Veelgestelde vragen Veilig Rijden Autoverzekering

Op deze pagina vind je een overzicht van alle veelgestelde vragen over de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering.

Top 5 veelgestelde vragen

Veilig rijden is in eerste instantie dat je je aan de verkeersregels houdt, bijvoorbeeld het gas loslaten als je een verkeersbord nadert. Daarnaast is het belangrijk dat je je aanpast aan andere weggebruikers en aan gewijzigde situaties op de weg, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden of gladheid. Als laatste rijd je veilig door je aan de snelheidsregels te houden, rustig door bochten te rijden, soepel op te trekken en niet te abrupt te remmen.

Je krijgt een stick in de auto die jouw rijstijl bepaalt op de vier onderdelen: snelheid, remmen, optrekken en het nemen van bochten. Elke 10 dagen ontvang je een overzicht van jouw rijstijl en krijg je tips om deze te verbeteren. Eens in de drie maanden wordt de gemiddelde rijscore over jouw rijstijl bepaald. Een goede score wordt beloond met een korting op jouw premie.

Standaard ontvang je 10% veilige rijderskorting en deze kan oplopen tot 30%. Omdat het een gemiddelde score is, wordt niet elk gemaakt foutje bestraft. Je kunt dus gewoon korting ontvangen als je in de drie maanden een keer een fout hebt gemaakt.

De stick/dongel is een soort stekker die je makkelijk in de auto kunt installeren. Deze stick verzamelt data tijdens al jouw ritten. De stick meet het rijgedrag op basis van jouw snelheid, de manier van optrekken, remmen en hoe je de bochten neemt. Je ontvangt van ons feedback op jouw rijgedrag.

De ANWB gaat vertrouwelijk om met jouw data. Hiervoor hebben we de volgende punten opgesteld:

De ANWB verstrekt geen data aan de politie of elk ander (civiel) bevoegd gezag, tenzij:

 • wij fraude vermoeden;
 • jij fraude hebt gepleegd;
 • wij door de wet genoodzaakt zijn deze gegevens te verstrekken.

Meer over privacy

De Veilig Rijden Autoverzekering heeft een eigen app waarin je toegang krijgt tot jouw data en tips. Liever via de computer? Log dan met je accountgegevens in op mijn.anwbveiligrijden.nl

Zodra je de stick ofwel dongel hebt geïnstalleerd, ontvang je binnen 48 uur een e-mail waarmee je een Mijn Account aan kunt maken zodat je je eerste feedback kunt ontvangen. Als je geen Mijn Account aanmaakt, kun je ook geen feedback ontvangen. Je ontvangt van ons je eerste feedback binnen 2 weken waarin je minimaal 65 kilometer hebt gereden in Nederland. Deze kun je inzien in je Mijn Account mits je deze aangemaakt hebt. Heb je minder gereden dan ontvang je jouw eerste feedback pas nadat je meer dan 65 kilometer hebt gereden.Privacy

De ANWB gaat vertrouwelijk om met jouw data. Hiervoor hebben we de volgende punten opgesteld:

De ANWB verstrekt geen data aan de politie of elk ander (civiel) bevoegd gezag, tenzij:

 • wij fraude vermoeden;
 • jij fraude hebt gepleegd;
 • wij door de wet genoodzaakt zijn deze gegevens te verstrekken.

Meer over privacy

De data is eigendom van jou als klant. De ANWB mag de data alleen gebruiken voor het bepalen van de rijscore om uiteindelijk de korting op de premie te bepalen. In het geval dat wij vermoeden dat er een onterechte claim bij ons wordt ingediend of in het geval dat er een andere weggebruiker onterecht schade op jou probeert te verhalen, gebruiken wij jouw data om dit te onderzoeken.  

In 3 situaties kunnen de persoonlijke gegevens en de rijdata worden ontkoppeld of gewist:

1. Bij de beëindiging van de overeenkomst worden de persoonlijke gegevens ontkoppeld van de rijdata. Uitzondering hierop is als er nog een schadebehandeling loopt. Ook bij een dispuut ontkoppelen we de data pas na afronding van het dispuut. Daarna blijven we de rijdata anoniem gebruiken voor statistische analyses.

2. Je kunt zelf een verzoek indienen om de rijdata te wissen. Dit doe je door een schriftelijk verzoek in te dienen via telematica@unigarant.nl. Dit kan alleen na beëindiging van de overeenkomst. Het daadwerkelijk wissen van de door de stick ofwel dongel verzamelde data vindt plaats uiterlijk een maand na de aanvraag.

3. Je kunt ook een verzoek indienen om alle data te ontvangen. Ook hiervoor dien je een schriftelijk verzoek in via: telematica@unigarant.nl.

Jouw rijgegevens worden na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst losgekoppeld van identificerende gegevens zoals naam, polisnummer en adres. De anonieme rijgegevens blijven wel bewaard en kunnen nog steeds worden gebruikt voor statistische analyses. Deze rijgegevens zijn echter niet meer herleidbaar naar jou als persoon. Als er zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan, zoals een auto-ongeluk, diefstal, vermoeden van fraude of een juridisch onderzoek dan houden wij in afwijking tot wat hierboven staat de persoonsgegevens en rijgegevens langer aan elkaar gekoppeld. Met betrekking tot het bewaren van gegevens voldoen wij aan de bestaande richtlijnen.

Unigarant is de verantwoordelijke in de zin van artikel 1 Wet beschermde persoonsgegevens. Iedereen die een verzoek tot inzage, ontkoppeling of verwijdering wil indienen of een klacht heeft, kan terecht bij:

ANWB Verzekeren
t.a.v. privacy
Schutstraat 120
7901 EH Hoogeveen

ANWB Verzekeren is geregistreerd onder nummer 04023408 bij de Kamer van Koophandel.

We gebruiken de data niet om een schadeclaim af te wijzen, omdat je bijvoorbeeld te snel hebt gereden. De data wordt alleen gebruikt om jouw rijstijl te analyseren en jou te helpen jouw rijstijl te verbeteren. Een goede rijstijl wordt beloond met een korting op jouw premie. Door een goede rijstijl draag je bij aan het verbeteren van de veiligheid van de Nederlandse wegen en verlaag je de kosten van jouw autoverzekering.

Als er een aannemelijk vermoeden is dat er fraude wordt gepleegd, kunnen wij de data wel gebruiken.

Meer over privacy

We geven jouw data aan niemand door, ook niet aan politie of justitie. Tenzij we daarvoor wettelijk zijn verplicht.

Om jou gerichte feedback te kunnen geven op het onderdeel snelheid, moeten we de snelheidslimiet weten van de weg waarop je rijdt. Daarom zit er een GPS in de stick/dongel. We geven geen ritinformatie, maar kijken naar een trend in jouw snelheid over een periode van 10 dagen. We laten in de app of de ‘account dan ook niet zien waar je hebt gereden.

De stick ofwel dongel is voor de stroomvoorziening verbonden met de auto. De stick leest geen gegevens uit van de auto. De stick zelf verzamelt een aantal gegevens: tijdstip, gps locatie en g-krachten. Deze gegevens worden door de stick direct doorgestuurd naar ons. Er blijven geen gegevens achter op de stick zelf.

Wij hebben de beveiliging van de stick getest. Daaruit is gebleken dat de stick goed is beveiligd. Mocht de praktijk anders uitwijzen dan ondernemen wij direct stappen.Stick/Dongel

Indien je jouw stick bent kwijtgeraakt of als deze is beschadigd dan kun je een nieuwe stick aanvragen. Wij kunnen de kosten van de oude stick bij jou in rekening brengen.

Ja, na ontvangst van de stick moet je deze zo snel mogelijk installeren in jouw auto. Doe dat in ieder geval binnen 10 dagen nadat de verzekering is ingegaan. Doe je dit niet dan kunnen wij jouw rijscore niet berekenen en daarmee ook jouw korting niet.

In principe raden wij je aan om de stick niet te verwijderen. Er zijn 2 uitzonderingen. Jouw garage heeft de ODB-poort nodig voor onderhoud of reparatie aan jouw auto. Vergeet niet om daarna de stick terug te plaatsen. Of je bent in het bezit van een andere auto die je hebt laten verzekeren op jouw polis.

Nadat je de wijziging aan ons hebt doorgegeven, plaats je de stick in jouw nieuwe auto. Vanaf dat moment registreren wij de gegevens via jouw nieuwe auto.

De stick wordt in de zogenoemde OBD-poort gestopt. Over het algemeen zijn auto’s van 2001 of jonger voorzien van een OBD-poort en dus geschikt. Op de website kun je controleren of jouw auto geschikt is door jouw gegevens bij de premieberekening in te voeren.

Wij adviseren je om de stick altijd in jouw auto te laten zitten. De stick registreert alleen gegevens als je met de auto rijdt. Als je niet rijdt, ontvangen wij geen gegevens om jouw score te berekenen. 

Als je jouw auto voor onderhoud of schade naar de garage brengt, kan het zijn dat de stick tijdelijk verwijderd moet worden. De OBD-poort waarin de stick zit, wordt ook gebruikt voor het uitlezen van de auto. Vergeet niet om daarna de stick weer terug te plaatsen.

Een OBD-poort wordt door dealers/garages gebruikt om gegevens over de auto uit te lezen. De OBD-poort bevindt zich meestal links of rechts van de pedalen of onder het stuur.

Meer informatie over de meest gebruikelijke plaatsen van een stick

Het knipperende lampje geeft aan dat de stick is aangesloten op jouw auto. Zodra je gaat rijden met de geïnstalleerde stick sturen wij jou een e-mail met daarin een link om jouw account aan te maken. Dit account heb je nodig om online jouw score in te zien en feedback te ontvangen.

Als je een ANWB Veilig Rijden Autoverzekering afsluit, kun je kosteloos gebruikmaken van de stick. Je krijgt de stick in bruikleen van ons. Als de verzekering wordt beëindigd, moet je de stick terugsturen. Bij verlies of schade kunnen we, zoals beschreven in de gebruikersovereenkomst, een bedrag in rekening brengen voor een nieuwe stick van € 84,95.

De stick installeer je heel simpel in de on-board diagnose poort (OBD-poort) van jouw auto. Deze installatie heeft geen enkel effect op de werking van de auto.

Als de stick beschadigd raakt als gevolg van een ongeval of aanrijding, is dit verzekerd op jouw autoverzekering. 

De stick plaats je eenvoudig in de OBD-poort in je auto. Voor de meest gebruikelijke plaatsen van een OBD-poort kun je kijken naar meer informatie over de stick/dongel. Indien het plaatsen van de stick niet lukt, kun je telefonisch contact opnemen met 088 269 2837.

De stick ofwel dongel is voor de stroomvoorziening verbonden met de auto. De stick leest geen gegevens uit van de auto. De stick zelf verzamelt een aantal gegevens: tijdstip, gps locatie en g-krachten. Deze gegevens worden door de stick direct doorgestuurd naar ons. Er blijven geen gegevens achter op de stick zelf.Feedback en Rijscore

Zodra je de stick ofwel dongel hebt geïnstalleerd, ontvang je binnen 48 uur een e-mail waarmee je een Mijn Account aan kunt maken zodat je je eerste feedback kunt ontvangen. Als je geen Mijn Account aanmaakt, kun je ook geen feedback ontvangen. Je ontvangt van ons je eerste feedback binnen 2 weken waarin je minimaal 65 kilometer hebt gereden in Nederland. Deze kun je inzien in je Mijn Account mits je deze aangemaakt hebt. Heb je minder gereden dan ontvang je jouw eerste feedback pas nadat je meer dan 65 kilometer hebt gereden.

Jouw rijscore is gebaseerd op snelheid, optrekken, remmen en het nemen van bochten. Elke 3 maanden berekenen wij jouw rijscore. Dit doen wij op een schaal van 1 tot 100. Wij kijken naar trends in jouw rijstijl en geven aan op welke onderdelen je goed scoort of waarop je kunt verbeteren. Dit nemen wij mee in de berekening.

Als je jouw rijscore wilt verbeteren, vind je tips in jouw account of via de app. Kijk hiervoor bij ‘hoe te verbeteren’ of rijtips voor veilig rijden.

Feedback over gevaarlijk rijgedrag (rood) krijg je niet voor niets. Je laat zien dat je niet zo veilig rijdt als je mogelijk denkt. We geven je de kans om jouw rijstijl te verbeteren en geven je hiervoor tips. Als je in een kwartaal 3 keer gevaarlijk rijgedrag laat zien op hetzelfde onderdeel, brengen we 30 punten in mindering op je rijscore. Hierdoor daalt je korting. Het volgende kwartaal begin je weer opnieuw en start je gewoon weer met de 10% veilige rijderskorting.

Als je 6 keer in 1 jaar tijd feedback over gevaarlijk rijgedrag (rood) ontvangt met betrekking tot snelheid, gebeurt er het volgende:

 • We zetten jouw rijscore op 0.
 • Je raakt jouw 10% veilige rijderskorting voor dat kwartaal kwijt.
 • Wij nemen contact met je op. Wij geven je 30 dagen de tijd om jouw rijstijl te verbeteren.
 • Deze verbetering meten wij aan de hand van jouw rijstijl op basis van de feedback die je ontvangt. Dit moet feedback uit de groene, lichtgroene of gele categorie zijn.
 • Als jouw rijstijl binnen de 30 dagen niet is verbeterd, beëindigen wij de verzekering binnen 14 dagen. Wij nemen hierover contact met je op.

Als je feedback ontvangt over zeer gevaarlijk rijgedrag (zwart), omdat je meer dan 40 km/u te hard hebt gereden, gebeurt er het volgende:

 • We zetten jouw rijscore op 0.
 • Je raakt jouw 10% veilige rijderskorting kwijt voor dat kwartaal.
 • Wij nemen contact met je op. Wij geven je 30 dagen de tijd om jouw rijstijl te verbeteren.
 • Deze verbetering meten wij aan de hand van jouw rijstijl op basis van de feedback die je ontvangt. Dit moet feedback uit de groene, lichtgroene of gele categorie zijn.
 • Als jouw rijstijl binnen de 30 dagen niet is verbeterd, beëindigen wij de verzekering binnen 14 dagen. Wij nemen hierover contact met je op.

Als je feedback over zeer gevaarlijk rijgedrag (zwart) ontvangt, omdat je meer dan 50 km/u te hard hebt gereden, gebeurt er het volgende:

 • We zetten jouw rijscore op 0.
 • Je raakt jouw 10% veilige rijderskorting kwijt voor dat kwartaal.
 • Wij nemen wij contact met je op om mede te delen dat wij jouw verzekering binnen 14 dagen gaan beëindigen.

Wij meten elk van deze 4 onderdelen door gebruik te maken van GPS en de gegevens van G-krachtmeter die wij verkrijgen via de stick/dongel.

Voor het meten van de acceleratie gebruiken wij de g-krachtmeter. Acceleratie is een maatstaf om het tempo in verandering van snelheid te meten. Voorbeeld: als jouw snelheid snel toeneemt over een korte tijd, is de acceleratie hoger dan wanneer je langzamer optrekt. Remmen is vergelijkbaar aan acceleratie en meet de mate waarop de auto afremt.

Lees onze rijtips

Ja, dat is mogelijk. Je kunt de feedback die je van ons ontvangt eenvoudig met anderen delen. Log hiervoor in op jouw ‘account’ en klik op ‘beheer account’. Hier kun je anderen per e-mail uitnodigen om mee te kijken.

Jouw persoonlijke rijstijl wordt gemeten op vier onderdelen: de snelheid waarmee je rijdt, de manier waarop je optrekt, de wijze van remmen en het nemen van de bochten.

Elke 10 dagen (en als je minimaal 65 kilometer in Nederland hebt gereden) ontvang je van ons een rijscore gebaseerd op deze vier onderdelen. Deze score varieert in punten van 1 tot 100. De veiligste rijstijl leidt tot een score van 100. Je krijgt daarnaast elke 10 dagen tips over hoe je jouw rijstijl kunt verbeteren (en dus meer korting krijgt).

Je ontvangt elke 10 dagen feedback over jouw rijscore als je meer dan 65 kilometer hebt gereden in Nederland. Als je binnen die 10 dagen minder dan 65 kilometer hebt gereden, ontvang je de feedback pas op het moment dat je 65 kilometer grens passeert.

We gebruiken de stick/dongel niet voor snelheidscontroles. Als je een keer (een beetje) te hard rijdt, heeft dat niet direct gevolgen, omdat we naar een langere periode kijken. Als je echter aanhoudend te hard rijdt, kan dit van invloed zijn op jouw rijscore. Een slechte rijscore kan tot gevolg hebben dat je geen korting ontvangt op je premie en je de standaard veilige rijderskorting van 10% kwijtraakt. In dat geval moet je bijbetalen. Je kunt je rijscore bekijken in jouw account of via de app.Premie

Door een veilige rijstijl, is het mogelijk om jouw premie te beïnvloeden. Afhankelijk van de rijscore ontvang je een korting op jouw premie. Wij gebruiken de gegevens die wij registreren via de stick/dongel in jouw auto voor het bepalen van de korting. Elk kwartaal beoordelen we jouw rijstijl en als je veilig rijdt, kan de korting op jouw premie oplopen tot 30%.

Een andere optie om je premie te verlagen is door je dekking te wijzigen. Bekijk met onze handige keuzehulp welke dekking bij jou past.

Ja, elk kwartaal berekenen wij op basis van jouw rijscore de korting op jouw premie. Deze korting wordt tussentijds aan jou overgemaakt. Is de korting lager dan de standaard veilige rijderskorting van 10% die je ontvangt dan moet je het verschil bijbetalen.

Elke 3 maanden berekenen wij op basis van jouw rijscore een korting op jouw premie. Bij een hoge score ontvang je een korting die kan oplopen tot maar liefst 30%. Bij een lage score betaal je de standaard korting van maximaal 10% aan ons terug. Je kunt jouw score inzien via jouw account of via de app.

Elk kwartaal kun je maximaal 20% extra korting verdienen bovenop de standaard korting van 10%.

De ANWB Veilig Rijden Autoverzekering is dagelijks opzegbaar. Het is wel zo dat jouw korting pas kan worden uitgekeerd, nadat je het hele kwartaal veilig hebt gereden. Het kan dus handig zijn om het kwartaal af te maken en pas dan over te stappen op een andere verzekering die beter bij je past.

Je kunt zelf kiezen of je per jaar of per maand wilt betalen. Als je ervoor kiest om jouw premie in 1x voor een heel jaar te betalen, krijg je een korting van 5%.

Bereken je premieVoorwaarden

Ja, jouw verzekering kan direct ingaan. Je ontvangt de stick binnen 5 werkdagen na het ingaan van de verzekering. De stick dien je binnen 10 dagen te installeren, zodat wij jouw rijgedrag kunnen registreren.

Direct afsluiten

Indien je de stick niet tijdig installeert, nemen we contact met je op met het verzoek de stick in jouw auto te installeren. Voldoe je niet aan ons verzoek en installeer je de stick niet? Je voldoet in dat geval niet aan onze voorwaarden en kunnen wij jouw verzekering beëindigen.

Volgens de voorwaarden van de ANWB autoverzekering is het toegestaan om andere bestuurders dan jijzelf in de verzekerde auto te laten rijden. De stick registreert alleen hoe met de auto is gereden, niet door welke bestuurder. Anderen die in jouw auto rijden, kunnen dus jouw rijscore beïnvloeden. Het is wellicht raadzaam andere bestuurders hierop te wijzen.

Voor het ontvangen van feedback moet er minimaal 65 kilometer gereden zijn in 10 dagen. Rijd je minder dan 65 kilometer dan ontvang je jouw feedback later.

Voor het berekenen van je rijscore moet je minimaal twee keer feedback (dus twee x minimaal 65 kilometer gereden hebben binnen drie maanden).

Je bent gewoon goed verzekerd in de landen die op de groene kaart vermeld staan. De kilometers die je rijdt buiten Nederland worden niet meegenomen in het berekenen van jouw rijscore. 

Nee, je kunt de auto alleen verzekeren als de auto op jouw naam of op naam van jouw inwonende partner staat.Schade

Je kunt schade snel en eenvoudig telefonisch, online en schriftelijk melden.

Bekijk de mogelijkheden voor schade melden

Ja, dat kan. Je hebt dan wel een eigen risico van € 350,-. Er zitten veel voordelen aan om schade te melden bij een van onze schadehersteller wanneer je casco verzekerd bent. Zoek direct een schadehersteller bij jou in de buurt en zij regelen verder alles voor je. Ze melden je schade bij ons, je hoeft niets voor te schieten en je hebt geen eigen risico.

Zoek schadehersteller

Dit hangt af van de door jou gekozen dekking op je verzekering. Alleen bij verzekerde schades heb je recht op vervangend vervoer. Je hoeft de stick/dongel dan niet over te zetten. Check wel of de stick na reparatie nog in de auto aanwezig is.

Ja dat kan als je een casco dekking hebt en je eigen garage een Focwa of BOVAG-ruitherstel certificering heeft. Je hebt dan wel een eigen risico van € 150,-. Laat je de voorruit vervangen door onze reparateur Autotaalglas? Dan heb je een eigen risico van slechts € 75,-.

Maak een afspraak op de website van Autotaalglas of bel via 0800-0828.Wegenwacht

Jawel, de autoverzekering biedt namelijk hulp bij schade aan je auto, zoals ruitschade, diefstal of schade door een botsing. De Wegenwacht biedt hulp en eventueel vervangend vervoer bij technische- of mechanische pech.

Als je een Wegenwacht-abonnement hebt, ben je ook lid van de ANWB. Op basis van dat lidmaatschap krijg je standaard 5% korting op alle ANWB-verzekeringen.

Ja, daarvoor is er een speciale partnerpas. Zo is je partner ook ANWB-lid. Voor je autoverzekering hoef je niet door te geven dat je een partner hebt. Je auto blijft gewoon verzekerd, ook als iemand anders er in rijdt.

Je kunt hiervoor contact opnemen met het Leden Service Center via 088-269 2222.

Ja, voor hulp aan en repatriëring van de caravan in het buitenland heb je een aparte Wegenwacht service nodig. Daarvoor is de Aanhangwagenservice Buitenland. Ook heb je een aparte caravanverzekering, die schade aan je caravan dekt (zoals hagelschade of diefstal).

Dat is niet nodig, het lidmaatschap van de ANWB is persoonsgebonden. Je kunt per jaar de hulp inroepen voor 2 verschillende kentekens. Let op: Geef voor je autoverzekering wel je nieuwe kenteken op tijd aan ons door, zodat je auto verzekerd is zodra je erin gaat rijden.

Als je in het bezit bent van een partner- of jongerenpas, dien je wel je kenteken bij ons te wijzigen. Hiervoor kun je contact opnemen met het Leden Service Center via 088-269 2222 of door in te loggen op Mijn ANWB.

 Algemeen

 1. Rijgedrag-verzekeringen zijn nog vrij nieuw in Nederland en lang niet bij alle verzekeraars te sluiten.
 2. Naast een korting voor een veilige rijstijl, krijg je bij ons óók persoonlijke tips om je stijl te verbeteren.
 3. Je kunt onveilige situaties aan ons doorgeven én wij analyseren rijgegegevens om onveilige situaties te identificeren en gaan daarover vervolgens in gesprek met wegeigenaren.

Na het afsluiten van de verzekering ontvang je instructies over hoe je de app kunt installeren. De app is beschikbaar voor Apple en Android telefoons.

Meer over de app

Met de Veilig Rijden Autoverzekering wil de ANWB een bijdrage leven aan de verkeersveiligheid in Nederland. Dit doen we door een goede rijstijl te belonen met extra korting. Daarnaast voorzien we de verzekerde regelmatig van feedback op zijn rijstijl en geven we hem tips om zijn rijstijl te verbeteren. Nadat je de autoverzekering hebt afgesloten, ontvang je van ons een stick die je in de auto stopt. Vervolgens krijg je toegang tot de Mijn-account en Veilige Rijders app. Hierin zie je de feedback, tips en ook je rijscore. Lees voor een uitgebreide omschrijving hoe de Veilig Rijden Autoverzekering werkt.

Als je de autoverzekering hebt afgesloten, ontvang je van ons een stick die je in jouw auto stopt. Vervolgens krijg je toegang tot jouw Mijn-account en de Veilige Rijders app. Hierin zie je feedback op jouw rijstijl, tips om je rijstijl te verbeteren en jouw rijscore. Aan de hand van jouw rijscore wordt elke drie maanden jouw veilige rijderskorting bepaald.

Lees wat je kunt verwachten nadat je de verzekering hebt afgesloten

De basis van de beide verzekeringen is gelijk: de dekking, de ANWB-ledenkorting, de no-claimkorting en de 24/7 hulp van de ANWB Alarmcentrale. De ANWB Veilig Rijden Autoverzekering gaat echter nog een stap verder, het bevordert de verkeersveiligheid in Nederland.


Als je kiest voor deze verzekering ontvang je een stick die je in je auto stopt. Deze stick bepaalt jouw rijstijl op vier onderdelen: snelheid, remmen, optrekken en het nemen van bochten. Aan de hand van jouw rijstijl wordt een rijscore bepaald. En bij een goede score ontvang je extra korting op je premie, de veilige rijderskorting. Je krijgt bij afsluiten van deze verzekering gelijk 10% veilige rijderskorting en deze kan oplopen tot 30% bij een uitstekende rijstijl.

Nee, daarom bieden we naast deze verzekering ook een reguliere autoverzekering aan. We vinden dat de keuze voor deze oplossing moet liggen bij de klant. Wel geloven we dat deze nieuwe vorm van auto verzekeren voordelen oplevert die voor iedereen interessant zullen zijn.

Na het afsluiten van de verzekering ontvang je een e-mail met instructies hoe je jouw account kunt activeren. Na het activeren, kun je inloggen via mijn.anwbveiligrijden.nl

Nee, dit is op dit moment niet mogelijk. De Veilig Rijden Autoverzekering en ANWB Connected werken beiden op basis van een connected stick die je in de OBD-poort van je auto plaatst. Deze sticks zijn niet hetzelfde. Omdat je auto slechts over één OBD-poort beschikt, is het niet mogelijk om de Veilig Rijden Autoverzekering te combineren met Connected.