gelijke kansen aan alle mensen. Uiteraard geven we zelf het goede voorbeeld.

Groot in verscheidenheid

We zijn een diverse en inclusieve organisatie en behandelen iedereen met waardigheid en respect. Discriminatie op grond van persoonlijke eigenschappen zoals geslacht, ras, huidskleur, geloof, politieke voorkeur, seksuele geaardheid of lichamelijke handicaps tolereren we niet. Bij de werving van personeel maken we geen onderscheid op een van deze gronden. Ditzelfde stimuleren we bij onze leveranciers, ook van toeleveranciers met vestigingen in het buitenland. Iedereen zorgeloos en met plezier onderweg in een duurzame samenleving. Dat is de missie van de ANWB. Daarvoor zetten we ons in met verschillende projecten.

ANWB Kinderfietsenplan 

Elk kind veilig op de fiets, daar gaan we voor met het ANWB Kinderfietsenplan. Kinderen waar thuis geen geld is voor zo’n dure aankoop hebben ook een fiets nodig vinden wij. Om naar school te gaan, naar vrienden of de sportclub, of om de wereld te ontdekken. Wij zamelen de fietsen in en knappen ze op, samen met onze leden, vrijwilligers en (sociale) werkplaatsen in heel Nederland.

Medische drones 

Het vervoer van bloed en medicijnen kan veel sneller en efficiënter als je door de lucht gaat, net als de traumahelikopter. ANWB Medical Air Assistance werkt aan de inzet van onbemande medische drones, in samenwerking met PostNL. Onze drones zoeven vanaf volgend jaar met 90 kilometer per uur ongehinderd naar hun bestemming op 100 meter hoogte. We hebben ze al getest en zijn er klaar voor. Onze Avy Aera-drone wordt de allereerste medische drone van Nederland.

ANWB AutoMaatje 

Mensen die zelf minder mobiel zijn, kunnen via AutoMaatje in contact komen met een vrijwillige chauffeur in hun omgeving. Tegen een kleine onkostenvergoeding verzorgt deze chauffeur het vervoer naar bijvoorbeeld familie of naar de winkel. De ANWB heeft dit project opgestart en stelt hiervoor kennis, software, begeleiding, training en materiaal ter beschikking. Gemeenten kunnen zo snel en gemakkelijk een laagdrempelige vervoersdienst opzetten. Doel is dat mensen zo lang mogelijk mobiel blijven. 

Traumahelikopter 

ANWB Medical Air Assistance (MAA) verzorgt met traumahelikopters medische hulpverlening aan slachtoffers van verkeersongelukken. Snelle medische zorg dreigde in de jaren tachtig in gevaar te komen door het dichtslibben van de Nederlandse wegen. Reden voor de ANWB om de traumahelikopter te ontwikkelen, naar Duits voorbeeld. Dit hebben we gedaan in nauwe samenwerking met de medische wereld. De traumahelikopters worden ingezet om artsen en verpleegkundigen naar de plaats van een ongeluk te vervoeren, maar ook om slachtoffers naar het ziekenhuis te brengen. MAA beschikt nu over vijf traumahelikopters en twee ambulancehelikopters, goed voor jaarlijks zo’n 9.000 vluchten. 

Vrijwilligers 

Talloze vrijwilligers  zetten zich jaarlijks in voor een van de maatschappelijke projecten van de ANWB. Van verkeersles geven op scholen tot fietsroutes controleren of meedoen met een fietsverlichtingsactie. De Bondsraad, de ledenraad van de ANWB, vertegenwoordigt miljoenen ANWB-leden. Onze toekomstige mobiliteit is nu al onderwerp van gesprek in de raad. Ook houdt de Bondsraad de vinger aan de pols in de samenleving.