Veelgestelde vragen Veilig Rijden Autoverzekering

Op deze pagina vind je een overzicht van alle veelgestelde vragen over de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering.

Top 5 veelgestelde vragen

Je bent een veilige rijder als je je aan de verkeersregels houdt en je rijgedrag goed aanpast aan de omstandigheden (bijvoorbeeld bij gladheid). Vind jij jezelf een veilige rijder en wil je hiervoor beloond worden? Dan is de Veilig Rijden Autoverzekering perfect voor jou. Bij het afsluiten van deze autoverzekering download je de app en ontvang je van ons een beacon die je in je auto legt. De app meet je rijstijl op de onderdelen: snelheid, remmen, optrekken en het nemen van bochten. Ook krijg je inzicht in je smartphonegebruik. Meer weten over hoe je een veilige rijder kunt worden of hoe je jezelf kunt verbeteren? Lees onze rijtips.

Wij meten elk van deze 4 onderdelen door gebruik te maken van GPS en de gegevens van G-krachtmeter die wij verkrijgen via de sensoren van jouw smartphone.

Voor het meten van de acceleratie gebruiken wij de g-krachtmeter. Acceleratie is een maatstaf om het tempo in verandering van snelheid te meten. Voorbeeld: als jouw snelheid snel toeneemt over een korte tijd, is de acceleratie hoger dan wanneer je langzamer optrekt. Remmen is vergelijkbaar aan acceleratie en meet de mate waarop de auto afremt.

Lees onze rijtips

De ANWB gaat vertrouwelijk om met jouw data. Met de Veilig Rijden Autoverzekering draag je op verschillende manieren bij aan de verkeersveiligheid in Nederland. Door zelf veilig te rijden, maar ook doordat wij met alle anonieme data die door de veilige rijders wordt verzameld onveilige wegen en situaties in kaart kunnen brengen. Met de ANWB Veilig Rijden data helpen we lokale overheden om wegen veiliger te maken.

Hiervoor hebben we de volgende punten opgesteld:

De ANWB verstrekt geen persoonsdata aan de politie of elk ander (civiel) bevoegd gezag, tenzij:

 • wij fraude vermoeden;
 • jij fraude hebt gepleegd;
 • wij door de wet genoodzaakt zijn deze gegevens te verstrekken.

De ANWB verstrekt wel geanonimiseerde data om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Meer over privacy

Per ANWB Veilig Rijden Autoverzekering kan er maar één veilige rijder zijn. Als er meerdere bestuurders gebruik maken van de auto, installeer je de app op de smartphone van degene die volgens de verzekering hoofdbestuurder is.

Zodra je de app en de beacon hebt geïnstalleerd en geactiveerd, worden je ritten geregistreerd. Je ontvangt van ons je eerste feedback binnen 2 weken waarin je minimaal 65 kilometer hebt gereden in Nederland. Deze kun je inzien in de app. Heb je minder gereden, dan ontvang je jouw eerste feedback pas nadat je meer dan 65 kilometer hebt gereden.

Heb je 65 km gereden en na 10 dagen nog geen feedback? Dan kan het zijn dat instellingen in de app niet goed staan of dat de beacon niet (meer) gekoppeld is. We helpen je hier graag verder.Privacy

De ANWB gaat vertrouwelijk om met jouw data. Met de Veilig Rijden Autoverzekering draag je op verschillende manieren bij aan de verkeersveiligheid in Nederland. Door zelf veilig te rijden, maar ook doordat wij met alle anonieme data die door de veilige rijders wordt verzameld onveilige wegen en situaties in kaart kunnen brengen. Met de ANWB Veilig Rijden data helpen we lokale overheden om wegen veiliger te maken.

Hiervoor hebben we de volgende punten opgesteld:

De ANWB verstrekt geen persoonsdata aan de politie of elk ander (civiel) bevoegd gezag, tenzij:

 • wij fraude vermoeden;
 • jij fraude hebt gepleegd;
 • wij door de wet genoodzaakt zijn deze gegevens te verstrekken.

De ANWB verstrekt wel geanonimiseerde data om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Meer over privacy

De data is eigendom van jou als klant. De ANWB mag de data alleen gebruiken voor het bepalen van de rijscore om uiteindelijk de korting op de premie te bepalen. In het geval dat wij vermoeden dat er een onterechte claim bij ons wordt ingediend of in het geval dat er een andere weggebruiker onterecht schade op jou probeert te verhalen, gebruiken wij jouw data om dit te onderzoeken.  

In 3 situaties kunnen de persoonlijke gegevens en de rijdata worden ontkoppeld of gewist:

1. Bij de beëindiging van de overeenkomst worden de persoonlijke gegevens ontkoppeld van de rijdata. Uitzondering hierop is als er nog een schadebehandeling loopt. Ook bij een dispuut ontkoppelen we de data pas na afronding van het dispuut. Daarna blijven we de rijdata anoniem gebruiken voor statistische analyses.

2. Je kunt zelf een verzoek indienen om de rijdata te wissen. Dit doe je door een schriftelijk verzoek in te dienen via telematica@unigarant.nl. Dit kan alleen na beëindiging van de overeenkomst. Het daadwerkelijk wissen van de door de stick ofwel dongel verzamelde data vindt plaats uiterlijk 1 maand na de aanvraag.

3. Je kunt ook een verzoek indienen om alle data te ontvangen. Ook hiervoor dien je een schriftelijk verzoek in via: telematica@unigarant.nl.

Jouw rijgegevens worden na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst losgekoppeld van identificerende gegevens zoals naam, polisnummer en adres. De anonieme rijgegevens blijven wel bewaard en kunnen nog steeds worden gebruikt voor statistische analyses. Deze rijgegevens zijn echter niet meer herleidbaar naar jou als persoon. Als er zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan, zoals een auto-ongeluk, diefstal, vermoeden van fraude of een juridisch onderzoek, dan houden wij in afwijking tot wat hierboven staat de persoonsgegevens en rijgegevens langer aan elkaar gekoppeld. Met betrekking tot het bewaren van gegevens voldoen wij aan de bestaande richtlijnen.

Unigarant is de verantwoordelijke in de zin van artikel 1 Wet beschermde persoonsgegevens. Iedereen die een verzoek tot inzage, ontkoppeling of verwijdering wil indienen of een klacht heeft, kan terecht bij:

ANWB Verzekeren
t.a.v. privacy
Schutstraat 120
7901 EH Hoogeveen

ANWB Verzekeren is geregistreerd onder nummer 04023408 bij de Kamer van Koophandel.

We gebruiken de data niet om een schadeclaim af te wijzen, omdat je bijvoorbeeld te snel hebt gereden. De data wordt alleen gebruikt om jouw rijstijl te analyseren en jou te helpen jouw rijstijl te verbeteren. Een goede rijstijl wordt beloond met een korting op jouw premie. Door een goede rijstijl draag je bij aan het verbeteren van de veiligheid van de Nederlandse wegen en verlaag je de kosten van jouw autoverzekering.

Als er een aannemelijk vermoeden is dat er fraude wordt gepleegd, kunnen wij de data wel gebruiken.

Meer over privacy

We geven jouw persoonlijke data aan niemand door, ook niet aan politie of justitie. Tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Om jou gerichte feedback te kunnen geven op het onderdeel snelheid, moeten we de snelheidslimiet weten van de weg waarop je rijdt. Daarom zit er een GPS in de stick/dongel. We geven geen ritinformatie, maar kijken naar een trend in jouw snelheid over een periode van 10 dagen. We laten in de app of het ‘account dan ook niet zien waar je hebt gereden.

Het meten van het smartphonegebruik is een proef om jou als bestuurder bewust te maken van het gebruik achter het stuur. Helaas zien we door de smartphone een stijging in het aantal verkeersongevallen door afleiding achter het stuur. We gebruiken de gegevens van smartphonegebruik om een beter beeld van deze impact te krijgen en de verkeersveiligheid te vergroten.

De app slaat niet meer data op dan wat jij ziet in de app: jouw rijscore, feedbackberichten, heatmap, polis en e-mailadres etc.

Met de oproepstatus van je smartphone kunnen we herleiden of de telefoon wordt gebruikt. Hierover ontvang je feedback in de app. Wij kijken niet mee met wie jij belt of een bericht stuurt.

Om je rijgedrag te kunnen meten, hebben we de GPS-sensor van je telefoon nodig. Dit is een van de voorwaarden van de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering.Beacon

De beacon is verbonden met de ANWB Veilig Rijden app. Zo weten wij dat je in je auto zit en dat de app de rit moet opnemen. Je hoeft de app daarom niet elke keer op te starten als je gaat rijden. De beacon zendt geen andere signalen uit zoals GPS. Dat doet de ANWB Veilig Rijden app via de smartphone.

Een beacon is een klein apparaat dat een bluetooth-signaal uitzendt naar apparaten in de omgeving. De beacon verzendt een signaal dat een smartphone met bluetooth herkent zodra deze in de buurt is. Alleen apps die ingesteld zijn om het signaal te vinden herkennen de beacon. Een beacon gebruikt weinig stroom en heeft hierdoor een lange levensduur. Lees hier meer over de beacon.

De beacon plaats je in het dashboardkastje van je auto.

Is je beacon geregistreerd? Dan kun je via de ANWB Veilig Rijden app zien of deze werkt. Ga in de app naar ‘Beacon registratie’. Het beacon-logo kleurt groen naarmate je met jouw smartphone dichterbij de beacon komt.

Wist je dat het icoontje in de app niet altijd groen blijft. Dit betekent niet dat de verbinding is verbroken. De beacon zoekt af en toe contact met de app om te controleren of alles goed werkt en is dan (even) groen.

Controleer of dit aan je beacon ligt. Dit doe je als volgt: 

 1. Zorg dat je bluetooth aan staat en je in de buurt van je beacon bent
 2. Ga naar de ANWB Veilig Rijden app en open “Info en Help”
 3. Ga naar “Beacon”
 4. Controleer of er een beacon is geregistreerd en of het nummer van jouw beacon hetzelfde is als het nummer dat in de app staat.

Heb je de juiste beacon geregistreerd maar blijft het beacon-logo rood, terwijl je wel in de buurt bent? Probeer dan de beacon opnieuw te registreren. Lukt dit niet, dan is de batterij van de beacon misschien leeg. Neem telefonisch contact met ons op om een nieuwe beacon aan te vragen via 088 - 299 3000.

Binnen 5 dagen na het afsluiten van de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering ontvang je de beacon. Niets ontvangen? Via dit formulier kun je een nieuwe beacon bij ons aanvragen. We sturen zo snel mogelijk per post de nieuwe beacon naar je toe. In de Veilig Rijden App kun je daarna de beacon activeren door het nummer van de beacon in te voeren. De beacon leg je in het dashboardkastje van je auto.

Je kunt kosteloos gebruikmaken van de beacon als je de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering afsluit. Als de verzekering wordt beëindigd, hoef je de beacon niet terug te sturen.

Via dit formulier kun je een nieuwe beacon bij ons aanvragen. We sturen zo snel mogelijk per post de nieuwe beacon naar je toe. In de Veilig Rijden App kun je de nieuwe beacon activeren door het nummer van de beacon in te voeren. De beacon leg je in het dashboardkastje van je auto.Feedback en Rijscore

Zodra je de app en de beacon hebt geïnstalleerd en geactiveerd, worden je ritten geregistreerd. Je ontvangt van ons je eerste feedback binnen 2 weken waarin je minimaal 65 kilometer hebt gereden in Nederland. Deze kun je inzien in de app. Heb je minder gereden, dan ontvang je jouw eerste feedback pas nadat je meer dan 65 kilometer hebt gereden.

Heb je 65 km gereden en na 10 dagen nog geen feedback? Dan kan het zijn dat instellingen in de app niet goed staan of dat de beacon niet (meer) gekoppeld is. We helpen je hier graag verder.

Jouw rijscore is gebaseerd op snelheid, optrekken, remmen en het nemen van bochten. Elke 3 maanden berekenen wij jouw rijscore. Dit doen wij op een schaal van 1 tot 100. Wij kijken naar trends in jouw rijstijl en geven aan op welke onderdelen je goed scoort of waarop je kunt verbeteren. Dit nemen wij mee in de berekening. Nieuw in de app is het meten van smartphonegebruik tijdens het rijden. De feedback die je hierover ontvangt is bedoeld om je hiervan bewust te maken en wordt nog niet meegenomen in je rijscore.

Als je jouw rijscore wilt verbeteren, vind je tips in jouw account of via de app. Kijk hiervoor bij ‘hoe te verbeteren’ of rijtips voor veilig rijden.

Feedback over gevaarlijk rijgedrag (rood) krijg je niet voor niets. Het laat zien dat je niet zo veilig rijdt als je mogelijk denkt. We geven je de kans om jouw rijstijl te verbeteren en geven je hiervoor tips. Als je in een kwartaal 3 keer gevaarlijk rijgedrag laat zien op hetzelfde onderdeel, brengen we 30 punten in mindering op je rijscore. Hierdoor daalt je korting. Het volgende kwartaal begin je weer opnieuw en start je gewoon weer met de 10% veilige rijderskorting.

Als je 6 keer in 1 jaar tijd feedback over gevaarlijk rijgedrag (rood) ontvangt met betrekking tot snelheid, gebeurt er het volgende:

 • We zetten jouw rijscore op 0.
 • Je raakt jouw 10% veilige rijderskorting voor dat kwartaal kwijt.
 • Wij nemen contact met je op. Wij geven je 30 dagen de tijd om jouw rijstijl te verbeteren.
 • Deze verbetering meten wij aan de hand van jouw rijstijl op basis van de feedback die je ontvangt. Dit moet feedback uit de groene, lichtgroene of gele categorie zijn.
 • Als jouw rijstijl binnen de 30 dagen niet is verbeterd, beëindigen wij de verzekering binnen 14 dagen. Wij nemen hierover contact met je op.

Als je feedback ontvangt over zeer gevaarlijk rijgedrag (zwart), omdat je meer dan 40 km/u te hard hebt gereden, gebeurt er het volgende:

 • We zetten jouw rijscore op 0.
 • Je raakt jouw 10% veilige rijderskorting kwijt voor dat kwartaal.
 • Wij nemen contact met je op. Wij geven je 30 dagen de tijd om jouw rijstijl te verbeteren.
 • Deze verbetering meten wij aan de hand van jouw rijstijl op basis van de feedback die je ontvangt. Dit moet feedback uit de groene, lichtgroene of gele categorie zijn.
 • Als jouw rijstijl binnen de 30 dagen niet is verbeterd, beëindigen wij de verzekering binnen 14 dagen. Wij nemen hierover contact met je op.

Als je feedback over zeer gevaarlijk rijgedrag (zwart) ontvangt, omdat je meer dan 50 km/u te hard hebt gereden, gebeurt er het volgende:

 • We zetten jouw rijscore op 0.
 • Je raakt jouw 10% veilige rijderskorting kwijt voor dat kwartaal.
 • Wij nemen contact met je op om mede te delen dat wij jouw verzekering binnen 14 dagen gaan beëindigen.

Wij meten elk van deze 4 onderdelen door gebruik te maken van GPS en de gegevens van G-krachtmeter die wij verkrijgen via de sensoren van jouw smartphone.

Voor het meten van de acceleratie gebruiken wij de g-krachtmeter. Acceleratie is een maatstaf om het tempo in verandering van snelheid te meten. Voorbeeld: als jouw snelheid snel toeneemt over een korte tijd, is de acceleratie hoger dan wanneer je langzamer optrekt. Remmen is vergelijkbaar aan acceleratie en meet de mate waarop de auto afremt.

Lees onze rijtips

Ja, dat is mogelijk. Je kunt de feedback die je van ons ontvangt eenvoudig met anderen delen. Log hiervoor in op jouw ‘account’ en klik op ‘beheer account’. Hier kun je anderen per e-mail uitnodigen om mee te kijken.

Jouw persoonlijke rijstijl wordt gemeten op vier onderdelen: de snelheid waarmee je rijdt, de manier waarop je optrekt, de wijze van remmen en het nemen van de bochten.

Elke 10 dagen (en als je minimaal 65 kilometer in Nederland hebt gereden), ontvang je van ons een rijscore gebaseerd op deze vier onderdelen. Deze score varieert in punten van 1 tot 100. De veiligste rijstijl leidt tot een score van 100. Je krijgt daarnaast elke 10 dagen tips over hoe je jouw rijstijl kunt verbeteren (en dus meer korting krijgt).

Je ontvangt elke 10 dagen feedback, mits je meer dan 65 kilometer hebt gereden in Nederland. Als je binnen 10 dagen minder dan 65 kilometer hebt gereden, ontvang je de feedback pas op het moment dat je 65 kilometer grens passeert.

We gebruiken de stick/dongel niet voor snelheidscontroles. Als je een keer (een beetje) te hard rijdt, heeft dat niet direct gevolgen, omdat we naar een langere periode kijken. Als je echter aanhoudend te hard rijdt, kan dit van invloed zijn op jouw rijscore. Een slechte rijscore kan tot gevolg hebben dat je geen korting ontvangt op je premie en je de standaard veilige rijderskorting van 10% kwijtraakt. In dat geval moet je bijbetalen. Je kunt je rijscore bekijken in jouw account of via de app.

Nee, de ritten die in het buitenland worden registeerd, beoordelen wij niet. Wij kijken voor het bepalen van de rijscore alleen naar het rijgedrag in Nederland.Premie

Door een veilige rijstijl is het mogelijk om jouw premie te beïnvloeden. Afhankelijk van de rijscore ontvang je een korting op jouw premie. Wij gebruiken de gegevens die wij registreren via de stick/dongel in jouw auto voor het bepalen van de korting. Elk kwartaal beoordelen we jouw rijstijl en als je veilig rijdt kan de korting op jouw premie oplopen tot 30%.

Een andere optie om je premie te verlagen is door je dekking te wijzigen. 

Ja, ieder kwartaal berekenen wij op basis van jouw rijscore de korting op jouw premie. Deze korting wordt tussentijds aan jou overgemaakt. Is de korting lager dan de standaard veilige rijderskorting van 10% die je ontvangt, dan moet je het verschil bijbetalen.

Elke 3 maanden berekenen wij op basis van jouw rijscore de korting op jouw premie. Bij een hoge score ontvang je een korting die kan oplopen tot maar liefst 30%. Bij een lage score betaal je de standaard korting van maximaal 10% aan ons terug. Je kunt jouw score inzien via jouw account of via de app.

Elk kwartaal kun je maximaal 20% extra korting verdienen bovenop de standaard korting van 10%.

De ANWB Veilig Rijden Autoverzekering is dagelijks opzegbaar. Het is wel zo dat jouw korting pas kan worden uitgekeerd, nadat je het hele kwartaal veilig hebt gereden. Het kan dus handig zijn om het kwartaal af te maken en pas dan over te stappen op een andere verzekering die beter bij je past.

Je kunt zelf kiezen of je per jaar of per maand wilt betalen. Als je ervoor kiest om jouw premie in 1x voor een heel jaar te betalen, krijg je een korting van 5%.

Bereken je premieVoorwaarden

Voor het ontvangen van feedback moet er minimaal 65 kilometer gereden zijn in 10 dagen. Als je minder rijdt, dan ontvang je jouw feedback later.

Voor het berekenen van je rijscore moet je minimaal 2 keer feedback hebben gekregen. Hiervoor moet je dus 2 keer minimaal 65 kilometer gereden hebben in 3 maanden.

Je bent gewoon goed verzekerd in de landen die op de groene kaart vermeld staan. De kilometers die je rijdt buiten Nederland worden niet meegenomen in het berekenen van jouw rijscore. 

Nee, je kunt de auto alleen verzekeren als de auto op jouw naam of op naam van jouw inwonende partner staat.

Het is essentieel dat wij jouw ritten registreren om een goede score te kunnen bepalen en daarnaast voldoende informatie te verzamelen over de veiligheid van de Nederlandse wegen. Als je de app uitlogt, is dit niet meer mogelijk. Het uitloggen zorgt er bovendien voor dat je geen aanvullende korting meer kan opbouwen. Daarom vragen wij jou om de app ten alle tijden ingelogd te laten.Schade

Wij gebruiken jouw rijgegevens uitsluitend voor het bepalen van jouw veilige rijderskorting. Het claimen van een schade heeft alleen invloed op je no-claim korting, en niet op je veilige rijderskorting.

Nee. Je rijstijl wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: remmen, optrekken, bochten en snelheid. Ook wordt je rijscore bepaald aan de hand van je rijgedrag over een periode van 3 maanden. Lees meer over de rijscore.

Je kunt schade snel en eenvoudig telefonisch, online en schriftelijk melden.

Bekijk de mogelijkheden voor schade melden

Ja, dat kan. Je hebt dan wel een eigen risico van € 350,-. Er zitten veel voordelen aan om schade te melden bij één van onze schadeherstellers wanneer je casco verzekerd bent. Zoek direct een schadehersteller bij jou in de buurt en zij regelen verder alles voor je. Ze melden je schade bij ons, je hoeft niets voor te schieten en je hebt geen eigen risico.

Zoek schadehersteller

Dit hangt af van de door jou gekozen dekking op je verzekering. Alleen bij verzekerde schades heb je recht op vervangend vervoer. Je hoeft de stick/dongel dan niet over te zetten. Check wel of de stick na reparatie nog in de auto aanwezig is.

Ja, dat kan als je een casco dekking hebt en je eigen garage een FOCWA of BOVAG-ruitherstel certificering heeft. Je hebt dan wel een eigen risico van €150,-. Laat je de voorruit vervangen door onze reparateur Autotaalglas? Dan heb je een eigen risico van slechts € 75,-.

Maak een afspraak op de website van Autotaalglas of bel via 0800-0828.Wegenwacht

Jawel, de autoverzekering biedt namelijk hulp bij schade aan je auto, zoals ruitschade, diefstal of schade door een botsing. De Wegenwacht biedt hulp en eventueel vervangend vervoer bij technische- of mechanische pech.

Als je een Wegenwacht-abonnement hebt, ben je ook lid van de ANWB. Op basis van dat lidmaatschap krijg je standaard 5% korting op alle ANWB-verzekeringen.

Ja, daarvoor is er een speciale partnerpas. Zo is je partner ook ANWB-lid. Voor je autoverzekering hoef je niet door te geven dat je een partner hebt. Je auto blijft gewoon verzekerd, ook als iemand anders er in rijdt.

Je kunt hiervoor contact opnemen met het Leden Service Center via 088-269 2222.

Ja, voor hulp en repatriëring van de caravan in het buitenland heb je een aparte Wegenwacht Service nodig. Daarvoor is de Aanhangwagenservice Buitenland. Ook heb je een aparte caravanverzekering, die schade aan je caravan dekt (zoals hagelschade of diefstal).

Dat is niet nodig, het lidmaatschap van de ANWB is persoonsgebonden. Je kunt per jaar de hulp inroepen voor 2 verschillende kentekens. Let op: Geef voor je autoverzekering wel je nieuwe kenteken op tijd aan ons door, zodat je auto verzekerd is zodra je erin gaat rijden.

Als je in het bezit bent van een partner- of jongerenpas, dien je wel je kenteken bij ons te wijzigen. Hiervoor kun je contact opnemen met het Leden Service Center via 088-269 2222 of door in te loggen op Mijn ANWB.

 

Smartphonegebruik

Het meten van het smartphonegebruik is een proef om jou als bestuurder bewust te maken van het gebruik achter het stuur. Helaas zien we door de smartphone een stijging in het aantal verkeersongevallen door afleiding achter het stuur. We gebruiken de gegevens van smartphonegebruik om een beter beeld van deze impact te krijgen en de verkeersveiligheid te vergroten.

We meten wanneer je jouw smartphone fysiek gebruikt. Dit wil zeggen typen, bellen aan het oor of handsfree bellen. Als de smartphone een app aan het uitvoeren is, zien wij dit niet als gebruik.

Omdat dit een proef is kan het zijn dat niet alle feedback correct is. Mocht je iets opvallen, horen we dat graag van je! De feedback telt niet mee in je rijscore.

Omdat dit een proef is, kan het zijn dat niet alle feedback correct is. De feedback telt daarom niet mee in je rijscore en heeft geen invloed op de korting die je van ons ontvangt.

We meten dit gebruik wel. Je zal dit dus terugzien in je feedback bij het onderdeel smartphonegebruik. De feedback op dit onderdeel nemen we niet mee in je rijscore. Met deze proef willen we veilige rijders vooral bewust maken van smartphonegebruik achter het stuur.

Als je via bluetooth muziek luistert in de auto of een navigatie app gebruikt zien wij dit niet als smartphonegebruik. Je smartphone bedienen via het telefoonscherm zien wij wel als gebruik. 

 

Veilig Rijden App

Als er onveilig rijgedrag is vastgesteld, zal er een stip op de kaart verschijnen waar je uit kan afleiden waar het event plaatsvond. Zijn er meerdere events bij elkaar, dan wordt de vlek groter. Door in te zoomen kun je meer in detail zien waar het event plaatsvond.

Je krijgt alleen een heatmap te zien als er onveilig rijgedrag is geregistreerd. Is dit niet het geval, dan is je feedbackbericht groen en tonen we ook geen heatmap. Gebruik je de Veilig Rijden App in combinatie met een dongel? Dan is de heatmap voor jou niet van toepassing.

Wij ondersteunen smartphones met een besturingssysteem van Android en iOS. Het is belangrijk dat je hier de laatste updates op hebt geïnstalleerd. Wij ondersteunen iOS vanaf versie 14 en Android vanaf Oreo (8). Het kan zijn dat een toestel model/uitvoering niet ondersteund wordt. Wij kunnen dit voor je controleren. Werkt dit niet, dan is er een dongel beschikbaar.

Als de app niet in de App Store staat of je kan hem niet downloaden, controleer dan of je de meest recente versie van Android of iOS hebt geïnstalleerd. Is de app nog steeds niet beschikbaar, dan is je telefoon mogelijk niet geschikt. Wil je wel een Veilig Rijden Autoverzekering, neem dan contact met ons op via verzekeringen@anwb.nl of telefonisch via 088 269 2837.

Voor het versturen van een rit van 1 uur gebruikt de ANWB Veilig Rijden app 50 kb data. Dit is ter vergelijking ongeveer 5% van een Google zoekopdracht.

Dit kan een keer gebeuren. Probeer je smartphone wel altijd tijdens het rijden mee te hebben en aan te hebben. Je hoeft hier verder geen melding van te maken.

Ja dat kan. Zorg wel dat je dit veilig en hands-free doet.

Let op! Verwijder eerst de app van je oude smartphone. De app kan maar op 1 smartphone geïnstalleerd zijn. Installeer de app op je nieuwe smartphone en zorg dat je bent ingelogd. Doorloop de toestemmingsschermen. Daarna kan je weer beginnen met korting verdienen.

De app maakt gebruik van sensoren in jouw smartphone om GPS en G-krachten waar te nemen. Deze zijn nodig om de onderdelen snelheid, optrekken, remmen en het nemen van bochten te meten. De app verstuurt deze data zodat een rijscore tot stand kan komen.

Maak je gebruik van de app in combinatie met een dongel? Jouw smartphone wordt dan niet gebruikt om je rijgedrag te meten.   

De app heeft geen hoog batterijverbruik. De app blijft op de achtergrond draaien, maar dit zal niet veel impact hebben op jouw batterijverbruik.

De app schakelt zich uit als het batterijpercentage lager is dan 15%. Je rit wordt dan niet meer geregistreerd.

De melding blijft staan, omdat anders de app wordt uitgeschakeld. Wil je deze melding niet meer zien, ga dan naar je notificatie-instellingen van je smartphone om dit aan te passen.Algemeen

 1. Rijgedragverzekeringen zijn nog vrij nieuw in Nederland en lang niet bij alle verzekeraars af te sluiten.
 2. Naast korting voor een veilige rijstijl, krijg je bij ons óók persoonlijke tips om je stijl te verbeteren.
 3. Je kunt onveilige situaties aan ons doorgeven én wij analyseren rijgegegevens om onveilige situaties te identificeren en gaan daarover vervolgens in gesprek met wegeigenaren.

Na het afsluiten van de verzekering ontvang je instructies over hoe je de app kunt installeren. De app is beschikbaar voor Apple en Android telefoons.

Meer over de app

Met de Veilig Rijden Autoverzekering wil de ANWB een bijdrage leven aan de verkeersveiligheid in Nederland. Dit doen we door een goede rijstijl te belonen met extra korting. Daarnaast voorzien we de verzekerde regelmatig van feedback op zijn rijstijl en geven we hem tips om zijn rijstijl te verbeteren. Nadat je de autoverzekering hebt afgesloten, download je de app en ontvang je van ons een beacon die je in de auto legt. In de app zie je de feedback, tips en ook je rijscore. Lees voor een uitgebreide omschrijving hoe de Veilig Rijden Autoverzekering werkt.

Als je de autoverzekering hebt afgesloten, ontvang je van ons een mail met toegang tot je Mijn-account. Hiermee kun je de app activeren. Ook ontvang je van ons een beacon die je in je auto legt. De app en beacon houden je rijstijl bij. Ook zie je in de app feedback op jouw rijstijl, tips om je rijstijl te verbeteren en je rijscore. Aan de hand van je rijscore wordt elke drie maanden jouw veilige rijderskorting bepaald.

Lees wat je kunt verwachten nadat je de verzekering hebt afgesloten

Per ANWB Veilig Rijden Autoverzekering kan er maar één veilige rijder zijn. Als er meerdere bestuurders gebruik maken van de auto, installeer je de app op de smartphone van degene die volgens de verzekering hoofdbestuurder is.

Na het afsluiten van de verzekering ontvang je een e-mail met instructies over hoe je jouw account kunt activeren.