Naar artikel

Verkeersregels in Italië

Ben je van plan om met de auto in Italië te gaan rijden? Lees dan eerst de afwijkende verkeersregels door.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.
Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille. Bij een alcoholgehalte van 0,8 promille of meer in het bloed, krijgt de bestuurder een zware boete en mogelijk zelfs gevangenisstraf.
 • Voor bestuurders die minder dan drie jaar een rijbewijs hebben, geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Ook het gebruik van een tablet, notebook, laptop of vergelijkbare apparaten is verboden. Je mag geen enkel apparaat gebruiken waarvoor je tijdelijk je handen van het stuur moet halen. 
 • Let op: Ook als het voertuig stilstaat in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon, tablet of ander apparaat vasthouden of gebruiken.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het is verboden tijdens het rijden een hoofdtelefoon te gebruiken. Gebruik van een headset met één oortje is wel toegestaan.

Rijden in de bergen 

 • Op smalle bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer (en moet een dalend voertuig mogelijk achteruitrijden), tenzij het stijgende voertuig zich dichter bij een uitwijkplaats bevindt. Een postauto heeft altijd voorrang.
 • Ga voor meer informatie over veilig rijden in de bergen naar anwb.nl/auto/themas/vakantie-met-de-auto/autorijden-in-de-bergen

Rijden in een tunnel

 • Je bent in een tunnel verplicht met dimlicht te rijden (dagrijlicht is onvoldoende).
 • Je moet extra afstand houden tot je voorganger. Vaak wordt de afstand die je moet aanhouden, aangegeven op borden bij de ingang van de tunnel. In de Mont Blanc- en de Fréjustunnel is dit bijvoorbeeld 150 m.
 • Ga voor meer informatie over veilig rijden in een tunnel naar anwb.nl/verkeer/buitenland/tunnels/rijden-in-de-tunnel.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde kom op wegen met tweerichtingsverkeer zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt. Let op: Op wegen met eenrichtingsverkeer moeten voetgangers in Italië aan de rechterkant lopen.
 • Vanaf een halfuur voor zonsondergang tot een halfuur na zonsopgang is het voor voetgangers die langs een weg lopen zonder straatverlichting, verboden om naast elkaar te lopen.
Basisverkeersregels
 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Trams en lijnbussen hebben altijd voorrang.
 • Als op een gelijkwaardige kruising twee elkaar tegemoetkomende bestuurders allebei linksaf willen slaan, dan moeten zij voor elkaar langs gaan (en niet om elkaar heen).
 • Automobilisten moeten bij een voetgangersoversteekplaats niet alleen voorrang verlenen aan voetgangers op de oversteekplaats, maar ook aan voetgangers die nog op de stoep staan en willen oversteken.
 • Op wegen zonder voetgangersoversteekplaats moeten automobilisten voorrang verlenen aan voetgangers die oversteken.

Rotonde

 • De meeste rotondes in Italië zijn voorzien van voorrangsborden en haaientanden, wat betekent dat bestuurders die een rotonde naderen, voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich al op de rotonde bevinden.
 • Als er bij een rotonde echter geen voorrangsborden en/of andere verkeerstekens staan, hebben bestuurders van rechts voorrang, net als op een gewone kruising. Wees bij dit soort rotondes extra voorzichtig, want niet alle weggebruikers zijn op de hoogte van deze regel. 

Passeren

 • Op smalle wegen heeft bij het uitwijken het zwaardere voertuig (bijvoorbeeld een vrachtwagen) voorrang op het lichtere voertuig (bijvoorbeeld een personenauto). Bij gelijkwaardige voertuigen moet het voertuig uitwijken dat zich het dichtst bij een uitwijkplaats bevindt.

Inhalen

 • Bestuurders mogen een rijdende tram rechts inhalen als daar voldoende ruimte voor is.
 • Als er bij een tramhalte geen vluchtheuvel aanwezig is, mogen bestuurders een stilstaande tram niet voorbijrijden zolang er passagiers in- en uitstappen.
 • In straten met eenrichtingsverkeer mag een rijdende tram ook links worden ingehaald als daar voldoende ruimte voor is.

Parkeren en stilstaan

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. 
 • In een straat met eenrichtingsverkeer mag je ook aan de linkerkant parkeren, mits er minimaal 3 m vrije wegbreedte overblijft.
 • Het is onder andere verboden te parkeren bij een bus- of tramhalte en voor een afvalcontainer.
 • In alle grote steden bevinden zich zones voor betaald parkeren, aangegeven door blauwe borden met een witte P. Ook zijn er zones waar maar een beperkte tijd mag worden geparkeerd. Deze zijn gemarkeerd met blauwe strepen op de weg. 
 • Het is strikt verboden te parkeren op speciale parkeerplaatsen die zijn gereserveerd voor gehandicapten, schoolbussen, zwangere vrouwen (en ouders met kinderen tot 2 jaar) en elektrische auto's.
 • In delen van het historische centrum van Rome is het verboden om op werkdagen van 7 tot 20 uur te parkeren. Dit geldt niet voor bewoners van dit gebied.
 • Stilstaan (en parkeren) is verboden op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is of een obstakel vormt voor het overige verkeer, zoals in een bocht, op een heuvel of bij een kruispunt.
 • Het is bovendien verboden stil te staan op onder andere de volgende plaatsen:
  • In een tunnel.
  • Bij een spoorwegovergang.
  • Bij een verkeersbord als je daarmee andere verkeersdeelnemers het zicht op het bord ontneemt.

Geluidssignalen

 • Buiten de bebouwde kom mag een bestuurder geluids- of lichtsignalen geven bij onoverzichtelijke bochten en kruisingen.
 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Een bestuurder die ernstige gewonden of zieken vervoert, mag te allen tijde geluidssignalen geven.

Afval

 • Het is verboden om afval uit het raam te gooien en de boete hiervoor kan aanzienlijk zijn.

Maximumsnelheid Italië

 Binnen bebouwde komBuiten bebouwde komAutowegen Autosnelwegen
Bromfietsen4545verbodenverboden
Motoren < 150 cm³509090verboden
Motoren ≥ 150 cm³5090110130
Personenauto's en campers < 3500 kg 5090110130
Motorvoertuigen met aanhangwagen/caravan50707080
Campers  3500-5700 kg508080100
 • Bij regen of andere neerslag gelden de volgende lagere maximumsnelheden: 
  • 110 km/h (in plaats van 130 km/h) op autosnelwegen. 
  • 90 km/h (in plaats van 110 km/h) op autowegen.
 • Op hoofdwegen, zoals ringwegen, binnen de bebouwde kom kan een maximumsnelheid van 70 km/h gelden. Dit wordt met borden aangegeven.
 • Waar de snelweg drie of meer rijstroken per richting heeft, mag op sommige stukken 150 km/h worden gereden. Dit wordt door borden aangegeven.
 • Bij slecht zicht door mist of andere oorzaken (zoals hevige regen- of sneeuwval) moet je je snelheid aanpassen. Op autowegen en autosnelwegen kan bij mist (nebbia) op (matrix)borden een lagere maximumsnelheid worden aangegeven (bijvoorbeeld 50 km/h bij een zicht van minder dan 100 m).
 • Op Italiaanse motoren < 150 cm³ moet een sticker met de aanduiding 90 worden aangebracht. Op Italiaanse aanhangers (dus ook caravans) moeten 2 stickers met de aanduiding 70 en 80 worden aangebracht. Voor buitenlandse voertuigen gelden deze verplichtingen niet.
 • Voor Italiaanse beginnende bestuurders (die minder dan 3 jaar in het bezit zijn van hun rijbewijs) gelden lagere maximumsnelheden van 100 km/h op autosnelwegen en 90 km/h op autowegen. Deze lagere maximumsnelheden gelden niet voor beginnende bestuurders met een Nederlands rijbewijs.
Tunnels
 • In de Mont Blanctunnel en de Fréjustunnel geldt een minimumsnelheid van 50 km/h en een maximumsnelheid van 70 km/h.
Flitspaalsignalering
 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.
 • Zie voor meer informatie: anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.

Auto en camper

Verlichting
 • Binnen de bebouwde kom zijn automobilisten net als in Nederland overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht slecht is.
 • Let op: Buiten de bebouwde kom is dimlicht of dagrijlicht (ook led) ook overdag verplicht.
 • In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
 • Mistlampen achter mogen alleen worden gebruikt als het zicht minder is dan 50 m.
Kinderen
 • Kinderen die kleiner zijn dan 1,50 m, moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Kinderen die in een kinderzitje met de rug naar voren worden vervoerd, mogen niet op een zitplaats met een airbag worden geplaatst, tenzij de airbag is uitgeschakeld.
 • Voor auto's met een Nederlands kenteken gelden in principe de regels voor het vervoer van kinderen in Nederland. Automobilisten wordt echter geadviseerd de regels van Italië te volgen.

Kinderzitje met alarm

 • Sinds 2019 is in Italië een wet van kracht die bestuurders verplicht om voor kinderen jonger dan 4 jaar een kinderzitje te gebruiken waarin een alarmsysteem is ingebouwd dat waarschuwt als het kind per ongeluk in de auto wordt achtergelaten. 
 • Het is gevaarlijk een kind in een stilstaande auto achter te laten omdat daarin de temperatuur heel snel kan oplopen en het kind oververhit kan raken, wat zeer ernstige en soms zelfs fatale gevolgen kan hebben.
 • De wet die een kinderzitje met alarm verplicht stelt, geldt voor bestuurders van een in Italië geregistreerde auto. Nederlandse toeristen die Italië bezoeken met hun eigen auto, zijn niet verplicht een kinderzitje met alarm te gebruiken. Nederlandse toeristen die een Italiaanse auto huren, echter wel.

Roken in de auto

 • Het is strafbaar om te roken in een auto of camper in het bijzijn van een passagier onder de 18 jaar of een zwangere vrouw. De boete voor overtreding van deze regel is zeer hoog.
Lading
 • De lading op een auto of aanhangwagen mag niet naar voren uitsteken.
 • Goed zichtbare lading mag in de breedte maximaal 30 cm uitsteken, gerekend vanaf het stadslicht of achterlicht. Moeilijk zichtbare horizontaal vervoerde lading, zoals stangen, dunne balken of plaatwerk, mag niet uitsteken.
 • Let op: Naar achteren uitstekende lading moet altijd voorzien zijn van een wit markeringsbord met 5 rode strepen (zie verderop). 's Nachts moet dergelijke lading tevens worden voorzien van een rood licht.
 • Een lading die de hele breedte van het voertuig beslaat, moet worden gemarkeerd met twee van dergelijke reflecterende borden aan beide uiteinden, waarbij de borden zo moeten worden bevestigd dat de strepen samen een omgekeerde V vormen.
 • De lengte van het naar achteren uitstekende deel van de lading mag niet meer dan 30% van de lengte van de auto bedragen.

Fietsendrager

 • Fietsen op een fietsendrager mogen zijwaarts aan beide kanten van de auto of camper maximaal 30 cm uitsteken.
 • Let op: Een fietsendrager achter een auto, camper of caravan moet altijd voorzien zijn van een wit markeringsbord met 5 rode strepen. Dit geldt zelfs voor een fietsendrager zonder fietsen of een fietsendrager in ingeklapte toestand.
 • Als de fietsendrager de achterlichten en reflectoren van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet de drager zijn voorzien van een verlichtingsbalk.

Kentekenplaat en NL-sticker

 • Als de fietsendrager of bagagebox op je trekhaak de kentekenplaat van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet je er een witte kentekenplaat op aanbrengen met het kenteken van je voertuig.
 • Je moet in dat geval ook een ovale witte NL-sticker aanbrengen op de fietsendrager of bagagebox. Je mag de sticker niet op de witte kentekenplaat plakken. Je kunt de NL-sticker eventueel op een fiets aanbrengen. Een NL-sticker is verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel.

Markeringsbord

 • Een markeringsbord voor uitstekende lading, zoals een fietsendrager, moet een vierkant reflecterend waarschuwingsbord (van kunststof of metaal) van 50 x 50 cm zijn dat wit is met 5 diagonale rode strepen.
 • Een dergelijk markeringsbord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Markeringsbord Italië-Spanje
 • In Italië is dit bord verkrijgbaar bij garages en winkels voor automaterialen onder de naam pannello per carichi sporgenti
Dashcam
 • Het gebruik van een dashboardcamera in je auto kan handig zijn, bijvoorbeeld voor het registreren van een aanrijding. Let op: in sommige landen is het gebruik van een dashcam vanwege data- en privacywetgeving problematisch of zelfs verboden. Kijk voor details op anwb.nl/juridisch-advies.
Slepen
 • Op autosnelwegen en grote doorgaande wegen is slepen verboden, behalve door een sleepdienst. Op overtreding staan hoge boetes.
 • Op andere wegen is slepen toegestaan.
 • De sleepkabel of -stang moet beter zichtbaar worden gemaakt door in het midden een gekleurde vlag of doek te bevestigen.
 • Tijdens het slepen moeten de alarmlichten van het gesleepte voertuig branden en moet er achter op het gesleepte voertuig een gevarendriehoek of rood-wit waarschuwingsbord worden bevestigd.
Winterbanden in de zomer
 • Van 15 mei tot en met 15 oktober is het verboden te rijden op bepaalde winterbanden die geschikt zijn voor snelheden tot 160 km/h (snelheidsindex Q) of lager (F t/m P). De boete voor een overtreding is hoog. Het is wel toegestaan om in Italië in de zomer op winterbanden te rijden die geschikt zijn voor hogere snelheden (snelheidsindex R, S, T, U, H, V, W en Y).

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima
 NederlandItaliëopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m(A)
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m(B)
Lengte combinatie18 m18,75 m(B)
 • A: De breedte wordt gerekend exclusief de spiegels, mits deze inklapbaar zijn.
 • B: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.
Fietsen
 • Fietsen die achter op de caravan worden vervoerd, moeten worden gemarkeerd met een reflecterend aluminium bord van 50 x 50 cm dat wit is met 5 rode diagonale strepen.

Motor

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier. Deze helm moet voldoen aan de ECE-norm 22. Hierop wordt streng gecontroleerd.
 • Op een trike of quad is het dragen van een helm verplicht tenzij het voertuig een gesloten cabine of een veiligheidscel heeft en de zitplaatsen zijn uitgerust met veiligheidsgordels.
Verlichting
 • Ook overdag is het voeren van dimlicht verplicht.
Passagiers
 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren.
 • Het vervoeren van een kind jonger dan 5 jaar is niet toegestaan.
Aanhanger
 • Het is niet toegestaan een aanhanger aan een motor te koppelen.
Strenge regels voor motoren
 • In Italië zijn de straffen op het overtreden van verkeersregels voor motorrijders erg streng (om het aantal ongelukken met motoren terug te dringen). Relatief lichte overtredingen, zoals het dragen van een verkeerde helm, kunnen al leiden tot hoge boetes of inbeslagname van de motor.
Rijverbod bij sneeuw
 • In Zuid-Tirol geldt bij winterse omstandigheden en bij (beginnende) sneeuwval een rijverbod voor motoren.

Bromfiets en snorfiets

 • In Italië bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets (motorini, cinquantini, moto 50) mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.
 • Voor een elektrische bromfiets (zoals een elektrische huurscooter) gelden dezelfde regels als voor een bromfiets met een benzinemotor. 
Helm
 • Voor zowel snor- als bromfietsers is het dragen van een goedgekeurde bromfietshelm verplicht.
Hoofdtelefoon of oortjes
 • Het is verboden oortjes of een hoofdtelefoon te dragen.
Verlichting
 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.
Achteruitkijkspiegel
 • Voor snor- en bromfietsen is een achteruitkijkspiegel aan de linkerkant verplicht.
Passagiers
 • Alleen bestuurders ouder dan 16 jaar mogen een passagier vervoeren en alleen als de snor- of bromfiets daarvoor volgens het kentekenbewijs geschikt is.
 • Het is verboden om een kind jonger dan 5 jaar op de snor- of bromfiets te vervoeren.
Aanhanger
 • Het is toegestaan om een aanhanger aan een bromfiets te koppelen die niet zwaarder is dan de helft van het leeggewicht van de bromfiets.
 • Je mag alleen overdag met een aanhanger rijden.
 • Je moet met een aanhanger ten minste 10% langzamer rijden dan de maximumsnelheid.
 • Het is niet toegestaan een passagier in een aanhanger te vervoeren.
Plaats op de weg
 • Let op: Het is voor snor- en bromfietsen verboden op fietspaden te rijden.
Rijverbod in Zuid-Tirol
 • In Zuid-Tirol geldt bij winterse omstandigheden en bij (beginnende) sneeuwval een rijverbod voor bromfietsen.

Fiets

 • De hierna vermelde verkeersregels voor een fiets gelden ook voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h en een vermogen van maximaal 250 watt (bicicletta a pedalata assistita).
 • Voor een speedpedelec met trapondersteuning tot 45 km/h gelden speciale regels (zie verderop). 
Helm
 • Het dragen van een fietshelm wordt ten zeerste aangeraden, maar is niet verplicht.
Veiligheidsvest
 • Fietsers moeten buiten de bebouwde kom een reflecterend veiligheidsvest dragen vanaf een halfuur voor zonsondergang tot een halfuur na zonsopkomst. 
 • Ook als je door een tunnel rijdt, moet je als fietser een veiligheidsvest dragen.
Mobiele telefoon 
 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.
Hoofdtelefoon of oortjes
 • Het is verboden een hoofdtelefoon of oortjes te dragen tijdens het fietsen.
Verlichting en overige vereisten
 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en gele of oranje reflectoren op de pedalen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.
Passagiers
 • Op de fiets mogen geen passagiers worden vervoerd, tenzij de fiets daarvoor is toegerust.
 • Kinderen van 8 jaar of jonger mogen door een volwassene worden vervoerd in een geschikt kinderzitje met een rugsteun, veiligheidsgordels en steunen en bescherming voor de voeten.
 • Het is verboden kinderen ouder dan 8 jaar op de fiets te vervoeren.
Aanhanger
 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld.
 • De fiets met aanhanger mag niet langer zijn dan 3 m en niet breder dan 75 cm. De aanhanger inclusief lading mag niet hoger zijn dan 1 m en niet zwaarder dan 50 kg.
 • Aanhangers dienen in het donker te zijn voorzien van rode achterlichten en reflectoren aan de achterkant een oranje/gele reflectoren aan de zijkant.
Naast elkaar rijden
 • Het is toegestaan om binnen de bebouwde kom met maximaal twee personen naast elkaar te fietsen wanneer hiervoor ruimte is en het andere verkeer niet gehinderd wordt.
 • Let op: Buiten de bebouwde kom is het verboden om naast elkaar te fietsen.
 • Kinderen tot 10 jaar mogen echter altijd rechts naast een andere persoon van 10 jaar of ouder fietsen.
Fietsen onder invloed
 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
Plaats op de weg
 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, ben je als fietser verplicht om hiervan gebruik te maken.
 • Op gecombineerde fiets-/voetpaden moet gebruikgemaakt worden van het voor fietsers bestemde gedeelte of, als er geen scheiding is aangebracht, moet de snelheid worden aangepast om voetgangers niet in gevaar te brengen.
 • Het is verboden om op de stoep te rijden.
Speedpedelec
 • Voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/h gelden dezelfde regels als voor een bromfiets.
 • De minimumleeftijd om op een speedpedelec te rijden is 14 jaar en de bestuurder moet in het bezit zijn van het bromfietsrijbewijs.
 • De bestuurder is verplicht een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) te dragen. Het dragen van een fietshelm of speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776) is niet toegestaan. Let op: Bestuurders die geen goedgekeurde bromfietshelm dragen, riskeren een aanzienlijke boete en inbeslagname van hun fiets.
 • Speedpedelecs mogen niet op het fietspad rijden.
Fietsendrager
 • Op een fietsendrager (zelfs in ingeklapte toestand) moet je altijd een rood-wit markeringsbord bevestigen (verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel).
 • Meer informatie over het vervoer van fietsen op een fietsendrager vind je bij Auto en camper.

Elektrische step

 • In Italië wordt een elektrische step een monopattino elettrico genoemd.
 • Met een elektrische step (zonder zadel) mag je op de openbare weg mits aan de eisen wordt voldaan.
Eisen
 • De elektrische step mag een vermogen hebben van maximaal 500 watt, niet sneller kunnen dan 25 km/h, moet een CE-keurmerk hebben en uitgerust zijn met een bel, verlichting en reflectoren. Ook moet de step zijn voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en een snelheidsregelaar.
 • Minimumleeftijd: 14 jaar.
 • Rijbewijs: niet nodig.
 • Helm: verplicht voor bestuurders tot 18 jaar. Dit moet een fietshelm zijn die voldoet aan de norm EN 1078 of de norm EN 1080 voor een kinderfietshelm.
 • Reflecterend veiligheidsvest: verplicht in het donker en bij slecht zicht.
Verkeersregels
 • Let op: De maximumsnelheid is 20 km/h (dit was 25 km/h tot eind 2021). In voetgangersgebieden mag je maximaal 6 km/h rijden.
 • Je moet in Italië houden aan de verkeersregels en verkeerstekens voor fietsers.
 • Je moet op het fietspad rijden als dat aanwezig is of op de rijbaan, mits de maximumsnelheid hier niet hoger is dan 50 km/h.
 • Buiten de bebouwde kom mag je alleen op fietspaden rijden.
 • Het is in Italië verboden op de stoep te rijden. 
 • Je mag in voetgangersgebieden rijden mits je stapvoets rijdt (maximaal 6 km/h) en de voetgangers niet hindert.
 • Met twee personen op een elektrische step rijden is verboden.
 • Steps mogen niet naast elkaar rijden.
 • In het donker en bij slecht zicht ben je verplicht je voor- en achterlicht te laten branden.
Parkeren
 • Het is verboden op de stoep te parkeren, tenzij het gaat om aangewezen plekken voor het stallen van elektrische steps. 
 • Je mag je step ook op parkeerplekken voor fietsen en bromfietsen parkeren.
 • Als je een elektrische step huurt, ben je na gebruik van de step verplicht een foto van de geparkeerde step naar de verhuurder te sturen.
Verzekering
 • Een speciale aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht.
 • Controleer bij het huren van een elektrische step de verzekeringsvoorwaarden in het huurcontract.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden
 • Verplicht in winterperiode - In heel Italië is het van 15 november t/m 15 april in bepaalde gebieden en op bepaalde wegen verplicht om op winterbanden te rijden tenzij er sneeuwkettingen in de auto aanwezig zijn. Deze periode kan in bepaalde gebieden en voor bepaalde wegen worden vervroegd of verlengd als de weersomstandigheden dat vereisen.
 • De plicht om op winterbanden te rijden of sneeuwkettingen in de auto te hebben wordt aangegeven met een groen of blauw bord met de tekst obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo (winterbanden of sneeuwkettingen aan boord verplicht).
 • Banden met de aanduiding M+S worden als winterbanden beschouwd. ANWB adviseert je banden te gebruiken met de aanduiding M+S en het sneeuwvloksymbool (3PMSF). Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Winterbanden moeten op alle vier de wielen worden gemonteerd.
 • Wanneer er winterbanden zijn gemonteerd, moet de bestuurder zich aan de voorgeschreven maximumsnelheid voor deze banden houden. Deze maximumsnelheid staat met een lettercode op de zijkant van de band vermeld.
 • Als de maximumsnelheid van de winterbanden lager is dan die van de auto, moet op het dashboard binnen het blikveld van de bestuurder een sticker aangebracht worden met daarop de maximumsnelheid van de banden.
 • Let op: In Luxemburg en Duitsland is het rijden op winterbanden verplicht bij winterse omstandigheden en kun je niet volstaan met het meenemen van sneeuwkettingen.

Winterbanden in de zomer

 • Van 15 mei t/m 14 oktober mag op de Italiaanse wegen niet worden gereden met voertuigen die zijn uitgerust met winterbanden (M+S) die een snelheidsindex hebben die lager ligt dan de topsnelheid van de auto (Nordic-banden).
 • Dit verbod geldt ook voor buitenlandse voertuigen.
 • Wie dit verbod niet in acht neemt, riskeert een hoge boete. Bovendien kan het voertuig in beslag genomen worden.
Sneeuwkettingen
 • Verplicht in de auto in winterperiode - In heel Italië is het van 15 november t/m 15 april in bepaalde gebieden en op bepaalde wegen verplicht om goed passende sneeuwkettingen in de auto te hebben, tenzij op winterbanden wordt gereden. Deze periode kan in bepaalde gebieden en voor bepaalde wegen worden vervroegd of verlengd als de weersomstandigheden dat vereisen.
 • De plicht om sneeuwkettingen in de auto te hebben of op winterbanden te rijden wordt aangegeven met een groen of blauw bord met de tekst obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo (winterbanden of sneeuwkettingen aan boord verplicht).
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw bord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat en de weg bedekt is met sneeuw of ijs.
 • Sneeuwkettingen moeten worden aangebracht op de aangedreven wielen (op auto's met vierwielaandrijving moeten er op alle vier de wielen sneeuwkettingen worden aangebracht).
 • De maximumsnelheid bij het gebruik van sneeuwkettingen is 50 km/h.

Alternatieven

 • Als sneeuwkettingen verplicht zijn, mag je voor in plaats van metalen sneeuwkettingen ook kunststof sneeuwkettingen of sneeuwsokken meenemen en gebruiken.
 • Deze alternatieven voor metalen sneeuwkettingen moeten voldoen aan de Europese norm EN 16662-1 of aan ÖNORM v5117.

Meer informatie

Spijkerbanden
 • Toegestaan in winterperiode - Het gebruik van spijkerbanden is toegestaan van 15 november t/m 15 maart voor voertuigen met een toegestane maximummassa tot 3500 kg.
 • Als spijkerbanden worden gebruikt, moeten deze op alle wielen en op de wielen van een eventuele aanhanger worden gemonteerd.
 • Met spijkerbanden mag op autosnelwegen niet harder gereden worden dan 120 km/h en op andere wegen niet harder dan 90 km/h.
 • Italiaanse auto's met spijkerbanden moeten voorzien zijn van spatlappen achter de achterwielen. (Voor Nederlandse auto's met spijkerbanden wordt het gebruik van spatlappen achter de achterwielen aangeraden.)
Bijzonderheden

Aostadal

 • Het is in het Aostadal is het al eerder, vanaf 15 oktober t/m 15 april, verplicht op winterbanden te rijden of sneeuwkettingen in de auto te hebben ongeacht de weersomstandigheden.

Motoren en bromfietsen

 • In Italië geldt bij winterse omstandigheden en bij (beginnende) sneeuwval een rijverbod voor motoren en bromfietsen.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Italië wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Bruine borden met witte letters zijn wegwijzers voor toeristische bezienswaardigheden en attracties.
 • Een rechthoekig wit bord met een zwarte plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.
Auto en motor
 • Wegwijzers langs autosnelwegen zijn groen met witte letters en die langs autowegen blauw met witte letters.
 • Let op: Een wit rechthoekig bord met daarop afgebeeld een rond rood omrand verbodsbord en de tekst Zona traffico limitato, dat in veel Italiaanse steden voorkomt, geeft een inrijverbod aan. Alleen auto's met een ontheffing mogen deze zone binnenrijden. 
 • Het waarschuwingsbord voor files is een driehoekig wit bord met rode rand en een uitroepteken (bijzonder gevaar) met een wit onderbord waarop twee rijen auto's worden weergegeven.
 • Een wit driehoekig bord met een rode rand met daarop een zwarte rotswand met vallende stenen waarschuwt dat het risico bestaat dat er stenen van een helling op de rijbaan vallen of dat er stenen op de rijbaan liggen.
 • Een rond blauw bord met daarop een autoband met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een blauw rond bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan. Met een vierkant blauw bord met een wit getal wordt een adviessnelheid aangegeven.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een afstand (bijvoorbeeld 70m), geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een zwarte stip met daaromheen drie zwarte ringen op een wegwijzer betekent centrum.
 • Een vierkant blauw bord met daarop een witte fietser waarschuwt voor een kruising met een fietspad.
Aanduidingen
ItaliaansNederlands
AltStoppen
Alt poliziaStoppen voor de politie (wegversperring)
Alt stazioneStoppen en tol betalen
ApertoOpen
Area perdonaleVoetgangersgebied
Area successivaVolgende parkeerplaats/tankstation/wegrestaurant
AttenzioneLet op, voorzichtig
ChlusoGesloten
DestraRechts
DeviazioneOmleiding
DoganaDouane
Fino aTot
NebbiaMist
No autostopLiften verboden
OspedaleZiekenhuis
RallentareLangzamer rijden
SinistraLinks
StazioneTolstation
Strada ghiacciataGladde weg door ijs
Strada sdrucciolevoleSlipgevaar
Tornante, tornantieGevaarlijke bocht, bochten
Veicoli lentiStrook voor langzaam verkeer
Visibilità inferioreSlecht zicht
Zona traffico limitatoVerboden in te rijden (behalve met ontheffing)

Speciaal voor jou geselecteerd

Shop nu
Al gepakt voor je vakantie? 

Shop hier alles voor je vakantie naar Italië en vertrek goed voorbereid van huis! Zo vergeet je niets.

Vanaf8,35per maand
Pechhulp in het buitenland 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

ANWB doorlopende reisverzekering 

Het hele jaar door goed verzekerd met de ANWB Reisverzekering. 24/7 hulp en 5% Korting voor leden.

vanaf16.-per jaar
ANWB Creditcard 

Amore Italia! Plan jouw perfecte vakantie nu al met de ANWB Creditcard. Voor al je vakantie uitspattingen!